Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-NÉKE Bizottság

BMJV Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsabán működő egyházak ingatlanjainak városképi szempontból védelemre érdemes 2019. évi felújítására, korszerűsítésre, bővítésére.

A pályázat célja: A békéscsabai egyházi közösségek ingatlanjainak megóvása.

A pályázók köre:

Békéscsabán működő egyházi közösségek, amelyek a saját tulajdonukat képező, városképi szempontból védelemre érdemes épület felújítását, illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtó belső tér „eredeti” állapotára való visszaállítását, megőrzését, korszerűsítését vagy bővítését tervezik.

A pályázati keretösszeg: 2.516.000, - Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 30.

Támogatási időszak: 2019. április 1. – 2019. december 31.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2019. májusi bizottsági ülés

Pályázati feltételek:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
 • Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.
 • Pályázó kizárólag a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján Magyarországon bevett egyházként nyilvántartott jogi személy vagy annak szervezeti egysége lehet.

Azon egyházi közösségek pályázhatnak:

 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.[1]
 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek.[2]
 • Amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.[3] (a köztartozás mentességről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell a pályázónak. Igazolást benyújtani kizárólag nyertes pályázat esetén a szerződéskötést megelőzően kell.)
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)
  • A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.[4]
  • Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).
  • A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

A támogatás nyújtására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség.

A hiányosan kitöltött, vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

A pályázatokat 1 eredeti példányban (mellékletekkel együtt)

az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen eljuttatni:

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba

Szent István tér 7.

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót: „NÉKEB/EGYH/2019.”

További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól a 06-66/886-755 telefonszámon, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail címen.

Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a https://bekescsaba.hu/palyazatok/neke-bizottsag-palyazata oldalról.

A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az önkormányzat támogatási megállapodást köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező jellegű előírásokat.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

[3] Áht. 50. § (3) bek.

4 Áht. 52. § (1) bek; 53. §

 

[4] Áht. 52. § (1) bek., 53. §