Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Önkormányzat

Belvárosi Településrészi Önkormányzat

  • Email:
Elnök:
 
Titkár:  Bende-Engelhardt Judit  
 
Képviselő tagok:
Bíró Csaba
Fülöp Csaba
Kiss Tibor
Paláncz György
 
Nem képviselő tag:
Kabai Gábor
 

Belvárosi Településrészi Önkormányzat Működési Szabályzata

A Belvárosi Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112014. (Xl. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát azalábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) A Településrészi Önkormányzat testülete - elnökét is beleértve - 5 főből áll.
(2) A Településrészi Önkormányzat elnöke az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.
(3) A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt - a Településrészi Önkormányzat elnökének javaslatára - a Településrészi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról.
( 4) A Településrészi Önkormányzat elnökhelyettese - az elnök távollétében - ellátja az elnök általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti  a Településrészi Önkormányzat ülését.

2.§

( l ) A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.
(2) A Településrészi Önkormányzat - elnökének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.
(3) A Településrészi Önkormányzat ülését az elnök - távollétében az elnökhelyettes - hívja össze.
(4) Halaszthatatlan esetekben az elnök intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

3. §

(1) A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.
(2) A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, az érintett és a szakértő.

4.§

(1) A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.
(2) A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.
(3) A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

5.§

(1) A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.
(2) A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az elnökhelyettes írja alá.
(3) A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.
(4) A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.
 
6. §

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2016. május 3. napján lép hatályba.
 
Békéscsaba, 2016. április 29.
 
Herczeg Tamás
elnök
  • Belvárosi Településrészi Önkormányzat
2016. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2017. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2018. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2019