Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Pályázati felhívás gazdasági vezetői beosztás ellátására

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet

 


Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ
gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással a Kjt. szabályai szerint.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2022. 09.01-2026. 08. 31 -ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő és gazdálkodó Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ és a hozzárendelt önállóan működő intézmény vonatkozásában, az intézmények pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámoló készítése, előirányzatok rendezése, állami támogatás igénylése és elszámolása, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • a Kjt. 20.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • FORRÁS program ismerete
 • költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves releváns szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 05.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gregorné Práth Szilvia, a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ igazgatója nyújt, a +36-30/638-2911 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére, (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.6-14/2022., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd a pályázatokról az irányítási jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu

Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu

www.behir.hu