Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Pályázat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot hirdet

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

pályázatot hirdet


Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
 

gazdasági vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással a Kjt. szabályai szerint.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 5 év -ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő és gazdálkodó Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ és a hozzárendelt önállóan működő intézmény vonatkozásában, az intézmények pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámoló készítése, előirányzatok rendezése, állami támogatás igénylése és elszámolása, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • a Kjt. 20.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • FORRÁS program ismerete
 • költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves releváns szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gregorné Práth Szilvia, a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ igazgatója nyújt, a +36-30/638-2911 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére, (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.6-18/2022., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 22.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd a pályázatokról az irányítási jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu

Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu

www.bekescsaba.hu

www.behir.hu