Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata, Segítő tevékenységet végző civil szervezetek támogatása

NÉKE Bizottság PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására.

A pályázat célja:

Békéscsaba területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek működésének, programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 30.

Támogatási időszak: 2019. április 1. – 2019. december 31.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2019. májusi bizottsági ülés

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

„A” kategória: Civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-A/2019.)

A pályázati keretösszeg: 3.000.000, - Ft

„B” kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-B/2019.)

A pályázati keretösszeg: 1.070.000, - Ft

Pályázók köre:

Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség („A” kategória) vagy nemzetiségi civil szervezet/közösség („B” kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintő programot valósít meg. (Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

Támogatás igényelhető:

 • Működési költségekre (pl. önkéntes munka költségei, nonprofit képzéseken, szervezetfejlesztésen való részvétel, szervezeti fenntarthatósággal kapcsolatos költségek, eszközbeszerzések, adminisztrációs és kommunikációs költségek).
 • A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények költségeire.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok:

 • amelyek a teljes költség 50%ánál kevesebb támogatást igényelnek,
 • széles réteget megszólító tevékenységek, a békéscsabai lakosságnak szóló programok,
 • civil szervezetek együttműködése során megvalósuló programok, rendezvények.

Pályázati feltételek mindkét kategóriában:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap benyújtása a kötelező mellékletekkel.
 • Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. (Amennyiben a pályázó szervezet vagy közösség a BMJV Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága mindkét kategóriájában pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.)

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.[1]
 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek.[2]
 • Amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.[3] (a köztartozás mentességről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell a pályázónak. Igazolást benyújtani kizárólag nyertes pályázat esetén a szerződéskötést megelőzően kell.)
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)
  • A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.[4]
  • Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).
  • A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.
  • Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2017. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.
  • A civil szervezetek adataikat nem csak kivonattal, hanem a civil szervezetek internetes névjegyékből történő nyomtatással is igazolhatják.

A támogatás nyújtására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség.

A hiányosan kitöltött, vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

 

A pályázatokat 1 eredeti példányban (mellékletekkel együtt)

az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen eljuttatni:

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba

Szent István tér 7.

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót!

További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól a 06-66/886-755 telefonszámon, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail címen.

Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a https://bekescsaba.hu/palyazatok/neke-bizottsag-palyazata oldalról.

A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az önkormányzat támogatási megállapodást köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező jellegű előírásokat.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

 

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

[3] Áht. 50. § (3) bek.

[4] Áht. 52. § (1) bek., 53. §