Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Önkormányzat

Jaminai Településrészi Önkormányzat

 • Email:

Elnök: Dr. Csicsely Ilona

Titkár: Belanka Zsolt

Képviselő tagok:
Kutyej Pál

Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes

Nem képviselő tagok:
Ilyés Gábor
Szabó József

 

Működési Szabályzata

 

A Jaminai Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

 1. A Településrészi Önkormányzat testülete – elnökét is beleértve – 5 főből áll.
 2. A Településrészi Önkormányzat elnöke az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.
 3. A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt – a Településrészi Önkormányzat elnökének javaslatára – a Településrészi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról.
 4. A Településrészi Önkormányzat elnökhelyettese - az elnök távollétében - ellátja az elnök általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti a Településrészi Önkormányzat ülését.

2. §

 1. A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.
 2. A Településrészi Önkormányzat - elnökének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.
 3. A Településrészi Önkormányzat ülését az elnök – távollétében az elnökhelyettes – hívja össze.
 4. Halaszthatatlan esetekben az elnök intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

3. §

 1. A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.
 2. A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, akit a Településrészi Önkormányzat elnöke meghív.

4.§

 1. A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.
 2. A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.
 3. A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

5. §

 1. A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.
 2. A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az elnökhelyettes írja alá.
 3. A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.
 4. A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.

6. §

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2015. január hó 15. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2015. január hó 13.

……………………………

Dr. Csicsely Ilona

elnök

 

 • Jaminai Településrészi Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Kiadások