Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Önkormányzat

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat

  • Központi telefon: 06-66-452-252/3862
  • Email:

 

Elnök:             Bíró János

Titkár:  Bende-Engelhardt Judit                      

Képviselő tagok:

                        Hanó Miklós

                        Kocziha Tünde

                       

Nem képviselő tagok:

                        Frisnyicz Pál

                        Futaki Sándor

 

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat

Működési Szabályzata

 

Az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat testülete - vezetőjét is beleértve - 5 főből áll.

(2)       A Településrészi Önkormányzat vezetője az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.

(3)       A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt - a Településrészi Önkormányzat vezetőjének javaslatára - a Településrészi Önkormányzat vezetőhelyettesének megválasztásáról.

(4)       A Településrészi Önkormányzat vezetőhelyettese - a vezető távollétében - ellátja a vezető általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti a Településrészi Önkormányzat ülését. 

 

2. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.

(2)       A Településrészi Önkormányzat - vezetőjének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.

(3)       A Településrészi Önkormányzat ülését a vezető - távollétében a vezetőhelyettes - hívja össze.

(4)        Halaszthatatlan esetekben a vezető intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

 

3. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.

(2)        A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, akit a Településrészi Önkormányzat vezetője meghív.

 

4.§

 

(1)       A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.

(2)        A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.

(3)       A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

 

5. §

 

(1)        A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.

(2)        A jegyzőkönyvet a vezető, távollétében a vezetőhelyettes írja alá.

(3)        A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.

(4)        A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.

 

6. §

 

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2015. február hó 18. napján lép hatályba.

 

Békéscsaba, 2015. február hó 12.

 

                                                                                              ……………………………..

Bíró János

                                                                                               a részönkormányzat vezetője

  • Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat