Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Önkormányzat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata

  • Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.
  • Központi telefon: 06-66-523-852

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata

5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.

Tel: 0036 66 523-852

Az önkormányzat választott tagjai:

Kiszely András elnök

Tóth Mihály elnökhelyettes

Hankó János képviselő

Krajcsovics Hajnalka képviselő

Lopusnyi Natália képviselő

 

Tevékenysége:

Az önkormányzat célja a több mint 290 éve szlovákok által újratelepített Békéscsaba szlovák vonatkozású tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzése, a csabai szlovák nyelvjárás a szlovák irodalmi nyelv ápolása, Békéscsaba szlovák jellegének megőrzése.

A békéscsabai szlovák önkormányzat feladata, kötelessége a Békéscsaba és környékén élő szlovák nemzetiség egyéni és közösségi jogainak, érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése a NEK tv. által biztosított keretek közt. Jó kapcsolatokat tart fenn a város önkormányzatával, bizottságaival ahol érdekképviseleti szervként lehetősége van a kisebbséget érintő kérdésekben közgyűlési előterjesztéseket véleményezni, valamint intézményi összevonások, illetve intézmény vezetők kinevezése ügyében.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó szervezet, főbb bevételi forrásai Városi Önkormányzati támogatás, Központi támogatás, saját intézményi működtetéséből származó bevétel, pályázati forrás.

Az önkormányzat munkája, feladata hét tematikai fő csoportra osztható:

 

1., A nemzetiségi önkormányzati képviselők munkájának biztosítása és a városi önkormányzat által biztosított iroda működéséhez szükséges eszközök beszerzése (telefonköltség stb.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város részéről:

Ügyviteli alkalmazottak:

Vargáné Dukát Éva gazdasági üi.

Kesjár Ilona adminisztrátor

 

2. A csabai szlovákság érdekképviseletének gyakorlása és Békéscsaba MJV döntéseiben véleményezési jog rendszeres gyakorlása

 

3. A tárgyi- , architektúra hagyaték őrzését a nemzetiségi önkormányzat intézményével, a város kultúréletében és idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bíró 1972-től látogatható Szlovák Tájház fenntartásával (1 fő alkalmazottal - gondnok) biztosítja; valamint udvarán a 2006 –ban átadott Áchim terem közösségi térként és kiállító helységként működik, mely helység biztosításával támogatja a nemzetiségi önszerveződést:

 

A békéscsabai szlovák tájház 
A békéscsabai szlovák tájház

 

A békéscsabai szlovák tájház belülről
A békéscsabai szlovák tájház belülről

 

Áchim terem kiállítással (bérelhető max. befogadó képesség 80 fő)
Áchim terem kiállítással (bérelhető max. befogadó képesség 80 fő)

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Garai u. 21.

Tel.: 00-36-30-350-4423

gondnok: Lészkó Attila

Nyitva tartás:

november 01.- március 31.

vasárnap és hétfő: Zárva

kedd-szombat: 10.00-16.00

április 01.-október 31.

vasárnap és hétfő: Zárva

kedd-szombat: 10.00-12.00 majd 14.00-18.00

 

(Az Áchim termi zenés rendezvények 22.00-ig tarthatnak. Tájház felelőskoordinátor Molnárné Pribojszki Judit képviselő)

Jelentősnek tarjuk azt a beruházást, melyet 2004-ben kezdett el a szlovák önkormányzat, a tájház hátsó lerobbant színjét kezdte újjáépíteni. Az újjáépítés költségeit saját erőből a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségek Hivatalától a Legatum Kht-től a NKÖM –től és legfőképpen Békéscsaba Megyei Jogú Várostól kapott támogatási előlegből teremtette meg az önkormányzat.

 

4., Az anyanyelvű és anyanyelvi oktatásnyelvápolás terén az önkormányzat támogatja óvodai (vendégóvónő foglalkoztatása-), iskolai nemzetiségi nyelv oktatását kiemelve a Szlovák Iskola elsődlegességét, támogatja Szlovák Módszertani Központ  és a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete továbbképzéseinek és/vagy diákversenyeinek megrendezését. Több éve anyagilag támogatja nemzetiségi szervezet tagjai, aktivistái, városi közalkalmazottak és köztisztviselők valamint más érdeklődő számára szervezett nyelvtanfolyamot. Eredetileg a nyelvtanfolyam a Főiskola keretein belül, majd a Szlovák Kultúra Házában és a Békési Úti Közösségi Házban valósult meg.

 

5., Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a szlovák nyelvű írott sajtó helyi megjelenését: Csabai Mérleg – szlovák blokk, Ľudové noviny – előfizetés aktivistáknak is, támogatja a Čabiansky kalendár megjelentetését, illetve heti egy alkalommal biztosítja Ocsovszki Ildikó tolmácsolásában a televíziós nemzetiségi hírműsor adását a CSABA TV-ben (térítésmentesen sugározza, előkészíti, vágja, stúdiót biztosít), mely a szlovák szó széles nyilvánossághoz való jutását és a nyelvi autonomitás erősítését biztosítja.

A nemzetiségi nyelvű kiadványozás területére önálló kiadványokkal is bekapcsolódik: 2005-ben a szlovák önkormányzat Csabai Etnographia sorozatban kiadta Dedinszki Gyula és Zahorán György munkáját Munkaeszközök és munka a békéscsabai szlovák középparaszti gazdaságban a XX. század elején (Pracovné prostriedky a práca v čabianskom slovenskom stredoroľníckom gazdovstve na začiatku XX. storočia), majd 2010-ben útjára indított Csabai históriák  sorozatát, mely 2014-ig 3 kiadást élt meg.

 

6., A közös programfinanszírozással és helyi civil szervezetekkel és a városban működő szlovák területen tevékenykedő intézmények való együttműködésekkel a hagyományápoláshoz, közművelődéshez, kulturális autonómia kialakításához és nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzéséhez járul hozzá. Az együttműködés tartalmazza a közös nemzetiségi programok szervezését, finanszírozási lehetőségeit és a programok konkrét feladatait. (Csabai Szlovákok Szervezetével, Munkácsy Mihály Múzeum, Békési Úti Közösségi Házzal, , Evangélikus Egyházzal stb.)

Az önkormányzat saját rendezésű nemzetiségi programjai: Szlovák pedagógusnap, Márton napi bál, Nemzetiségi (szlovák) gyermekek helytörténeti tábora a Tájházban, Augusztus 20. rendezvény szlovák csoport fellépése, Városházi esték. Társszervezőként erkölcsileg és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a városban  intézmények, szervezetek, egyházak által szervezett szlovákság nemzetiségi tradicionálisan kialakult kulturális programjait (pl. Szlovák Kultúra Háza programjai, Megyei Könyvtár szlovák író- olvasó találkozó, Szlovák klub

 

7., Külföldi (Szlovákiai) kapcsolatok. Az önkormányzat a nemzetközi (szlovákiai) kapcsolatok elmélyítését a diplomáciai képviselők fogadását a kultúrdiplomácia szerepét is elsődleges céljának tekinti. Együttműködési megállapodás született (1998) a szlovákiai Martin város önkormányzatával, a szlovákiai Tőketerebes Honismereti Múzeumával (2001), amelyek kapcsán számos kiállítás, csereprogram megrendezésére adódott lehetőség.

 

További szlovák intézmények, közösségek Békéscsabán:

Szlovák Köztársaság Főkonzulátusa

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 7.

Tel.: 00 36 66 445 094

E-mail: cg.bekescsaba@mzv.sk

 

Csabai Szlovákok Szervezete- Szlovák Kultúra Háza

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete csabai régiós központja

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.

Tel.: 00 36 66 441-750

E-mail: szlovakhaz@gmail.com

web: www.slovak.hu

 

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

5600 Békéscsaba, Dedinszky u. 1.

Tel.: 00 36 66 323 551

E-mail: szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu

web: http://www.szlovak-bcs.sulinet.hu/

 

Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete

5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.

Tel.: 00 36 66 527 390

E-mail: vusm@globonet.hu

Web: http://www. vusm.slovaci.hu

 


 

Slovenská samospráva župného mesta Békešská Čaba

5600 Békešská Čaba,  Nám. Szabadság 11-17       III. / 14

Tel. : 0036 66 523-852

Činnost’:

Hlavným cieľom  Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba je zachovanie slovenskej hmotnej i  duchovnej kultúry, pestovanie  čabianskeho slovenského nárečia a literárnej slovenčiny, ako aj zachovať  slovenský charakter mesta, ktoré bolo znovuosídlené Slovákmi viac ako pred  290 rokmi.

