Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Polgármesteri hivatal

Városépítészeti Csoport

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7
 • Központi telefon: (66) 523 817

A Városépítészeti Csoport a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szervezetébe tartozó, de közvetlenül a polgármester és a jegyző irányítása alatt álló szervezeti egység. A csoportot a városi főépítész vezeti.

 

A Városépítészeti Csoport feladatai

Szervezi a településfejlesztéssel, településtervezéssel, településrendezéssel, továbbá az épített és természeti környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításával és az építészeti örökség védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő - építésügyi hatósági tevékenységbe nem tartozó - önkormányzati döntések előkészítését és végrehajtását.

Véleményezi a térképészeti területi határigazítási intézkedéseket, vezeti és karbantartja az egyesített közműtérképet.

Településtervezési feladatok

Közreműködik a megyei területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos feladatok ellátásában.

Ellátja a rendezési tervek előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Közreműködik a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó, valamint egyéb, feladatkörébe tartozó szabályok kialakításának előkészítésében.

Részt vesz a településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályozási terv kidolgozásának előkészítésében.

A helyi építési szabályok és a településrendezési tervek kidolgozása során az érdekelt állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánításának elősegítése érdekében a részletes tájékoztatást megadja.

Részt vesz a jóváhagyás előtti vélemény-egyeztetési eljárásban, az egyeztetési eljárásokon képviseli a hivatalt a településtervezési kérdésekben.

Képviseli a hivatalt a szomszédos települések és a kistérségek rendezési terveinek egyeztetése, véleményezése, koordinációja során.

Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti.

Részt vesz az önkormányzat fejlesztési döntéseinek előkészítésében.

Településrendezési és építészeti szakvéleményeket készít, készíttet.

Elvégzi a közérdekű városrendezési, építészeti feladatokat.

Véleményezi a közterületek burkolatainak tervezett építését, átépítését, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat.

Véleményezi a terület-felhasználási engedélyeket.

Véleményezi a fakivágási engedélyeket.

Részt vesz a csoport, illetve a hozzátartozó feladatellátás minőségét, színvonalát javító pályázatok elkészítésében.

Figyelemmel kíséri a terület- és településfejlesztés lehetőségeinek és gyakorlatának alakulását.

Részt vesz a megyei és regionális területfejlesztési tanácsok és az önkormányzat, illetve a polgármester közötti kapcsolattartás koordinálásában, az ezzel kapcsolatos dokumentumok előkészítésében.

 

Feladatai az épített környezet értékeinek védelme terén

Közreműködik a település védett területei szabályozási tervének elkészítésében.

Közreműködik az Önkormányzati Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács (ÉMT) működtetésében.

Közreműködik a Településképi Véleményezési, a Településképi Bejelentési és a Településképi Kötelezési eljárás lefolytatásában.

Közreműködik a közterület-alakítással kapcsolatos eljárások és döntések előkészítésében.

Részt vesz a helyi építészeti örökség értékeinek feltárásában, számbavételében, a védetté nyilvánítás előkészítésében.

Közreműködik a műemléki értékek felkutatásában, számbavételében.

A műemlékekkel kapcsolatos egyeztetési eljárásokon képviseli a polgármesteri hivatalt a településtervezési és műemléki kérdésekben.

Közreműködik a Földrajzi Névi Munkacsoport munkájában.

Ellátja a közterületek elnevezésével kapcsolatos városépítészeti feladatokat.

Nyilvántartja az országos és helyi védettségű területeket, épületeket és építményeket.

Vezeti a helyi építési szabályzathoz kapcsolódó műszaki nyilvántartásokat.

Eleget tesz valamennyi, a csoport hatáskörébe tartozó tevékenység nyilvántartási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének.

Vezeti a közműtérképet és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat.

Előkészíti az építészeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott, vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.

Közreműködik a feladatkörét érintő pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében és a közbeszerzési eljárások előkészítésében.

Felméri a magánterületek közterület céljára történő, díjmentes önkormányzati tulajdonba adásának szándékát, e területek hasznosítására az érdekeltekkel megállapodást készít elő.

Felméri az önkormányzati tulajdonú területek rovására történt elbirtoklási szándékokat, erről nyilvántartást vezet és intézkedéseket tesz.

Részt vesz a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények közül a tilalmakkal, a kisajátítással, helyi közút céljára történő lejegyzéssel, a településrendezési kötelezésekkel és a településrendezési szerződéssel kapcsolatos eljárások és döntések előkészítésében.

 • Településszerkezeti terv

Munkatársak

Wittmann László
osztályvezető
 • (66) 523 869
Lukácsi László
csoportvezető, városi főépítész
 • (66) 523 817
 • Ügyfélfogadási idő:
  • Hétfő
   • 08:30-12:00
   • 12:30-17:00
  • Kedd
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Szerda
   • 08:30-12:00
   • 12:30-16:00
  • Csütörtök
   • 08:30-12:00
  • Péntek
   • 08:30-12:00
  • Szombat
   • Nincs ügyfélfogadás
  • Vasárnap
   • Nincs ügyfélfogadás