Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Ügyintézés A-Z-ig

Adóigazolás kiállítása

Pályázatokhoz, hitelfelvételhez, cégbírósági eljáráshoz, 1% kifizetéséhez, stb.

 

Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

  • a Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságnál fennálló adótartozását fennálló tartozását vagy annak hiányát,
  • a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
  • a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,
  • a végrehajtásra átadott köztartozásokat.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra átadott köztartozása nincs.

 

Adóigazolás kiállításához szükségesek:

  • kérelem benyújtása
  • kérelmező személyét igazoló okmányok,
  • képviselet esetén aláírási címpéldány vagy ügyvédi aláírásminta,
  • meghatalmazott esetén meghatalmazás, illetve
  • a képviselő/meghatalmazott személyazonosságot igazoló okmányai.

Személyes ügyintézés esetén csak eredeti, arra jogosult személy által aláírt kérelem fogadható el. Email-ben küldött kérelemre vagy telefonos kérésre adóigazolás nem állítható ki.

Személyesen vagy papír alapon benyújtott kérelem csak nem egyéni vállalkozó magánszemélytől fogadható el, az adóigazolás papír alapon csak nem egyéni vállalkozó magánszemély adózó számára állítható ki.

Egyéni vállalkozók, cégek, civil szervetek (elektronikus ügyintézésre kötelezettek) csak elektronikus úton nyújthatják be akkor is, ha az egyéni vállalkozó az adóigazolást nem a vállalkozói tevékenységével kapcsolatban igényli. Elektronikus úton csak az arra jogosult vállalkozó (egyéni vállalkozó estén), a cég cégkapuhoz rendelt, önkormányzathoz bejelentett képviseleti joggal rendelkező képviselője vagy önkormányzathoz bejelentett meghatalmazott nyújthat be adóigazolási kérelmet. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetén az adóigazolás kiküldése csak eletronikusan történhet ügyfélkapura vagy cégkapura.

Az adóigazolás kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XXI. mellékletének 4. pontja alapján illetékmentes.

 

Az adóigazolás kiállításának ügyintézési ideje a kérelem beérkezésétől számított 6 nap.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény

 

  • Adóigazolás kiállítása
Meghatalmazás nyomtatványok