Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Polgármesteri hivatal

Üzemeltetési Csoport

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7
 • Központi telefon: 66 886 733

A csoport feladata

Elvégzi a helyi vízgazdálkodással, a közlekedéssel, hírközléssel, városgazdálkodással, parkgondozással, közművekkel, környezetvédelemmel, közterületek, utak használatával, kezelésével, tisztántartásával, a forgalmi rend kialakításával és megváltoztatásával kapcsolatos tervegyeztetési, szervezési, ellenőrzési és egyéb, a feladatkörébe utalt üzemeltetési feladatokat.

Előkészíti az önkormányzat kommunális igazgatással, vízrendezéssel és csapadékvíz elvezetéssel, csatornázással, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, a helyi tömegközlekedéssel, az egészséges ivóvíz, a közvilágítás biztosításával, az emberi környezet védelmével és a természetvédelemmel kapcsolatos döntéseit. Javaslatot készít az ilyen célú beruházások, felújítások végrehajtására. Gondoskodik a közgyűlés által jóváhagyott, kizárólag önkormányzati forrásból megvalósuló önkormányzati felújítások végrehajtásáról, a tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról.

Közreműködik a hatósági vízdíj, a helyi tömegközlekedési díj, az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételi díjainak megállapításában, az ezekre vonatkozó közgyűlési döntések előkészítésében.

Közreműködik a város ivóvízellátása, a csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, valamint a csapadékvíz elvezetése biztosításában.

Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való csatlakozással, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos feladatokat.

Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő víz- és szennyvízvezeték önkormányzati forrásból történő rekonstrukciós munkáinak ellátásában.

Intézi az ár- és belvízvédelmi, illetve a felszínivíz-elvezetési ügyeket.

Hozzájárulást ad ki a nyomvonalas jellegű építmények közterületi elhelyezéséhez.

Szervezi a közterületek hó- és csúszásmentesítését.

Koordinálja a közterületek tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos tevékenységet.

Közreműködik a közszolgáltatások elvégzésére kiírandó pályázatok és szerződések előkészítésében.

Segíti a lakossági közmű- és útépítésre megalakult társulásokat, ellenőrzi a kivitelezést.

Gondoskodik a közterületi létesítmények gondos karbantartásáról.

Biztosítja és felügyeli a zöldterületek gondozását.

Előkészíti a helyi tömegközlekedési járművek menetrendjének közgyűlési hatáskörben történő jóváhagyását.

Közreműködik a város közvilágításának biztosításában. Elvégzi közvilágításával kapcsolatos üzemeltetési, felújítási és fejlesztési feladatokat.

Előkészíti a közszolgáltatások elvégzésére kiírandó pályázatot és a szerződéseket.

Ellátja a temetők üzemeltetésével, valamint a díjmegállapítással kapcsolatos feladatokat.

Hozzájárulást ad az önkormányzati tulajdonú közutak felbontásához, a közút felett és alatt más létesítmény elhelyezéséhez és a közút területének nem közlekedés céljára történő használatához.

Engedélyezi a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát.

Közreműködik a Szent István téri behajtási övezetbe történő behajtási engedélyek kiadásában.

Közreműködik a város hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátásában.

Közreműködik a zárható térben lévő hulladéktárolók éves költségvetésben biztosított támogatási keretének felosztásában és elszámolásában.

Közreműködik a Földrajzi Névi Munkacsoport munkájában.

Ellátja a választókerületi célelőirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatokat.

Munkatársak

Császár Judit
osztályvezető-helyettes, csoportvezető
 • (66) 886 731
Csiaki Tamás
osztályvezető
 • (66) 523 818
 • Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő
   • 08:30-12:00
   • 12:30-17:00
  • Kedd
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Szerda
   • 08:30-12:00
   • 12:30-16:00
  • Csütörtök
   • 08:30-12:00
  • Péntek
   • 08:30-12:00
  • Szombat
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Vasárnap
   • Nincs ügyfélfogadás