Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Ügyintézés A-Z-ig

Szent István téri behajtási övezet gépjárművel történő megközelítése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

a Szent István téri behajtási övezet forgalmi rendjéről szóló

34/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

(Egységes szerkezetben a 2/2016.(II.1.) önkormányzati rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1)   A rendelet területi hatálya kiterjed a békéscsabai Szent István térnek az Andrássy út, Szabadság tér, belvárosi katolikus templom és Szent István tér 10. szám alatti ingatlan által határolt részére (a továbbiakban: behajtási övezet).

(2)   A rendeletet a gépjárművek és az állati erővel vont járművek behajtására és közlekedésére kell alkalmazni.

2. A behajtási övezet közlekedési rendje

2. §

(1)   A behajtási övezetbe behajtani a Szabadság tér József Attila utca felőli részéről és a Szent István tér Justh Gyula utcai csomópontjától lehet.

(2)   A behajtási övezetből kihajtani a Szabadság tér felé és a Kossuth tér felé lehet.

(3)   A behajtási övezeten belül járművek kizárólag a közútként nyilvántartott, a gyalogosok által használt területtől elkülönített térburkolattal ellátott területen, az óramutató járásával ellentétes irányban, a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes rendelet egyirányú forgalmú utakra vonatkozó szabályainak betartásával, legfeljebb 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A behajtási övezet gyalogosok közlekedésére fenntartott részére kivételesen indokolt esetben az ott elvégzendő munkák céljából hajthatnak rá a járművek.

(4)   A behajtási övezetbe legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járművel lehet behajtani. A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű jármű behajtása csak kivételesen indokolt esetben engedélyezhető.

(5)   A behajtási övezeten belül a járművek a jogszerű bent tartózkodás ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes rendelet várakozásra vonatkozó szabályainak betartásával külön díjfizetés nélkül várakozhatnak.

3. A behajtási övezetbe történő behajtás általános szabályai

3. §

(1)   A behajtási övezetbe beléptető rendszer szabályozza a behajtást.

(2)   A beléptető rendszert a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltető).

(3)   A beléptető rendszer

a)                  automatikus nyitással (rendszámleolvasás),

b)                  az üzemeltető ügyeleti helyére (a továbbiakban: diszpécserszolgálat) telepített nyomógomb segítségével,

c)                  a behajtási övezeten belül működő kereskedelmi szálláshelyek (a továbbiakban: szállodák) portaszolgálatához telepített nyomógomb segítségével

működtethető.

(4)   A beléptető rendszer környezete kamerával megfigyelt terület, amely körülményre a helyszínen az üzemeltető jól észlelhető táblával köteles felhívni a figyelmet.

(5)   A beléptető rendszer álló-, illetőleg mozgókép készítésével rögzíti a be- és kihajtó járműveket, tárolja a járművek rendszámát, a be- és kihajtás időpontját. Az így megszerzett és tárolt adatokat az üzemeltető kizárólag az arra feljogosított szerveknek feladataik ellátása céljából adhatja át.

4. §

(1)   A behajtási övezetbe behajtani – a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag a polgármester által kiadott engedéllyel lehet.

(2)   Az engedélyek típusai:

a)                  lakossági behajtási engedély,

b)                  eseti behajtási engedély,

c)                  szállodáknak biztosított behajtási engedély,

d)                 a behajtási övezeten belül működő gyógyszertáraknak biztosított behajtási engedély (a továbbiakban: gyógyszertáraknak biztosított behajtási engedély),

e)                  vis maior esetén a diszpécser által biztosított szóbeli eseti behajtási engedély (a továbbiakban: szóbeli behajtási engedély).

(3)   A (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott engedély írásban kérhető, és azt a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott eljárásban adja ki.

(4)   A (2) bekezdés a)–b) pontjában biztosított behajtási engedély – gépjárművek esetén –kizárólag meghatározott forgalmi rendszámra adható ki.

