Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Ügyintézés A-Z-ig

Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és ezért térítést fizet. 2017. január 1. napjától 300,- Ft/fő/éj, 2023. január 1. napjától 400,- Ft/fő/éj.

Az adó beszedésére és a bevallás beadására a szállásadó kötelezett. Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Mentes az adó alól:

 

  • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
  • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
  • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 

Azon szálláshelyek, akik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján kerülnek nyilvántartásba, 2023. január 1. napjától a szálláshelyeken az idegenforgalmi adó bevallásával kapcsolatos adminisztrációt a szolgáltató kizárólag a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) szálláshelykezelő szoftverében vezetheti. Így 2023. januártól a helyi adóhatóságok a szálláshelykezelő szoftverben rögzített adatok alapján ellenőrizhetik az egyes szálláshely-szolgáltatók 2023-as és későbbi évekre vonatkozó IFA-bevallásainak adatait.

 

Azon szállásadók, akik nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján kerülnek nyilvántartásba vételre, az idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatos, így annak ellenőrzésére is szolgáló egyedileg kialakított, saját nyilvántartást is használhatnak. Amennyiben ezen szálláshelyek nem rendelkeznek online szálláshely kezelő szoftverrel, így ők továbbra is használhatnak papír alapú nyilvántartásokat. (pl.: üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, pihenőház, kollégium stb.)

 

Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat az online, vagy papír alapú analitikus nyilvántartás tartalmazza, így ez az alapja a havi idegenforgalmi adóbevallás elkészítésének.

Az idegenforgalmiadó-kötelezettség alóli mentességre jogosultság tényét az adóalanynak okirattal, valamint az NTAK rendszerbe fölvezetett adatokkal, illetvek a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett szálláshely szolgáltatók a saját nyilvántartásuk alapján rögzített adatokkal igazolják. Megfelelő igazolás hiányában az adóalanynak az adót meg kell fizetnie. A mentességre jogosultakról az adóbeszedésre kötelezett külön nyilvántartást köteles vezetni, amelynek részét képezik a kitöltött nyilatkozatok, valamint a mentességet igazoló okiratok másolatai is.

 

Adóbevallás benyújtás formája és módja:

Az idegenforgalmi adó bevallása idegenforgalmi adóbevallási nyomtatványon havonta történik önbevallás keretében, a bevallással érintett hónapot követő hó 15. napjáig. Az adót a bevallás beadásával egyidejűleg kell megfizetni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 50453135-10007723 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

Papír alapú bevallást csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.

 

A bevallást elektronikus úton az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet benyújtani.

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve a legördülő menükből az „Ágazat –Adóügy”, „Ügytípus Idegenforgalmi” adó lehetőség kiválasztását követően - az „adóbevallás az idegenforgalmi adóról” nyomtatvány szolgál.

 

Papír alapon benyújtásra jogosultak a www.bekescsaba.hu – Adóügyek- Idegenforgalmi adó menüpontból is letölthetik a nyomtatványt, illetve az Adócsoport ügyfélfogadásán személyesen igényelhetik.

 

Jogszabályi háttér:

1990. évi C. törvény a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 13/2012. (IV. 2.) számú önkormányzati rendelete.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól