Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Hirdetmény a 2013. november 10. napján tartandó időközi önkormányzati képviselő-választásról

A választópolgárok értesítése és a névjegyzék

Az 5. számú választókerület választópolgárai névjegyzékbe vételükről 2013. szeptember 26. napjáig kapnak értesítést. A névjegyzék 2013. szeptember 25. napjától 29. napjáig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 114. iroda). Névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy névjegyzékbe való felvétel miatt 2013. szeptember hó 25. napjától 29. napjáig lehet kifogást benyújtani.

Ajánlás

A választópolgárok az értesítővel együtt kapják meg ajánlószelvényüket. Jelöltet ajánlani kizárólag teljesen kitöltött ajánlószelvénnyel lehet (pontosan fel kell tüntetni az ajánló személyazonosító jelét is!). Egy választópolgár kizárólag egy jelöltet ajánlhat. A választópolgárok 2013. október 11. napjáig élhetnek ajánlási jogukkal. A jelölt nyilvántartásba vételéhez legalább a választópolgárok 1 %-ának helyesen kitöltött ajánlószelvényére van szükség.

A szavazás helye és ideje

Szavazni 2013. november 10-én (vasárnap) reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 19.00 órakor a szavazatszámláló bizottság elnöke lezárja a szavazóhelyiséget, ezt követően már csak azok szavazhatnak, akik a helyiségben vagy annak előterében tartózkodnak.

Minden választópolgár – igazolással szavazás esetét kivéve – csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. Az ajánlószelvényekkel együtt kipostázott értesítőn feltüntetésre kerül a választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja.

Igazolással szavazás

Igazolással szavaznak azok, akik nem a lakóhelyük, hanem tartózkodási helyük címe szerinti szavazókörben kívánnak szavazni. Időközi képviselő-választás esetén igazolással csak azok szavazhatnak, akiknek a lakóhelyük és tartózkodási helyük is az 5. számú egyéni választókerületben található. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2013. november 8. napjáig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy legkésőbb 2013. november 5. napjáig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást legkésőbb 2013. november 8. napján 16 óráig lehet kiadni.

A kampánycsend

A választás napján 0.00 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend). A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a kampánytevékenységet folytatók által ingyenesen juttatott szolgáltatás, pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.

A választópolgár azonosítása

A szavazást megelőzően a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság azonosítja. A választópolgárnak ehhez az alábbi okmányokat kell bemutatnia:

a)      lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány (olyan régi típusú személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz) vagy

b)      lakcímigazolvány és

-         személyazonosító igazolvány;

-         útlevél;

-         2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.

Felhívjuk a válaszpolgárok figyelmét, hogy az okmányok a választópolgárok azonosítására kizárólag akkor alkalmasak, ha azok érvényesek (érvényességi idejük nem járt le, olvasható bejegyzést tartalmaznak). Amennyiben a választópolgár felhívásra sem mutat be érvényes okmányokat, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választójoga gyakorlásától.

A szavazás

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolja. Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van, vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. Érvényesen szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt annak az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottság kérésre egy alkalommal kicseréli azt. A szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelező.

Mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt választópolgár a szavazást megelőzően a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján pedig az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezheti igényét mozgóurnás szavazásra. A választópolgár kizárólag saját szavazókörének illetékességi területére kérhet mozgóurnát.