4. Engedélyhez nem kötött behajtás

5. §

(1)   A közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes rendeletben meghatározott megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó gépjárműveken túl a behajtási övezetbe – feladatának ellátása érdekében – engedély nélkül hajthat be:

a)                  a rendőrség gépjárműve,

b)                  a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala üzemeltetésében lévő gépjármű,

c)                  a területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárműve,

d)                 a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjármű kizárólag a behajtási övezetben ellátandó tevékenységre vonatkozó szerződés hatálya alatt,

e)                  a közmű-üzemeltetők előre nem tervezhető hibák elhárítását végző gépjárműve,

f)                   az autómentő, amennyiben a behajtási övezetből szállít el meghibásodott gépjárművet,

g)                  a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást ellátó szolgáltató gépjárműve,

h)                  az betegszállító gépjármű, amelynek üzemben tartója működési engedéllyel rendelkezik,

i)                    diplomáciai mentességet élvező személy hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve.

j)        [1]          a személy-taxi szolgáltatásra kiadott hatósági engedéllyel rendelkező gépjármű kizárólag az utasok ki- és beszállása céljából, kizárólag az utasok be-, illetve kiszállása idejére.

(2)   Az (1) bekezdésben felsorolt járművek behajtása a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint akkor biztosítható, ha a járművek üzembentartói az engedélyhez nem kötött behajtás biztosítása érdekében felkeresik az üzemeltető ügyfélszolgálatát adategyeztetés (rendszámfelismerő rendszerbe történő adatbevitel) céljából.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott adategyeztetéssel érintett gépjármű utóbb kikerül az üzemben tartó használatából, vagy ha az üzemben tartó (1) bekezdésben meghatározott, engedélyhez nem kötött behajtást megalapozó tevékenysége megszűnik, az üzemben tartó köteles ezt a tényt 8 napon belül jelezni az üzemeltető ügyfélszolgálatánál adattörlés (rendszámfelismerő rendszerből történő törlés) céljából.

5. Lakossági behajtási engedély

6. §

(1)   A Szent István tér 9. szám alatti lakóingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek háztartásonként legfeljebb egy személygépkocsi behajtásához legfeljebb a kérelem benyújtását követő év január hó 31. napjáig érvényes lakossági behajtási engedélyt igényelhetnek.

(2)   A lakossági behajtási engedéllyel annak időtartama alatt az engedélyes korlátlan számban, de alkalmanként legfeljebb 30 perces időszakra hajthat be a behajtási övezetbe.

6. Eseti behajtási engedély

7. §

Eseti behajtási engedély adható díjmentesen:

a)                  esküvők alkalmával a házasulandó párt szállító jármű részére, az esküvő napjára, legfeljebb 60 perces időtartamra,

b)                  út- és közműszolgáltatók által ilyen minőségükben elvégzendő, előre tervezhető karbantartási, építési, felújítási munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzéshez szükséges eszközök és anyagok le- és felpakolásának időtartamára,

c)                  a behajtási övezetben található vagy azzal közvetlenül határos magánterületen építési, felújítási vagy költöztetési munkákban közreműködő gépjárművek részére a munkavégzéshez szükséges eszközök és anyagok, illetőleg a költözés során elszállítandó tárgyak le- és felpakolásának idejére,

d)                 a behajtási övezetben – közterület-használati engedély alapján – tartott rendezvényekre szervezőként, fellépőként, egyéb közreműködőként a helyszínre érkezők járművei részére a polgármester által jóváhagyott esetekben és időtartamra,

e)                  az érvényes útvonalengedéllyel rendelkező turisztikai célú városnéző lassújármű (dottó), turisztikai célú városnéző busz, turisztikai célú városnéző hintó részére a behajtási övezetben található látnivalók bemutatása, valamint az utasok le- és felszállása céljából,

f)                   önkormányzati érdekből a polgármester által jóváhagyott esetekben és időtartamra.

