Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáró szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén az 1992. évi XXXIII. tv. 21/A.(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, a vezetői megbízás határozott időre: 2020. június 1. napjától 2025. május hó 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ (valamennyi telephelye)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet szerint, az alábbi részletezéssel:

A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások szakmai szervezése, irányítása, azok ellenőrzése, az egyes telephelyek közötti feladatok koordinálása, jogszerű működésük biztosítása. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, valamint az alapító okiratban foglaltak szerint az ott megjelölt szakfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint.

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat megléte
 • szociális szakvizsga megléte
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • társulás által fenntartott, bentlakásos idős és szenvedélybeteg ellátásban szerzett vezetői gyakorlat, alapellátásban szerzett vezetői tapasztalat (összesen legalább 5 év)
 • a képesítési követelmény mellett felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség
 • költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év bentlakásos idősotthonban megszerzett gyakorlat, legalább középfokú egészségügyi végzettség
 • a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Újkígyós)
 • számítógépes ismeretek készségszintű használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás
 • hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május hó 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a kistérségi csoport nyújt a 06-66/519-740-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „intézményvezető”. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt. A Társulás a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június hó 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.