Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Békéscsaba

Projektgazda bemutatása

A projektgazda bemutatása a fejlesztés szempontjából

Békéscsaba Megyei Jogú Város Békés megye székhelye, a térség meghatározó jelentőségű gazdasági, foglalkoztató és ellátó központja, egyben a Közép-békési Centrum térség egyik tagja.

 

A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, jogi formáját tekintve jogi személyiséggel rendelkező helyi önkormányzat.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § szerint a helyi önkormányzat feladata többek között a település önfenntartó képességének erősítése. A 10. § megállapítja, hogy a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. A törvény 13. § (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között felsorolja a következőket:

 • életmód segítését célzó szolgáltatások
 • környezet-egészségügy
 • helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
 • polgári védelem, katasztrófavédelem

 

A 29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról kiemeli, hogy az önkormányzatok klímaváltozás elleni fő szerepe a példamutatás, illetve az információk-és tapasztalatok cseréje. Továbbá fontos, hogy párbeszéd kezdődjön a vállalkozások és az önkormányzatok között az éghajlatváltozás kérdésében, hogy közösen munkálkodva egy új „zöld” és/vagy „fenntarthatósági társadalmi szerződést” alkossanak. A Stratégia egyik célja, hogy energiatakarékossági mozgalmat kell indítani, ösztönözni kell mind a lakosságot, mind az intézményi energiafelhasználást a megtakarítás irányába a fogyasztói magatartás befolyásolásán keresztül, amiben az önkormányzatok kell, hogy játsszák az egyik vezető szerepet.

 

A tervezett éghajlatvédelmi kerettörvény 14. § megállapítja:

„A társadalmi tudatosság erősítése során együtt kell működni a társadalom összes szereplőjével, különösen az önkormányzatokkal, a vállalati szférával, a civil szervezetekkel, a tudományos intézményekkel és az egyházakkal.”

A 20. § pedig így szól: „A helyi szintek felkészítése és megerősítése, megfelelő kapacitások létesítése, és a hatásos társadalmi együttműködés érdekében biztosítani kell, hogy az önkormányzatok tervezési folyamataik során figyelembe vegyék az éghajlatvédelmi szempontokat. Ennek érdekében a Kormány ösztönzi az önkormányzatokat, hogy az önálló települési környezetvédelmi programjuk részeként vagy önálló programként éghajlatvédelmi programokat készítsenek. A programok elkészítéséhez a Kormány módszertani útmutatót, szakmai segítséget és anyagi forrást nyújt az önkormányzatok számára az emisszió-kereskedelem bevételeiből.”

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I. 3.) OGY határozat) megállapítja, hogy Békéscsaba, mint megyeszékhely a következő pozíciók megerősítésére kell, hogy törekedjen:

„Békéscsaba az ország éléskamrájának központjaként az élelmiszertermelés – és feldolgozás, valamint a gasztroturizmus hazai fellegvára pozíciót célozza meg, ehhez kapcsolja húzóágazatait: az építőanyag-ipar, a textilipar, a gépipar, az élelmiszeripar, a nyomdaipar; illetve kitörési pontjait: a malomipar újraindítása, a gasztroturizmus, a határon túli kapcsolatok erősítése, a helyi gazdaság élénkítése, a befektetések ösztönzése, a megyeszékhelyi funkció megerősítése. A megyeszékhely szorosabb vonzáskörzetébe esik: Békés, Sarkad, Gyula és az általuk közbezárt Körös-menti vidék.”

 

A Koncepció Békés megyére vonatkozó része kiemeli a térségben a környezetkímélő energiatermelés, az ökoturizmus fejlesztését, illetve a környezeti fenntarthatóság segítését, az épített és természeti környezet védelmét, a környezetbarát hulladékgazdálkodás, - újrahasznosítás fejlesztését és a megújuló energiákra épülő termelés és fogyasztás támogatását.

 

Ugyan Békés Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 a Megyei közgyűlés által elfogadott dokumentum, de megállapításai a megyeszékhely számára is fontos következményekkel bírnak, illetve a Békés Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum keretein belül a megyei közgyűlés elnöke folyamatosan egyeztetett Békéscsaba MJV polgármesterével, a két szerv szakembereinek bevonásával.

Az energiahatékonyság a lakó és irodaépületek esetében látványosan javítható, a megújuló energiaforrásokra épülő fűtés és hűtés alkalmazása a (köz)épületekben gazdaságossá tehető. Szükséges az ésszerű, beosztó gazdálkodás a nem megújuló természeti erőforrásokkal, a fenntartható hozamon alapuló gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal, az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ezen kívül nagyon fontos prioritás még a fenntartható települési közlekedésfejlesztés. Mindezek hozzájárulnak a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló-képesség erősítéséhez.