Úlohou a povinnosťou čabianskej slovenskej samosprávy na základe Zákona o právach  národnostných  menšín je zastupovať  individuálne a spoločenské práva  slovenskej komunity Čaby a jej  okolia,  zastupovať, chráneniť a uplatňovať  záujmy jej členov.  Udržiavať dobré styky  s mestskou samosprávou a jej výbormi, v rámci ktorých ako orgán zastupiteľstva záujmov, má posudzovacie právo  v otázkach návrhov valného zhromaždenia týkajúcich  sa národnosti, ako aj v otázkach zlučovania  inštitúcií,  resp. vymenovania vedúcich inštitúcií.

Samospráva samostatne hospodári, hlavným zdrojom jej príjmov sú  podpora Mestskej samosprávy, ústredná podpora zo štátneho rozpočtu, , príjmy z prevádzkovania vlastních  inštitúcií  a grantové peniaze.

 Práca a úloha samosprávy sa zaraďuje  do siedmych  tematických okruhov:

1. Zabezpečenie práce zástupcov  národnostnej  samosprávy a zaobstaranie potrebných prostriedkov k fungovaniu kancelárie zabezpečenej mestskou samosprávou (telefonické poplatky, atď.)

Zo strany župného mesta Békéšska Čaba:

Zamestnanci úradu:

Vargáné Dukát Éva : hospodárka 
Kesjár Ilona: administrátorka

2. Zastupovanie záujmov čabianskej Slovače a pravidelné uplatnenie posudzovacieho práva pri rozhodnutiach valného zhromaždenia župného mesta Békešská Čaba.

 

 3. Zachovanie hmotného dedičstva, architektúry v kontexte mestského kultúrneho života a turistického rúchu inštitúciou národnostnej samosprávy, Slovenským oblastným domom, postaveným  v roku 1972 (jedným zamestnancom – údržbár) ;  a podporovanie sebaorganizačných národnostných aktivít v Áchimovej sále, ktorú postavili na dvore oblastného domu a odovzdali do prevádzky  v roku 2006,  a kde sa od tých čias pravidelne organizujú spoločenské  stretnutia.    

 

Adresa: 5600 Békéscsaba, Garai u. 21
Tel.: 00 36 30 5777304
údržbár : Lészkó Attila


Otváracie hodiny:

01.november-31. marec
Nedeľa, Pondelok: Zatvorené
Utorok - Sobota: 10.00-16.00

01. apríl-31. október

Nedeľa, Pondelok: Zatvorené
Utorok - Sobota: 10.00-12.00 a 14.00-18.00

(Zábavné podujatia v Áchimovej sieni sa končia do 22.00 hod. Zodpovedná kordinátorka Judita Pribojská Molnárová – zástupkyňa predsedu)

Investíciu, ktorá sa začala v roku 2004 s rekonštrukciou zadnej zrúcanej kôlne slovenského oblastného domu považujeme za dôležitú.  Samospráva k práci potrebné finančné prostridky zabezpečila z vlastných zdrojov, z podpory Úradu národných a etnických menšín, Verejnoprospešnej spoločnosti Legátum, Ministerstva národného kultúrneho dedičstva a najmä z pôžičky poskytnutej župným mestom Békešská Čaba.

 

4. Na poli výučby v materinskom jazyku a výučby  materinského jazyka, a  v oblasti jeho  pestovania, resp. používania,  samospráva podporuje výučbu národnostného jazyka v materskej škôlke a školskej výučbe (zamestnaním hosťujúcich učiteliek), berúc do ohľadu prioritu slovenskej školy. Podporuje doškoľovania a/alebo organizovanie študentských súťažíSlovenského pedagogického metodického centra a Výskumného ústavu Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku. Viac rokov finančne podporuje jazykový kurz organizovaný pre členov a aktivistou  národnostných  spoločností, verejných zamestnancov, úradníkov ako aj iných záujemcov. Jazykový kurz pôvodne prebiehal v rámci vysokoškolskej výučby, neskôr v Dome slovenskej kultúry a v Spoločenskom dome na ulici  Békéši.

