Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata, Segítő tevékenységet végző civil szervezetek támogatása

Költségelvű bérlakás pályázat

költségelvű bérlakás pályázat

(Jelenleg nem pályázható)

Általános tájékoztató költségelvű bérlakás pályázathoz

 

A költségelvű lakások bérleti jogának elnyerésére - életkortól és családi állapottól függetlenül - azok nyújthatják be pályázatukat, akik:

 • aki békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy a házaspárok (élettársak) legalább egyik tagja békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ténylegesen a bejelentett lakásban lakik, vagy legalább 1 éve békéscsabai tartózkodási hellyel és igazolt békéscsabai munkahellyel rendelkezik;
 • aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban vállalja, hogy a bérleti jog megszűnésekor a lakást önként elhagyja, továbbá a szülőktől, vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkezik;
 • aki vállalja a bérleti szerződés megkötése előtt a 150.000 Ft óvadék megfizetését.
 • aki vállalja valamely pénzintézetnél egy teljes értékű (legalább havi 10.000 Ft/hó) rövid futamidejű (maximum 4 év) lakás-előtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, családonként minimum 10.000,- Ft befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben foglaltak szerint folyamatos fizeti;
 • aki a pályázat benyújtásának időpontjában saját tulajdonú lakással nem rendelkezik, kivéve, ha az együttköltözők személyenként 1/4-ed tulajdoni részt meg nem haladó haszonélvezettel terhelt résztulajdonnal rendelkeznek;
 • akinek jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének, házaspár esetén az együttköltözők igazolt jövedelmeinek együttes összege legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik:

 • valamely pénzintézetnél családonként minimum 10 000 Ft/hó összegű lakás-előtakarékossági, vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő szerződést kötöttek;
 • Békéscsaba, Irányi u. 4-6. szám alatti önkormányzati tulajdonú átmeneti lakás bérlői;
 • Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlői;
 • Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlői;
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók.

 

Nem jogosult az költségelvű lakóegységben történő elhelyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:

 • a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve azt megelőző 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az 1/4-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont;
 • főbérlőként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békéscsaba, Irányi u. 4-6. szám alatti átmeneti lakás bérlője, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. és a Fövenyes u. 1/2. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlője;
 • a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlőként megvásároló személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az önkormányzat javára.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 • a költségelvű lakás pályázat útján kiválasztott bérlőjével kötött bérleti szerződés határozott időre - 3 évre - szólhat, amelynek megújítását a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül kérheti a bérlő.
 • a meghatározott folyamatos bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 8 év. A lakásra kötött bérleti szerződés 8 év után semmilyen indokból nem hosszabbítható meg;
 • a lakásra bérlőtársi szerződés nem köthető, több bérlő együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal kötött szerződés, amely bérlőtársi szerződésnek minősül;
 • a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlők kötelesek lakbért fizetni. A lakbér mértéke a pályázat közzétételekor 505,- Ft/m2/hó. Bérbeadó a lakbér összegét évente felülvizsgálja,
 • a pályázatokról (a bérlők kiválasztásáról) – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Lakásügyi Bizottsága dönt.

 

A pályázathoz kérjük mellékelni:

1./ Felsőfokú iskolai végzettségűeknél a diploma másolatát;

2./ Felsőfokú oktatási intézményben tanulóknál az iskolalátogatási igazolást;

3./ Lakáscélú megtakarítás esetében:

 • készpénz-megtakarítást igazoló pénzintézeti kimutatást;
 • lakás-előtakarékossági szerződés esetén a szerződés másolatát, a befizetett összegről szóló igazolást;
 • építési telek birtokában az ennek tényét igazoló tulajdoni lap másolatát;

4./ Gyermek várható születése esetében  terhes gondozási könyv másolatát;

5./ Jövedelemigazolásokat:

 • munkaviszonyból származó jövedelem esetében munkáltatói igazolást a pályázat benyújtását megelőző utolsó hónap nettó jövedelemének egyhavi összegéről;
 • egyéni vállalkozó esetében az NAV-tól származó jövedelem-igazolást, valamint a köztartozások fizetési teljesítésének igazolását;
 • egyéb jövedelmekről szóló igazolásokat (pl. nyugdíjösszesítő, postai utalvány, folyószámla kivonat stb.);

6./ Tartós betegség esetén annak igazolására szolgáló orvosi és/ vagy kórházi jelentést;

7./ Befogadó nyilatkozatot