Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

Költségelvű bérlakás pályázat

költségelvű bérlakás pályázat

(Jelenleg nem pályázható)

Általános tájékoztató költségelvű bérlakás pályázathoz

 

A költségelvű lakások bérleti jogának elnyerésére - életkortól és családi állapottól függetlenül - azok nyújthatják be pályázatukat, akik:

 • aki békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy a házaspárok (élettársak) legalább egyik tagja békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ténylegesen a bejelentett lakásban lakik, vagy legalább 1 éve békéscsabai tartózkodási hellyel és igazolt békéscsabai munkahellyel rendelkezik;
 • aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban vállalja, hogy a bérleti jog megszűnésekor a lakást önként elhagyja, továbbá a szülőktől, vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkezik;
 • aki vállalja a bérleti szerződés megkötése előtt a 150.000 Ft óvadék megfizetését.
 • aki vállalja valamely pénzintézetnél egy teljes értékű (legalább havi 10.000 Ft/hó) rövid futamidejű (maximum 4 év) lakás-előtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, családonként minimum 10.000,- Ft befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben foglaltak szerint folyamatos fizeti;
 • aki a pályázat benyújtásának időpontjában saját tulajdonú lakással nem rendelkezik, kivéve, ha az együttköltözők személyenként 1/4-ed tulajdoni részt meg nem haladó haszonélvezettel terhelt résztulajdonnal rendelkeznek;
 • akinek jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének, házaspár esetén az együttköltözők igazolt jövedelmeinek együttes összege legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik:

 • valamely pénzintézetnél családonként minimum 10 000 Ft/hó összegű lakás-előtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő szerződést kötöttek;
 • Békéscsaba, Irányi u. 4-6. szám alatti önkormányzati tulajdonú átmeneti lakás bérlői;
 • Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlői;
 • Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlői;
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók.

 

Nem jogosult az költségelvű lakóegységben történő elhelyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:

 • a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve azt megelőző 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az 1/4-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont;
 • főbérlőként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békéscsaba, Irányi u. 4-6. szám alatti átmeneti lakás bérlője, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. és a Fövenyes u. 1/2. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlője;
 • a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlőként megvásároló személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az önkormányzat javára.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 • a költségelvű lakás pályázat útján kiválasztott bérlőjével kötött bérleti szerződés határozott időre - 3 évre - szólhat, amelynek megújítását a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül kérheti a bérlő.
 • a meghatározott folyamatos bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 8 év. A lakásra kötött bérleti szerződés 8 év után semmilyen indokból nem hosszabbítható meg;
 • a lakásra bérlőtársi szerződés nem köthető, több bérlő együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal kötött szerződés, amely bérlőtársi szerződésnek minősül;
 • a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlők kötelesek lakbért fizetni. A lakbér mértéke a pályázat közzétételekor 505,- Ft/m2/hó. Bérbeadó a lakbér összegét évente felülvizsgálja,
 • a pályázatokról (a bérlők kiválasztásáról) – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Lakásügyi Bizottsága dönt.

 

A pályázathoz kérjük mellékelni:

1./ Felsőfokú iskolai végzettségűeknél a diploma másolatát;

2./ Felsőfokú oktatási intézményben tanulóknál az iskolalátogatási igazolást;

3./ Lakáscélú megtakarítás esetében:

 • készpénz-megtakarítást igazoló pénzintézeti kimutatást;
 • lakás-előtakarékossági szerződés esetén a szerződés másolatát, a befizetett összegről szóló igazolást;
 • építési telek birtokában az ennek tényét igazoló tulajdoni lap másolatát;

4./ Gyermek várható születése esetében  terhes gondozási könyv másolatát;

5./ Jövedelemigazolásokat:

 • munkaviszonyból származó jövedelem esetében munkáltatói igazolást a pályázat benyújtását megelőző utolsó hónap nettó jövedelemének egyhavi összegéről;
 • egyéni vállalkozó esetében az NAV-tól származó jövedelem-igazolást, valamint a köztartozások fizetési teljesítésének igazolását;
 • egyéb jövedelmekről szóló igazolásokat (pl. nyugdíjösszesítő, postai utalvány, folyószámla kivonat stb.);

6./ Tartós betegség esetén annak igazolására szolgáló orvosi és/ vagy kórházi jelentést;

7./ Befogadó nyilatkozatot