Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Ügyintézés A-Z-ig

Építményadó

Gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények adója

Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál.

A gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények esetén az adókötelezettség kiterjed az építmény valamennyi helyiségére, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül. Így adókötelesek az építmény szociális helyiségei (öltöző, fürdő), illetve a raktár és irodahelyiségek is.

Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

Az éves adó mértéke 2012. január 1. napjától:

  • a belvárosban elhelyezkedő építmény esetében 1.200, Ft/m2/év,
  • egyéb belterületen elhelyezkedő építmény esetében 500, Ft/m2/év,
  • külterületen elhelyezkedő építmények esetében pedig 200, Ft/m2/év.

 

2015. október 1. napjával kezdődően az előző pontokban foglaltaktól eltérően az önkormányzat illetékességi területén az épületet körülvevő járda szintjétől 12 m-es padlószint magasságot meghaladóan 120 Ft/m2/év, feltéve, hogy az építmény 12 m-es padlószint magasságot meg nem haladó részében az adó megfizetésére ugyanazon adózó köteles, és az adófizetési kötelezettségének – a jogszabályban meghatározottak szerint - ezen rész vonatkozásában is eleget tesz.

 

Az adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Több tulajdonos esetén lehetőség van arra, hogy a tulajdonosok ne tulajdoni hányaduk arányában adózzanak, hanem egy személy a tulajdonosok közül az adófizetési kötelezettséget magára vállalja. Ebben az esetben a bevallás mellékleteként az összes tulajdonos által aláírt adófizetési-megállapodást kell benyújtani.

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

 

2018. január 1. napjától változik az adótárgy bejelentésének a formája, így építményadóban az adó alanya adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.

Figyelem! Ingatlan elidegenítése esetén, az elidegenítés kapcsán mind az eladót, mind a vevőt terheli adatbejelentési kötelezettség!

 

Mentes az adó alól:

  • 2012. január 1. napjától: az ingatlannyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület, ill. az ezekhez kapcsolódó tároló épületek (istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló stb.) feltéve, hogy az épületet az adózó rendeltetésszerű tevékenységhez használja.
  • 2012. május 15. napjától: a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
  • 2017. január 1. napjától az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére és a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény.

Adatbejelentést a mentességet élvező építményekkel kapcsolatban is be kell nyújtani.

Az adókötelezettség a megvásárlást, illetve használatbavételt követő év első napján keletkezik, és az elidegenítés évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adatbejelentést adatbejelentő lap benyújtásával kell megtenni legkésőbb a változást (vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő év január 15. napjáig.

 

Reklámhordozók adóztatása

2018. január 1-jétől bővült az építményadóban érintett adótárgyi kör, mivel az önkormányzat illetékességi területén a gazdasági célú építmények mellett, adókötelessé vált az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó is. Reklámhordozók esetében adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Az adó évi mértéke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete alapján a helyi adókról szóló törvény 11/A. §-a szerinti reklámhordozó esetében évente 12.000,- Ft/m2.

Reklámhordozó esetén az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 2020. július 15. napjával hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló törvényből a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket.

A megszünés miatt adózókat külön adatbejelentési kötelezettség nem terheli.

A megszűnő reklámhordozók utáni helyi építményadó megszüntetéséről és az időarányos törléséről szóló határozatokat az önkormányzati adóhatóság hivatalból hozza meg.

 

A gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények adóját mind a reklámhordozó utáni építményadót évi két egyenlő részletben kell megfizetni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11733003-15345008-02440000 számú építményadó beszedési számlájára. Az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

 

Jogszabályi háttér:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 13/2012. (IV. 2.) számú önkormányzati rendelete.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól