1871-73-ban épült kora eklektikus épület Sztraka Ernő tervei szerint, Ybl Miklós tervezte romantikus főhomlokzattal...
Urszinyi Dezső miniszteri titkár, földbirtokos, köztörvényhatósági bizottsági és képviselő-testületi tag 1898-ben építtette fel szép házát a Körös-parton...
A mai Gyulai út első, a Körös-parthoz közeli szakasza a XIX. század második negyedében kezdett kiépülni, ebben az időben több nemesi család emeltetett itt kúriát...
1830-ban, Sztraka Károly evangélikus tanító fiaként született Békéscsabán, elemi iskolát itt végezte...
A Gyulai út két oldalán a XIX. század közepétől kezdve számos kisnemesi család épített szép kúriát...
1877-ben épült Halmai Andor tervei szerint. Az 1913-ban Spiegel és Englert tervei szerinti belső átalakítás a bejárati homlokzati szakaszt is módosította...
1824-ben épült öt traktusos vert falú épület (búbos kemencés szoba - pitvar- szabadkéményes konyha – kamra - nyitott szín – istálló) deszkázott födémmel...
A Fiume Szálló épülete Békéscsaba belvárosának szívében, a Szent István tér és az annak nyugati oldalába torkolló, kelet-nyugati irányú Andrássy utca sarkán helyezkedik el...
A neocopf iskola Alpár Ignác tervei szerint 1899-ben épült. A kétemeletes épület főhomlokzatának timpanonos középrizalitját tört profilú gúla tetőkupola koronázza...
Az Élővíz-csatorna egy része természetes eredetű, a Fehér-Körös egykori ágaiban halad, míg középső, Békéscsaba környéki szakasza emberkéz által létrehozott, mesterséges csatorna...
1887. esztendő telén, de főképpen 1888 kora tavaszán a gyors olvadás és a nagy esőzések a Körösök völgyében hirtelen felduzzasztották a folyókat...
Az első csabai katolikusok 1746-ban kaptak házhelyeket, templomunkat a mai helyen 1769-70-ben építették...
Az 1700-as években a szabályozatlan Körösök nagy területen öntötték el Csaba körül a határt és a végtelen vizek világa volt...
A nagytemplom Békéscsaba legjellemzőbb, legnagyszerűbb épülete, hatalmas méretei kimagaslanak a város épületei közül, stílusánál (barokk), eredeti építészeti megoldásánál fogva is monumentális épület.
Békéscsaba népi építészeti emlékei országosan is jelentős értéket képviselnek...
Békéscsaba történelmi városközpontjától pár perces sétával juthatunk el az Élővíz-csatornán túli, természetvédelmi területté nyilvánított Széchenyi ligetbe...
Magyarország első gőzmalmát, a József malmot 1841-ben építették Pesten, Széchenyi István kezdeményezésére...
Gyulán 1939. január 29-én alakult meg a Békés vármegyei Cserkészrepülők Egyesülete...
A város közlekedésének érdekes színfoltja volt 1899-től 1971-ig a városon keresztülhaladó kisvasút...
1838. május elsején született id. Zsilinszky Mihály és Patai Ilona szülők gyermekeként...
A ZENIT Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó 29 éve kerül megrendezésre Békéscsabán a korábbi Ifjúsági Ház. illetve a jelenlegi Csabagyöngye Kulturális Központ gondozásában...
A kötet összeállítójáról és szerkesztőjéről, az 1591-ben Cieszynben született Juraj Tranowskyról kapta nevét.
Dobai János, Dobai Sándor, Takács Árpád, a Povázsay testvérek és Lepage Lajos nyomdászok nevéhez fűződik a száznegyven éves békéscsabai nyomdaipar megteremtése...
Nógrád megyében, Zomboron született 1874-ben, édesapja tanító volt. Losoncon, valamint Szarvason járt gimnáziumba, majd 1893-tól a budapesti egyetemen tanult...
Póstelek 1838-ban a család gyulai grófi ágát megalapító Wenckheim József Békés vármegyei alispán tulajdonába került, akinek halálával fiára, Wenckheim Gyula Békés megyei aljegyzőre szállt a birtok.