Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Tájékoztató

Tájékoztató a kedvezményes földgázmennyiség igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló jogszabály változásáról

Tisztelt Lakosság!

2022. szeptember 10. napjától a jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységeinek számáról, annak érdekében, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vehessen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A vonatkozó jogszabály megváltozásának eredményeképp 2023. január 10. napjától a kedvezmény igénybevételének feltételei is módosultak az alábbiak szerint:

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele:

  1. A társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő
  • kérelmezett ingatlanon lévő lakóépületekben vagy
  • a kérelmezett ingatlanban vagy
  • a kérelmezett ingatlan-együttesben minimum 2 maximum 4 lakás található, ezen lakások önálló rendeltetési egységet alkotnak és megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. § - ában foglaltaknak.

VAGY

  1. Az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül minimum 2 maximum 4 lakás található, ezen lakások önálló rendeltetési egységet alkotnak és megfelelnek az OTÉK 105. § - ában foglaltaknak.

Az OTÉK 105. § (1) bekezdés alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, amelynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.


A hatósági bizonyítvány kiadása során az OTÉK 1. sz. melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket nem kell figyelembe venni.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget. A jogosulatlanul igénybe vett, kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el az egyetemes szolgáltató a felhasználóval szemben.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem papír alapon és elektronikus úton is benyújtható:

  • postai úton: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Dr. Bacsa Vendel jegyző részére (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
  • személyesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzői titkárságán (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
  • ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikus úton tudják beadni a kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére (KRID: 607006188)

A kérelemben foglalt adatokat, nyilatkozatokat az ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában teszi meg.

Tekintettel arra, hogy a jegyző által kiadott hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata érdekében, rövid úton előre közölt napon helyszíni szemle kerül lefolytatásra, amelynek során szükséges a kérelmezett ingatlanon található lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben vagy a társasházi albetéten belül található valamennyi helyiség, illetve mérési pont ellenőrzésének biztosítása.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kizárólag a Korm. rendelet 7/A. §-ában foglalt, kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiség jogszerű igénybevételéhez használható fel és nem helyettesít egyéb, jogszabályokban előírt engedélyeket.

Felmerülő kérdés esetén további felvilágosítást a 66/886-622-es telefonszámon kérhet.