Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

Szociális bérlakás pályázat

Szociális bérlakás pályázat

(Jelenleg nem pályázható)

Általános tájékoztató

Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás bérleti jogának megszerzésére az a nagykorú személy pályázhat, aki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az aki:

 1. és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában Magyarország területén sehol nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, 
 2. és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül tulajdonát képező ingatlant nem ajándékozott el,
 3. és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
 4. valamint akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik vagyonnal.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

 

Szociálisan rászoruló: az a személy és család, akinek vagy a jogszerűen vele együtt költözők tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásának időpontjában nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülő telek, továbbá akinek vagy a jogszerűen vele együtt költöző közeli hozzátartozóknak az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. egyedülálló személy esetén 300 %-át (85.500,- Ft/hó/fő),
 2. gyermekét egyedül nevelő személy esetén 280 %-át (79.800,- Ft/hó/fő),
 3. 2-4 fős család esetén 250 %-át (71.250,- Ft/hó/fő),
 4. 5 vagy több fős család esetén 200 %-át (57.000,- Ft/hó/fő).  

 

A fenti feltételek megléte esetén is csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele jogszerűen együtt költözők együttes jövedelméből számított egy főre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 60 %-át komfort nélküli lakás esetén (17.100,- Ft/hó/fő),
 2. 80 %-át félkomfortos lakás esetén (22.800,- Ft/hó/fő),
 3. 100 %-át komfortos (28.500,- Ft/hó/fő) és
 4. 120%-át összkomfortos lakás esetén (34.200,- Ft/hó/fő).

A pályázatok elbírálásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a rendelet 2. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján dönt.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.

 

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • A pályázóval együtt lakó és jogszerűen együtt költözők jövedelem igazolását az alábbiak szerint:
 • a havonta mérhető jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző 1 hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, amely tartalmazza a kereső tevékenység kezdeti időpontját;

 

 

 • a nyugdíjban, a nyugdíjszerű ellátásban és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő pályázó esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósított ellátás összegéről szóló (nyugdíjszelvényt vagy pénzintézet által igazolt, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott) igazolást a megállapított ellátás összegéről;
 • egyéb kereső tevékenységből származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást, valamint a pályázat benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelemről tett írásbeli nyilatkozatot, amely tartalmazza a keresőtevékenység kezdetét;
 • a pályázó családjában (háztartásában) élő 16. életévét betöltött gyermeke(i) iskolalátogatási igazolását;
 • elvált vagy házastársától különélő pályázó esetében a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló nyilatkozatot, igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelőlegezéséről szóló gyámhivatali határozatot.
 • A pályázó és a vele együtt lakók vagyoni helyzetének igazolása (adásvételi szerződés, tulajdoni lap).
 • Súlyos fogyatékosság igazolása (MÁK igazolása alapján).
 • Pénzintézet igazolása (vagy folyószámla kivonat) a megtakarított összegről.
 • A pályázat benyújtását megelőző 3 hónapról szóló közüzemi számlaleveleket.