Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

PÁLYÁZAT vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

PÁLYÁZAT

vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez (pályázati azonosító: P/ÉP/2024.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (utófinanszírozás formájában).

Pályázatot nyújthatnak be: olyan magánszemélyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akiknek (amelyeknek) a felújítandó épület, építmény a tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.
Támogatás adható: olyan védelemre érdemes építmény vagy környezeti érték egészének vagy egy részének felújítására, korszerűsítésére, amely a város védett területére (településkép szempontjából meghatározó területre) esik. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzat és közterületről jól látható oldalkert felőli homlokzat és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, a közterületről jól látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
c) középületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására.

Pályázati feltételek:


- hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (a nyilatkozat a pályázati űrlapon megtehető)1,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősül (a nyilatkozat a pályázati űrlapon megtehető)2,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatási szerződés megkötésekor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása (a nyilatkozat a pályázati űrlapon megtehető).
1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bek. a) pont; a foglalkozás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §
2 Áht. 50. § (1) bek. c) pont
Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).
A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.
Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2023. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.
Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely szervezet képviselőjének a megbízatása lejárt!
Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. A rendelet elérhető a https://or.njt.hu/eli/v01/725361/r/2013/24 internetes útvonalon.
A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.
(Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.hu internetes oldalon vagy kérhető a Városépítészeti Csoport alábbi címén: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
- pályázó szervezet esetén a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági okiratot (A civil szervezetek adataikat nem csak a Gyulai Törvényszéktől beszerzett bírósági kivonattal, hanem a www.birosag.hu oldalról kinyomtatott és a civil szervezet képviselője által hitelesített adatlappal is igazolhatják adataikat. Az oldal tetején található menüsorban az Adatbázisok menüt kiválasztva a Civil szervezetek alcímre kell kattintani, ahol többféle paraméter alapján lehet keresni az összes civil szervezet);
- az épület egészéről és a felújítandó épületrészekről készített színes fotókat (a védendő épületről, esetleg belső térről vagy a kerítés jelenlegi állapotáról);
- a tételes felmérés alapján elkészített - beazonosítható munkarészeket tartalmazó - költségvetést;
- 90 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot;
- társasházi, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingatlan tulajdonközösségébe tartozó valamennyi résztulajdonos írásbeli hozzájárulását;
- építési engedély köteles építési tevékenységek esetén az engedélyről szóló határozat másolatát (amennyiben a pályázat benyújtásakor az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor az erről szóló építésügyi hatósági igazolást kell a pályázathoz csatolni);
- településképi bejelentés alá eső építési tevékenységek esetén a tevékenység végzését jóváhagyó határozat másolatát;
- műemlék épület esetében az építési tevékenységet engedélyező hatóság döntése.

A bírálat az alábbi szempontok szerint történik:

Településszerkezetben elfoglalt hely szerint
műemlék, műemléki környezet 7 pont
helyi védelem alatt álló 6 pont
belváros védett területe 5 pont
belváros, ill. fő-, és gyűjtőútvonal 3 pont
egyéb terület 1 pont

Épület eszmei értéke szerint
várostörténeti jelentőségű épület 10 pont
100 évesnél idősebb, jellegzetes épület 5 pont
50 évesnél idősebb, jellegzetes épület 3 pont
50 évesnél fiatalabb, jellegzetessé váló épület 1 pont
(jellegzetes épület: parasztház, polgárház, nemzetiségi jegyeket viselő épület)
Vállalt önerő aránya
50 % fölött 5 pont
20-50 % között 3 pont
Egyéb, külön indokolt szempontok szerint megjegyzésekben külön részletezve 1-10 pont

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 12. 10.00 óra.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót („Pályázati azonosító: P/ÉP/2024.”). A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, amely elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján történik. A bizottság döntéséről az érdekeltek 2024. július 10-ig kapnak értesítést.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

További információ a Városépítészeti Csoportnál (Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint II. udvar) a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban kapható.

Városépítészeti Csoport