Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Intézmények

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

  • Cím: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 1.
  • Központi telefon: 06-66-453-530
  • Email:
  • Weboldal: https://szlovak-bcs.edu.hu/

Három vegyes életkorú óvodai csoportunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. Óvodánk célja a szlovák nyelv ápolása, megőrzése, tanulása, hiszen a szülőknek is ez az igénye. Óvodásaink megszakítás nélkül folytathatják általános iskolánkban a szlovák nyelv tanulását, bővítését.

Feladataink szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését.

A rendszer elemei a következők:

A nevelés alapvető keretei: a gondozás, az egészséges életmódra nevelés, a közösségi nevelés és az egyéni bánásmód érvényesülése.

Az egyes kereteken belül a gyerekek tevékenységei: a játék, mely áthatja a gyerek egyéb tevékenységeit is. E tevékenységi formák az óvodai nevelés eszközei.

Az óvodai nevelésben alapelv:

A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.

A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását.

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik az értelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.

Óvodánk helységei barátságosak, a dekoráció saját kezünk munkája. Folyosónkat gyermekmunkák díszítik. Az óvoda környezete tükrözi a szlovákok kultúráját, életmódját, szokásait, hagyományait és tárgyi emlékeit.

Az óvodai élet, tevékenységi formáin a szlovák és a magyar nyelv használata érvényesül. A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett törekszünk a minél teljesebb szlovák nyelvű kommunikációra. Rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítjuk az utánzáson alapuló nyelvtanulást. A szlovák kulturális kincsből (irodalom, zene, népi játékok) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezzük meg a nyelvelsajátítást.

A gyerekekkel nemzetiségi- szlovák nyelvi-nevelésre jogosító diplomával rendelkező óvónők foglalkoznak, így biztosítani tudjuk az egész napos nyelvi légkört.

Az óvodai élet megszervezésénél, új program készítésénél arra törekszünk, hogy minden gyermek személyiségének formálása speciális módon, sok játékossággal, ötletességgel, de mindig sok türelemmel és szeretettel történjen.

Az iskolára történő felkészítést az óvoda végzi. Célja a 3-6 éves gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.

Az óvodai nevelés a szlovák óvodában gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. A nevelés az óvodában családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges sokféle és változatos tevékenységet.

Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt kiegészíti azt. Az óvoda a családdal együtt elért eredményeivel megalapozza az iskolai életet, így a gyermekek képessé válnak arra, hogy ott a növekvő követelményeknek eleget tegyenek. A hátrányos helyzetű gyermekek problémáit még az iskolába lépés előtt rendezni kell, s ezek megszüntetésével szükséges felkészíteni őket az iskolai életre. Minden gyermek érezze, hogy közösségben élni jó, érezze a felnőttek szeretetét.

Az óvoda nyitva tartása: reggel 6.00-este 6.00 óráig.