Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Polgármesteri hivatal

Szociális és Egészségügyi Csoport

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. szám alatti irodaépület
 • Központi telefon: 06-66-523-838

Információ: (66) 523-838

Szociálpolitikai Osztály

Szociális és Egészségügyi Csoport

A Szociálpolitikai Osztály európai szellemű, ügyfélközpontú munkájával nyújt segítséget ügyeinek intézéséhez. A továbbiakban megismerheti az osztály feladatköreit, ellátásait, azok igénybevételének feltételeit és az igénylés dokumentumait.

A Szociálpolitikai Osztály a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat az alábbi jogszabályok alapján nyújtja:

 1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 2. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 3. 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról
 5. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 6. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról
 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 29/2014.(XII. 4.) önkormányzati rendelete a Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról
 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 22/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
 10. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Szociálpolitikai Osztály fenti jogszabályok alapján ellátja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyéb ellátásokkal kapcsolatos alábbi feladatokat:

 • települési lakhatási támogatás
 • köztemetés
 • települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás
 • települési adósságcsökkentési támogatás
 • gyermekek védőoltása
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • szociális célú tüzelőtámogatás
 • tanévkezdési támogatás
 • rendkívüli települési támogatás
 • Csaba baba életkezdési támogatás

A Szociálpolitikai Osztály a lakásügyi feladatok ellátását az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
 2. A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelet
 3. A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 19/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelet

A Szociálpolitikai Osztály feladatkörébe tartozik az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása az alábbiak szerint:

 • szociális bérlakásokkal kapcsolatos döntések, előkészítése, végrehajtása
 • szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • ifjúsági garzonházakkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • költségelvű bérlakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • piaci alapú bérlakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • átmeneti lakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • bérlőkijelölésű bérlakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • lakáskoncepció előkészítése, végrehajtása, felülvizsgálata
 • lakáscélú önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása
 • az önkormányzati lakások nyilvántartása
 • önkormányzati tulajdonú lakások esetén a tartási szerződések jóváhagyása, ellenőrzése

A Szociálpolitikai Osztály feladatkörébe tartozóan előkészíti:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakáskoncepcióját
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről: (az első lakástulajdon megszerzéséhez adható kamatmentes kölcsön támogatással összefüggő ügyek)

 • a pályázat kiírása, a pályázatok döntésre történő előkészítése,
 • a szerződések előkészítése,
 • az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsön biztosítására bejegyzett terhek másik ingatlanra való átjegyeztetése,
 • a bejegyzett terhek rangsorának megváltoztatása,
 • az ingatlanra további terhek bejegyzéséhez való hozzájárulás,
 • a bejegyzett jelzálogjog, terhelési és elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlése.

A Szociálpolitikai Osztály feladatkörébe tartozik az egészségügyi alapellátás működésével valamint az egészségfejlesztéssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása.

A Szociálpolitikai Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport dolgozói:

Dr. Tőgye Ildikó

osztályvezető,

II. em. 19. iroda

66/523-820

Petrovszki Klára

osztályvezető-helyettes, csoportvezető,

II. em. 24. iroda

66/523-837

Mucsi Péter

szociális ügyintéző,

fszt. 10. iroda

66/523-838

Endre Katalin

bizottsági ügyintéző,

II. em. 20. iroda

66/523-800/4027

Szaszák Ágnes

egészségügyi ügyintéző,

II. em. 26. iroda

66/523-800/4034

Malatyinszkiné Paláncz

Enikő

Povázsay Szilvia Dóra

 

Paulóné Lakatos Ibolya

szociális ügyintéző,

 

szociálpolitikai ügyintéző

 

lakásügyi ügyintéző,

II. em. 26. iroda

 

II. em. 26. iroda

 

II. em. 25. iroda

66/523-800/4311

 

66/523-800/4017

 

66/523-800/4001

       
       

Szabó Katalin

szociális ügyintéző,

II. em. 17. iroda

66/523-800/4112

Cserei Krisztina

szociális ügyintéző,

II. em. 18. iroda

66/523-800/4033

Gulyás Mariann

szociális ügyintéző,

II. em. 18. iroda

66/523-800/4106

Kis Piroska

szociális ügyintéző,

II. em. 20. iroda

66/523-800/4022

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Általános tudnivalók

Az ellátást kérelmezheti Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, valamint a bevándorlási engedéllyel, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező személy és a magyar hatóságok által menekültként elismert, továbbá hontalan személy.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály információs irodájában (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. fsz.10.) lehet beszerezni az fent felsorolt időpontokban, vagy letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról.

A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok:

- a kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája és TAJ- kártyája,

- amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét személyesen intézni nem tudja, meghatalmazás, illetve gondnok kirendelő határozat és a meghatalmazó, valamint a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas dokumentumai (lásd fent).

A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebben kiállított, a kiállítást megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, jövedelemigazolás, hatósági bizonyítvány, igazolás,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, (vállalkozók, őstermelők esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, illetve a tárgyévről szóló nyilatkozatot),

- jövedelemmel nem rendelkező személy esetén – saját kezűleg aláírt nyilatkozat,

- CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék összegéről szóló hatósági bizonyítványt,

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által biztosított ellátások (nyugdíj, árvasági járadék stb.) esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolást, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy folyószámla-kivonatról másolatot,

- jövedelemmel nem rendelkező személy esetén – saját kezűleg aláírt nyilatkozat,

- A 16. életév betöltése után kezdett, tanulmányévtől a tanuló gyermek a tanuló vagy hallgató számára az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata) a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a válásról, gyermekelhelyezésről szóló, bírósági végzést, vagy a gyámhivatali jegyzőkönyv másolatát, illetve a gyermektartásdíjról szóló igazolást, nyilatkozatot.

Nem állapítható meg ellátás, ha a kérelmező és a háztartásában együtt élő személy vagyonnal rendelkezik:

Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik az az ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Munkatársak

Petrovszki Klára
osztályvezető helyettes
 • (66) 523 837
Dr. Tőgye Ildikó
osztályvezető
 • (66) 523 820
 • Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő
   • 09:00-11:00
  • Kedd
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Szerda
   • 13:00-15:00
  • Csütörtök
   • 09:00-11:00
  • Péntek
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Szombat
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Vasárnap
   • Nincs ügyfélfogadás