Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Békéscsaba

Nyilvántartott fakivágások

 

A kezdetektől fontos szerepet játszottak a fák az ember életében. A földi élet alapja az energia, az oxigén és a víz körforgását biztosító rendszer: ugyanis életünk minden pillanatában lélegzünk, naponta többször is iszunk és eszünk. E rendszernek pótolhatatlan tagjai a fotoszintetizáló növények, köztük a fák. Ha a fákat elpusztítjuk, valószínűleg mi is velük pusztulunk, mondják a tudósaink. A fák, a fák által alkotott erdők számtalan egymás mellett élő faj számára biztosítanak életteret, az emberi élethez szükséges erőforrásokat, de kiemelt szerepük van a légköri oxigén termelésében és a szén-dioxid megkötésében is.

A fákat sokan védik városunkban is, a békéscsabaiak nem szeretik, elutasítják a fák rongálását, indokolatlan kivágását, a szakszerűtlen beavatkozásokat, az értelmetlen intézkedéseket, függetlenül attól hogy azok magánemberekhez, cégekhez, vagy bármely más szervezetekhez kötődnek.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nemcsak elkötelezett híve a fák védelmének, (a város 2014-ben elfogadott környezetvédelmi programja szerint kiemelt célunk a városi zöldfelületek, parkok, ligetek folyamatos ápolása, gondozása, a zöldfelület növelése, az allergén fafajok kiváltása őshonos fafajokkal, és a fásítás, különösen mezővédő erdősávok telepítésével a dűlőutakon és csatornapartokon) de egyben feladata és kötelezettsége is a védelem, hiszen jogszabályok által behatárolt az, hogy ki, mikor, milyen feltételekkel vághat ki fákat, és ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartania.

Annak érdekében, hogy a lakosok tájékozódni tudjanak, arról, hogy egy-egy fakivágás jogszerűen történik-e vagy sem, a város nyilvános listát kíván a jövőben megjelentetni a honlapján.

Az önkormányzatnak van joga dönteni arról, hogy közterületen engedélyez-e (néhány esetben utólag tudomásul vesz-e) fakivágást vagy sem, amennyiben azt bármely szervezet vagy magánszemély kérelmezi, illetve amennyiben más egyedi indok alapján az szükségessé válik el is rendelheti fák kivágását. Ezekben az esetekben a kivágott fákat minden esetben pótolni szükséges! A jogszabályok bizonyos szervezeteknek, meghatározott körülmények esetére biztosít lehetőséget arra, hogy önkormányzati engedély nélkül maguk döntsenek fák kivágásáról, ilyen esetekben ezeknek a szervezeteknek csak bejelentési kötelezettségük van az önkormányzat felé, arra vonatkozóan, hogy mit fognak tenni. Az önkormányzat természetesen minden felsorolt esetben ellenőrzi, hogy a fakivágások az engedélyek, bejelentések szerint történtek-e meg, ebben az ellenőrzési feladatban azonban a lakossági észrevételek és jelzések is sokat segítettek eddig is.

Az önkormányzat által az alábbiakban adott három féle tájékoztatás, minden felsorolt esetre kiterjed és naprakészen ad ismereteket arról, hogy egy-egy kivágás engedélyezett, ismert-e vagy sem.

A közzétett információkat a következő táblázatok tartalmazzák:

A/ Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások

B/ Önkormányzati eljárás keretében történő fakivágások

C/ Önkormányzati hatáskörbe nem tartozó fakivágások

 

Általános tudnivalók a táblázatok tartalmáról, a fák védelmével kapcsolatos jegyzői hatósági eljárásról és egyéb helyi önkormányzati feladatokról és intézkedésekről

 

A/ Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások

1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását - kérelemre - a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A kérelmet a Korm. rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező csatolja a kivágandó közterületi fa tulajdonosának – az illetékes önkormányzatnak – az írásbeli hozzájárulását is. Az eljárás illetéke 3.000,- Ft, amelyet a kérelmen illetékbélyegben kell leróni. A nyomtatvány letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról. Az engedélyben meghatározásra kerül az is, hogy a kivágott fás szárú növény pótlásaként, egy éven belül, a városi fásítási tervnek megfelelő fajtájú és daraszámú facsemetét kell az engedélyesnek ültetnie azzal, hogy a pótlás céljából történt telepítést meg kell ismételnie, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem eredt meg. A jegyző a szakszerű pótlást ellenőrzi. Amennyiben a fás szárú növény pótlása adott helyen a földrészlet adottságai miatt nem vagy csak részben teljesíthető, akkor a pótlást más kijelölt ingatlanon történő telepítéssel vagy önkormányzati rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés (fabankba történő befizetés) megtételével kell teljesíteni. Az ügyintézési határidő – az általános szabályok szerinti – 21 nap.

Ezen kívül a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva a jegyző engedélyezi a helyi jelentőségű védett területen lévő fakivágást is.

2) Belterületen, a közterületen lévő fás szárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból engedély nélkül is kivágható a Korm. rendelet 7. §-a szerint. Ebben az esetben annak, aki a fás szárú növényt kivágta a kivágás tényét, a kivágástól számított 3 napon belül a Korm. rendelet szerinti formanyomtatványon be kell jelentenie a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak a jegyző a tulajdonost pótlásra kötelezi.

Az 1. és 2. pont szerinti hatósági eljárásban az ügyfél adatai jogszabály alapján védettséget élveznek, amelyre figyelemmel az ilyen eljárásokat tartalmazó táblázatban, csak a fejlécben feltüntetett adatok közölhetők.

 

B/ Önkormányzati eljárás keretében történő fakivágások

Az Önkormányzat közterületein található fák kivágását bejelentés alapján (intézmények, katasztrófavédelem, közterület-felügyelet, magánszemély, stb. által bejelentett) a hivatal Városüzemeltetési Osztálya gyűjti és ellenőrzi. A közterületen kiszáradt, balesetveszélyes, vagy károkozás megelőzése érdekében található fákat az Önkormányzat vállalkozó bevonásával vágatja ki. A tervszerű csoportos fasorcseréket (elöregedett, invazív, allergén, vagy közműérintettség miatt) az érintett ingatlantulajdonosok előzetes kiértesítése alapján az Önkormányzat ugyan csak vállalkozó bevonásával vágatja ki.

A kivágott fák pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik az őszi és tavaszi időszakban. Figyelembe véve a helyi adottságokat (utak, járdák, közművek, stb.) egy-egy pótlás nem minden esetben történik a kivágott fa helyszínén.

Az elrendelt fakivágásokról a vonatkozó táblázatban szereplő adatok adnak tájékoztatást.

C/ Önkormányzati hatáskörbe nem tartozó fakivágások

Az Önkormányzat közigazgatási területén található nem közterület besorolású területeken, az ingatlan tulajdonosok és/vagy az ingatlant, területet jogszabály alapján kezelő szervezetek is végezhetnek fás szárú növények kivágást (pl. erdők, Élővíz-csatorna mederpart, stb.). Amennyiben az Önkormányzat tájékoztatást kap tervezett fakivágási tevékenységről, az adott terület tulajdonosától, kezelőjétől, úgy a rendelkezésre álló adatokat közzéteszi ebben a táblában.

Amennyiben bárki a tájékoztatóban, táblázatokban bemutatottaktól eltérő fakivágásokat tapasztal, bejelentéssel élhet az e honlapon található Közterületi Hibabejelentő menüpontban (zöldkár vagy az egyéb hibák alpontban), telefonon (66-523-818) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7.)

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata