Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata, Segítő tevékenységet végző civil szervezetek támogatása

Szociális bérlakás pályázat

Szociális bérlakás pályázat

(Jelenleg nem pályázható)

Általános tájékoztató

Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás bérleti jogának megszerzésére az a nagykorú személy pályázhat, aki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az aki:

 1. és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában Magyarország területén sehol nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, 
 2. és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül tulajdonát képező ingatlant nem ajándékozott el,
 3. és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
 4. valamint akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik vagyonnal.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

 

Szociálisan rászoruló: az a személy és család, akinek vagy a jogszerűen vele együtt költözők tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásának időpontjában nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülő telek, továbbá akinek vagy a jogszerűen vele együtt költöző közeli hozzátartozóknak az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. egyedülálló személy esetén 300 %-át (85.500,- Ft/hó/fő),
 2. gyermekét egyedül nevelő személy esetén 280 %-át (79.800,- Ft/hó/fő),
 3. 2-4 fős család esetén 250 %-át (71.250,- Ft/hó/fő),
 4. 5 vagy több fős család esetén 200 %-át (57.000,- Ft/hó/fő).  

 

A fenti feltételek megléte esetén is csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele jogszerűen együtt költözők együttes jövedelméből számított egy főre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 60 %-át komfort nélküli lakás esetén (17.100,- Ft/hó/fő),
 2. 80 %-át félkomfortos lakás esetén (22.800,- Ft/hó/fő),
 3. 100 %-át komfortos (28.500,- Ft/hó/fő) és
 4. 120%-át összkomfortos lakás esetén (34.200,- Ft/hó/fő).

A pályázatok elbírálásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Lakásügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a rendelet 2. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján dönt.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.

 

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • A pályázóval együtt lakó és jogszerűen együtt költözők jövedelem igazolását az alábbiak szerint:
 • a havonta mérhető jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző 1 hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, amely tartalmazza a kereső tevékenység kezdeti időpontját;

 

 

 • a nyugdíjban, a nyugdíjszerű ellátásban és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő pályázó esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósított ellátás összegéről szóló (nyugdíjszelvényt vagy pénzintézet által igazolt, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott) igazolást a megállapított ellátás összegéről;
 • egyéb kereső tevékenységből származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást, valamint a pályázat benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelemről tett írásbeli nyilatkozatot, amely tartalmazza a keresőtevékenység kezdetét;
 • a pályázó családjában (háztartásában) élő 16. életévét betöltött gyermeke(i) iskolalátogatási igazolását;
 • elvált vagy házastársától különélő pályázó esetében a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló nyilatkozatot, igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelőlegezéséről szóló gyámhivatali határozatot.
 • A pályázó és a vele együtt lakók vagyoni helyzetének igazolása (adásvételi szerződés, tulajdoni lap).
 • Súlyos fogyatékosság igazolása (MÁK igazolása alapján).
 • Pénzintézet igazolása (vagy folyószámla kivonat) a megtakarított összegről.
 • A pályázat benyújtását megelőző 3 hónapról szóló közüzemi számlaleveleket.