Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Békéscsaba Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján nyilvános pályázatot ír ki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján nyilvános pályázatot ír ki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, az alábbi feltételekkel:

 

Általános információk

 

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Telefonszáma: 66/523-800

Fax száma: 66/523-804

Képviseli: Szarvas Péter, polgármester

Kapcsolattartó: Csiaki Tamás, osztályvezető

Kapcsolattartó e-mail: csiaki@bekescsaba.hu

2. Az eljárás tárgya

Közszolgáltatási szerződés keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési feladatainak koncessziós alapú komplex ellátása, az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel, így különösen a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, továbbá a jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni.

A részletes adatokat, követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szolgáltatás teljesítésének helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2024. január 01.

5. A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti.

6. A pályázati kiírás ára: 200.000,- Ft + ÁFA (254.000,- Ft).

7. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7., 2023. október 10. 11:00 óra

8. A pályázat felbontásának helye, ideje:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7., 2023. október 10. 11:00 óra

9. Az eredményhirdetés helye és időpontja:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7., 2023. november 14. 11:00 óra

10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2023. december 20.

11. Elbírálás módja és szempontjai:

A szabályszerűen benyújtott pályázatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése által felkért Bizottság a pályázati kiírásban meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételek és bírálati szempontok (megajánlott díjigény, illetve környezetvédelmi szempontrendszer) alapján értékeli. A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

12. A Pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton azon szolgáltatók vehetnek részt, melyek teljesíteni tudják az alábbi feltételeket:

  • legalább három teljes, lezárt gazdasági évben (2020-2022) üzletszerűen – gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében – végez autóbusszal személyszállítást,
  • nem állnak fenn vele szemben az eljárásban való részvételt kizáró okok,
  • eddigi tevékenysége, valamint a pályázat tárgyát képező tevékenységre vonatkozó vállalásai alapján alkalmas és képes a közszolgáltatás ellátására,
  • nevére szólóan megvásárolta a pályázati kiírást,
  • teljesítette az ajánlati biztosítékra vonatkozó kötelezettséget, továbbá
  • a pályázat elnyerése esetére vállalja a közszolgáltatási szerződés megkötését a kiírásban foglaltaknak és a pályázatában vállaltaknak megfelelően kiegészített feltételekkel.

Magyarországon, illetve az EGT-tagállamok valamelyikében be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti országban külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben, és a pályázat elnyerése esetére vállalja a letelepedést Magyarországon.

13. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A Kiíró pályázati kiírást bocsát az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, mely a pályázati felhívás megjelenését követően, előzetes faxon, vagy e-mailben történő igénylést követően, a pályázati kiírás ellenértéke befizetésének igazolása után átvehető hétfőtől szerdáig 9-14 óra között, ill. csütörtökön, pénteken 9-12 óra között a következő címen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály (Békéscsaba Szent István tér 7.).

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP banknál vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlájára. A Pályázati kiírás beszerzésének végső határideje: 2023. szeptember 29. 10:00 óra

A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell történnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti Kiíró a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás megküldése a beszerzés végső határidejét figyelembe véve öt munkanapon belül teljesíthető.

A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.