7. Szállodáknak biztosított behajtási engedély

8. §

(1)   A szállodák évente legfeljebb 5 darab – kizárólag a szállodai vendégek behajtásának és várakozásának biztosítására szolgáló – a szálloda nevére szóló, legfeljebb a kérelem benyújtását követő év január hó 31. napjáig érvényes, rendszám nélküli engedély iránt nyújthatnak be kérelmet.

(2)   A szálloda a hozzá telepített nyomógomb segítségével egyszerre legfeljebb az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyek darabszámának megfelelő számú gépjármű behajtását teheti lehetővé, kizárólag a szállóvendégek ki-, illetőleg beszállásának, valamint a vendégek poggyásza ki-, illetőleg bepakolásának idejére, de alkalmanként személygépkocsi esetén legfeljebb 30 perces, autóbusz esetén legfeljebb 60 perces időtartamra.

(3)   Az engedélyek alapján történő behajtásokról a szálloda köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a behajtani megengedett gépjármű rendszámát és a behajtás időpontját.

(4)   A szálloda felhívásra köteles a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást az önkormányzatnak átadni.

(5)   A polgármester a szállodának biztosított behajtási engedélyt indokolt határozattal bevonhatja, amennyiben a szálloda az engedélyeket nem a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően használja, a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást nem vagy nem megfelelően vezeti, illetőleg a nyilvántartást ellenőrzésre nem adja át.

8. Gyógyszertáraknak biztosított behajtási engedély

9. §

(1)               A gyógyszertárak évente legfeljebb 1 darab, a gyógyszertár nevére szóló, legfeljebb a kérelem benyújtását követő év január hó 31. napjáig érvényes, rendszám nélküli engedély iránt nyújthatnak be kérelmet.

(2)               Gyógyszertárnak biztosított behajtási engedély alapján egy alkalommal legfeljebb egy gépjármű, alkalmanként legfeljebb 30 perces időtartamra hajthat be a behajtási övezetbe.

(3)               A gyógyszertár az engedély alapján a behajtás céljának és a behajtó gépjármű rendszámának megjelölésével a behajtást megelőzően köteles felkeresni az üzemeltető ügyfélszolgálatát adategyeztetés (rendszámfelismerő rendszerbe történő adatbevitel) céljából.

(4)               A polgármester a gyógyszertárnak biztosított behajtási engedélyt indokolt határozattal bevonhatja, amennyiben a gyógyszertár az engedélyt nem a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően használja.

9. Szóbeli behajtási engedély

10. §

Amennyiben – a behajtani szándékozó jármű sofőrje által a behajtási rendszer kaputelefonján keresztül valószínűsítetten – a behajtás szükséges és elkerülhetetlen, a behajtás okának, a gépjármű üzembentartójának, rendszámának, valamint a behajtás időpontjának egyidejű regisztrálása mellett a diszpécserszolgálat munkatársa a gépjárművet beengedheti a behajtási övezetbe.

10. A behajtási övezet engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használatára vonatkozó rendelkezések

11. §

(1)   [2]Amennyiben az üzemeltető a beléptető rendszer által rögzített álló-, illetve mozgókép alapján azt állapítja meg, hogy valaki engedély nélkül vagy az 5.§ (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak megsértésével vagy nem az engedélynek megfelelően hajtott a behajtási övezetbe, illetőleg  az engedélyben meghatározott időszakon túl tartózkodott a járművel a behajtási övezetben, a behajtó jármű adatainak megküldésével feljelentést tesz a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott, hatáskörrel rendelkező szervnél és értesíti a polgármestert.

(2)   A polgármester indokolt határozatban visszavonhatja az engedélyét annak, aki a behajtási övezetben nem a kiadott engedélynek megfelelően hajtott be, illetőleg az engedélyben meghatározott időszakon túl tartózkodott a járművel a behajtási övezetben.

11. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2013. január hó 1. napján lép hatályba.

 

                          Vantara Gyula                                                        Dr. Szvercsák Szilvia

                            polgármester                                                                      jegyző

 

Záradék: Kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2012. november 28. napján.

                                                                                                          Dr. Szvercsák Szilvia

                                                                                                                      jegyző