Helyi szinten a város önkormányzatának rendeletei közül a következők nevezhetők a legfontosabbnak a környezetvédelem, a fenntarthatóság és közvetve a klímavédelem szempontjából:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a GINOP keretében meghirdetett, a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogramban kedvezményezett beruházások támogatásáról
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról

 

A város több, fontos a fenntarthatóságot, illetve az energiahatékonyságot is célzó stratégiai dokumentummal is rendelkezik:

Békéscsaba Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2018) számos, jelen pályázati kiírás tematikáját erősítő fejlesztési tervezetet fogalmazott meg, így:

 • Környezetbarát meghajtású és olcsóbb üzemeltetésű járművek használata
 • A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
 • Napelemes közvilágítás a külterületeken

 

Kiemelten tematikus célkitűzésként (TC 4.) fogalmazta meg az „ökológiai fenntarthatóság erősítését, klímaváltozás elleni küzdelmet”. Ezen belül nagy hangsúlyt kíván helyezni az energetikai fejlesztésekre, különösen a lakótelepeken, beleértve a szoft elemeket (például felvilágosítás) is. Ezen kívül fontos lesz még a szennyvízkezelés, a városban lévő ökológiai hálózatok fejlesztése (véderdők telepítése és öntözése, illetve a gyümölcstermesztés helyszíneinek járulékos, klímavédelmi szerepének hangsúlyozás). A környezettudatos életmód terjesztése valamennyi társadalmi réteg felé kulcsfontosságú.

Békéscsaba MJV Városi energiastratégia 2014-ben került kidolgozásra. A dokumentum a következő specifikus víziót dolgozta ki:

„A város energetikai jövőképe szerint a stratégia megvalósulásával olyan városi tér jön létre, ahol a racionális, takarékos és helyi erőforrásokra alapozott energiafelhasználás hozzájárul az energiafüggőség csökkenéséhez, a gazdaság versenyképességéhez és a kedvező életminőséghez.”

A nevezett dokumentum stratégiai céljai a következők:

 • Erőforrásfelhasználás hatékonyságának fokozása
 • Energiahatékony és környezetbarát közlekedés fejlesztése
 • Energiatudatos gondolkodás terjesztése, szemléletformálás

 

Ez utóbbin belül kiemelt szerepet kell betöltenie a példamutató önkormányzati szerepvállalásnak.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Modern Városok Programja (2016) a következő fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztési feladatokat fogalmazta meg:

 • SMART GRID rendszer létesítése
 • Elektromos mobilitás (elektromos buszok beszerzése)
 • Fenntartható közlekedésfejlesztés és intelligens irányítási rendszer
 • Intelligens közvilágítási rendszer (okos lámpaoszlopok)
 • Geotermikus kaszkádrendszer létrehozása

 

A város rendelkezik Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervvel (SECAP) amely, 2017-ben készült. A dokumentum elfogadásával Békéscsaba csatlakozott Európai Polgármesterek Szövetségének célkitűzéseihez és vállalta, hogy a város területén legalább 48 %-kal mérsékeli a CO2-kibocsátás mennyiségét 2030-ig (2010. választott bázisévhez képest). A SECAP kidolgozásakor a Város vállalta, hogy a koncepciót kétévente felülvizsgálja.

 

Az Önkormányzat legfontosabb választott szervezete a Közgyűlés, ami üléseken hozza meg döntéseit. A Közgyűlés vezetője a Polgármester, aki az összekötő kapocs a választott képviselők és a Hivatal között.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkezik a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladatköreiről, amelyek között szerepelnek a következők:

 • Véleményezi a közgyűlés közlekedéssel, kommunális feladatokkal, helyi energiaszolgáltatással, köztemető fenntartásával, helyi közutak és közterületek fenntartásával, településtisztasággal, helyi tűzvédelemmel kapcsolatos döntéseinek tervezeteit.
 • Véleményezi az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásával kapcsolatos kérelmeket.
 • Véleményezi a közgyűlés elé kerülő környezetvédelmi, természetvédelmi tárgyú előterjesztéseket.
 • Véleményezi a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására vonatkozó javaslatokat.
 • Véleményezi az adott terület zajvédelmi szempontból védetté nyilvánítására vonatkozó javaslatot.
 • Véleményezi a közgyűlés környezet- és természetvédelemmel, mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, ökoturizmussal kapcsolatos döntéstervezeteit.

 

Békéscsaba MJV, az SZMSZ-ben felsorolta az önként vállalt feladatait, amelyek közül a projekt tematikáját tekintve az alábbiak a legfontosabbak:

 • Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása
 • Helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítása, fenntartása;
 • A Körösök Völgye Natúrpark Egyesületben vállalt tagsági feladatok ellátása;
 • Az Élővíz-csatorna minőségjavító feladataihoz üzemeltetési támogatás nyújtása;
 • Támogatás nyújtása társasházak részére hulladékgyűjtő edények zárt térben történő elhelyezéséhez;
 • Támogatás nyújtása a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez
 • Környezetvédelmi szempontok érvényesítése az önkormányzati beruházások során.

 

A Polgármesteri Hivatalon belül a Stratégiai-Fejlesztési Osztály az egyes stratégiai feladatok végrehajtásáért felel, hozzá tartoznak az energetikai ügyek is. Az energetikai projektek előkészítését, valamint megvalósítását a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi.

 

Békéscsaba MJV Önkormányzata az elmúlt esztendőkben számos energiahatékonysági és a klímaváltozást érintő projektet hajtott végre az elmúlt időszakban, így például:

 • TOP-6.3.3-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú, Békéscsaba csapadék- és belvízhálózat fejlesztése tárgyú projekt keretében szemléletformáló akciók
 • A „CsabaPark és környezete fejlesztése a TOP 6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő „soft” programok megvalósítása
 • TOP-6.4.1-15-BC1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor - Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László - Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozása
 • TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése
 • TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00001 Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között
 • „Nyolc magyarországi régió levegőminőségének javítása a levegőminőség javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül” elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000017 referencia számú projekt