 

5. Za ďalšiu dôležitú úlohu považuje samospráva   prítomnosť slovenského slova v miestnych médiách: Csabai Mérleg – slovenský blok,  Ľudové noviny – predpláca  pre aktivistov, podporuje vydanie Čabianskeho kalendára, zabezpečí týždenne raz národnostné spravodajstvo  v tlmočení  Ildiky Očovskej v CSABA TV (televízia bezplatne poskytuje štúdio, prípravné práce, strih a vysielanie) týmto slúži posilneniu jazykovej autonómie a sprostredkuje slovenské slovo širokej verejnosti.

Do národnostnej publikačnej činnosti sa zapája  aj vlastnými publikáciami: slovenská samospráva vydala v roku 2005  v seriále Čabianska etnographia Pracovné prostriedky a práca v čabianskom slovenskom stredoroľníckom gazdovstve na začiatku 20.. storočia od Júliusa  Dedinszkého a Juraja Zahorána.   V roku 2010 vypravila samospráva  na cestu seriál Čabianske príbehy, v rámci ktorých  vydala  do roka 2014 tri  publikácie.

 

6. Spoločným financovaním programov a spoluprácou s miestnymi spoločenskými (civilnými) organizáciami a v meste fungujúcimi slovenskými inštitúciami  prispieva k pestovaniu tradícií, k vytvoreniu  slovenskej verejnej osvety a kultúrnej autonómie ako aj k zachovaniu  kultúrnych hodnôt, ktoré sa viažu k národnostnej komunite. Spolupráca obsahuje organizovanie spoločných národnostných programov, vymenúva finančné možnosti a konkrétne  úlohy jednotlivých účastníkov  ( Čabianska organizácia Slovákov, Múzeum Mihálya Munkácsyho, Spoločenský dom na ulici  Békéši, Evanjelická cirkev atď.).

Vlastné národnostné programy  samosprávy: Deň slovenských pedagógov, bál na Martina, Tábor miestnej histórii pre deti slovenskej národnosti v oblastnom dome, vystúpenie slovenskej skupiny v rámci slávností 20. augusta, Slovenský večierok Radničných večerov. Ako spoluorganizátor morálne a podľa možností aj finančne podporuje tradičné  národnostné kultúrne programy organizované miestnymi  inštitúciami, organizáciami a cirkvou ( napr. programy Domu slovenskej kultúry, Stretnutie spisovateľov a čitateľov v župnej knižnici, doškoľovanie národnostných vedúcich, atď.).

 

7. Zahraničné styky (Slovensko): samospráva  pokladá za prvoradý  cieľ prehĺbiť medzinárodné vzťahy (Slovensko), vítať  diplomatické delegácie a posilniť kultúrnu diplomáciu vôbec. Uzavreli sa dohody o spolupráci so samosprávou mesta Martin (1998) , s Trebišovským vlastivedným múzeom (2001), v rámci ktorých sa uskutočnili početné  výstavy a výmenné stretnutia. 

Ďalšie slovenské inštitúcie a spoločenstvá v Békéšskej Čabe

Generálny konzulát Slovenskej republiky
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 7.
Tel.: 00 36 66 445 094
E-mailová adresa: cg.bekescsaba@mzv.sk

Čabianska organizácia Slovákov – Dom slovenskej kultúry
Osvetové centrum CSSM čabiansky región
5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
Tel.: 00 36 66 441-750
E-mailová adresa: szlovakhaz@gmail.com
webová stánka: www.slovak.hu

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium
5600 Békéscsaba, Dedinszky u. 1.
Tel.: 00 36 66 323 551
E-mailová adresa: szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu
webová stránka: http://www.szlovak-bcs.sulinet.hu/

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.
Tel.: 00 36 66 527 390
E-mailová adresa: vusm@globonet.hu
Webová stránka: http://www. vusm.slovaci.hu

  • Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata - Jegyzőkönyvek
Elnöki határozatok
2024. évi jegyzőkönyvek
2023. évi jegyzőkönyvek
2022. évi jegyzőkönyvek
2021. évi jegyzőkönyvek
2020. évi jegyzőkönyvek
2019. évi jegyzőkönyvek
2018. évi jegyzőkönyvek
2017. évi jegyzőkönyvek
2016. évi jegyzőkönyvek
2015. évi jegyzőkönyvek
2014. évi jegyzőkönyvek
2013. évi jegyzőkönyvek
2012. évi jegyzőkönyvek
2011. évi jegyzőkönyvek
2010. évi jegyzőkönyvek
2009. évi jegyzőkönyvek
2008. évi jegyzőkönyvek