Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ügyintézés A-Z-ig

Építésigazgatási eljárások

Valamennyi építésigazgatási eljárás nyomtatványköteles.

Az eljáráshoz megindításához szükséges kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer ( ÉTDR ) által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani.

Papír alapú nyomtatványok letölthetők: https://www.eepites.hu/etdr/formanyomtatvanyok

Valamennyi építésigazgatási eljárás illetékköteles.

Építéshatósági eljárások kezdeményezése esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az ügyleírásban ismertetett mértékű eljárási illetéket kell fizetni. Az illetékfizetés az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel, vagy átutalással, vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (ÉFP) keresztül teljesíthető. Átutalás esetén az eljárási illeték - a közlemény rovatban az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, eljárás típusa, ingatlan helyrajzi száma feltüntetésével,  ÉTDR azonosítószámra való hivatkozással - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11733003-15345008-10540002 számú illetékbeszedési számlájára fizethető meg. Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) elektronikusan ügyet intéző ügyfelek az eljáráshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiket elektronikusan is teljesíthetik az Építésügyi Fizetési Portál (ÉFP) segítségével.

 

I. Építési engedélyezési eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

II. Összevont engedélyezési eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

III. Fennmaradási engedélyezési eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

IV. Használatbavételi engedélyezési eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

V. Bontási engedélyezési eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

VI. Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a jogerős

  •  építési engedély,
  •  elvi építési keretengedély,
  •  telepítési engedély,
  •  bontási engedély

hatályának meghosszabbítását kérheti.

Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell a szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

 Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni lehet, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását.

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát – törvényi feltételek fennállta esetén –kérelemre meghosszabbítja akkor is, ha az építési tevékenységet az engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési tevékenységre a használatbavételi engedély még nem adható meg vagy a használatbavétel még nem vehető tudomásul.

 Ha az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, illetve használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó – engedélyhez kötött – építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt engedélykérelmet a hatóság a benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján bírálja el.

 

VII. Jogutódlás tudomásulvételi eljárás

Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a hatóság a jogerős

a) építési és összevont építési engedély,

b) bontási engedély,

c) az országos építési követelményektől való eltérés engedély

esetén a jogutódlás tudomásulvételéről dönt.

A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlás tényének igazolását.

Az építésügyi hatóság az engedélyek és kötelezettségek tekintetében a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti hatóságot értesíti. A jogutódlás megállapítására irányuló eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlási felhívást nem bocsát ki, és a szakhatóságot nem keresi meg.

 

VIII. Használatbavétel tudomásulvételi eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

IX. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

 

X. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás építéshatósági ügyben

Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az Országos Építésügyi Nyilvántartásból (OÉNY-ból) megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság a tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából

a) a telken építmény meglétére vagy hiányára,

b) a telken meglévő építmény jogszerűségére

hatósági bizonyítványt állít ki.

A kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték befizetésének igazolását.

Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni.

 

XI. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárás

Letölthető:  https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok