Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

NÉKE Bizottság PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására.

A pályázat célja:

Békéscsaba területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek működésének, programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 30.

Támogatási időszak: 2019. április 1. – 2019. december 31.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2019. májusi bizottsági ülés

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

„A” kategória: Civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-A/2019.)

A pályázati keretösszeg: 3.000.000, - Ft

„B” kategória: Nemzetiségi civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: NÉKEB/CIVIL-B/2019.)

A pályázati keretösszeg: 1.070.000, - Ft

Pályázók köre:

Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség („A” kategória) vagy nemzetiségi civil szervezet/közösség („B” kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintő programot valósít meg. (Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

Támogatás igényelhető:

 • Működési költségekre (pl. önkéntes munka költségei, nonprofit képzéseken, szervezetfejlesztésen való részvétel, szervezeti fenntarthatósággal kapcsolatos költségek, eszközbeszerzések, adminisztrációs és kommunikációs költségek).
 • A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények költségeire.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok:

 • amelyek a teljes költség 50%ánál kevesebb támogatást igényelnek,
 • széles réteget megszólító tevékenységek, a békéscsabai lakosságnak szóló programok,
 • civil szervezetek együttműködése során megvalósuló programok, rendezvények.

Pályázati feltételek mindkét kategóriában:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap benyújtása a kötelező mellékletekkel.
 • Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. (Amennyiben a pályázó szervezet vagy közösség a BMJV Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottsága mindkét kategóriájában pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.)

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.[1]
 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek.[2]
 • Amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.[3] (a köztartozás mentességről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell a pályázónak. Igazolást benyújtani kizárólag nyertes pályázat esetén a szerződéskötést megelőzően kell.)
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)
  • A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.[4]
  • Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).
  • A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.
  • Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2017. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.
  • A civil szervezetek adataikat nem csak kivonattal, hanem a civil szervezetek internetes névjegyékből történő nyomtatással is igazolhatják.

A támogatás nyújtására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség.

A hiányosan kitöltött, vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

 

A pályázatokat 1 eredeti példányban (mellékletekkel együtt)

az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen eljuttatni:

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba

Szent István tér 7.

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót!

További információ kérhető Szabóné Ádám Erika bizottsági titkártól a 06-66/886-755 telefonszámon, illetve az adam@bekescsaba.hu e-mail címen.

Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a https://bekescsaba.hu/palyazatok/neke-bizottsag-palyazata oldalról.

A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az önkormányzat támogatási megállapodást köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező jellegű előírásokat.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

 

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

[3] Áht. 50. § (3) bek.

[4] Áht. 52. § (1) bek., 53. §