Az Élővíz-csatorna egy része természetes eredetű, a Fehér-Körös egykori ágaiban halad, míg középső, Békéscsaba környéki szakasza emberkéz által létrehozott, mesterséges csatorna, amelyet 1777-ben ástak meg a békéscsabai polgárok, közhasznú munkával.
A neocopf iskola Alpár Ignác tervei szerint 1899-ben épült.
A Fiume Szálló épülete Békéscsaba belvárosának szívében, a Szent István tér és az annak nyugati oldalába torkolló, kelet-nyugati irányú Andrássy utca sarkán helyezkedik el.
1824-ben épült öt traktusos vert falú épület (búbos kemencés szoba - pitvar- szabadkéményes konyha – kamra - nyitott szín – istálló) deszkázott födémmel.
1877-ben épült Halmai Andor tervei szerint. Az 1913-ban Spiegel és Englert tervei szerinti belső átalakítás a bejárati homlokzati szakaszt is módosította.
A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar fennállása immár 65 éves múltra tekint vissza.
A békéscsabai Társastáncklub az országban az elsők közt alakult 1961-ben. Alapítói Nyíri Lajos táncpedagógus és felesége voltak.
Póstelek 1838-ban (gróf Wenckheim (II.) Ferenc halála után) a család gyulai grófi ágát megalapító Wenckheim (IV.) József Békés vármegyei alispán tulajdonába került, akinek halálával fiára, Wenckheim Gyula Békés megyei aljegyzőre szállt a birtok.
Nógrád megyében, Zomboron született 1874-ben, édesapja tanító volt. Losoncon, valamint Szarvason járt gimnáziumba, majd 1893-tól a budapesti egyetemen tanult.
A Gyulai út két oldalán a XIX. század közepétől kezdve számos kisnemesi család épített szép kúriát.
1830-ban, Sztraka Károly evangélikus tanító fiaként született Békéscsabán, elemi iskolát itt végezte. Gimnáziumi tanulmányait Szarvason, majd Eperjesen végezte.
A néptáncegyüttes 1993-ban, Kurtucz Borbála alapította Békéscsabán. Működtetője a Tabán Néptánc Egyesület.
Dobai János, Dobai Sándor, Takács Árpád, a Povázsay testvérek és Lepage Lajos nyomdászok nevéhez fűződik a száznegyven éves békéscsabai nyomdaipar megteremtése. Ők biztosították a művelődés szempontjából fontos iparágak folyamatos jelenlétét Békéscsabán.
A kötet összeállítójáról és szerkesztőjéről, az 1591-ben Cieszynben született Juraj Tranowskyról kapta nevét.
A mai Gyulai út első, a Körös-parthoz közeli szakasza a XIX. század második negyedében kezdett kiépülni, ebben az időben több nemesi család emeltetett itt kúriát: ekkoriban épült a Steiner–Omaszta-kúria és a Kis-Rosenthal-kúria is.
Urszinyi Dezső miniszteri titkár, földbirtokos, köztörvényhatósági bizottsági és képviselő-testületi tag 1898-ben építtette fel szép házát a Körös-parton, Szemián Sámuel városi főjegyző házának helyén, Wagner József építőmester tervei alapján.
1871-73-ban épült kora eklektikus épület Sztraka Ernő tervei szerint, Ybl Miklós tervezte romantikus főhomlokzattal.
A városi bérház tervezésére pályázatot írtak ki, amelyet Slavitsek és Kondorosy aradi építészek nyertek "Jövő" jeligéjű, eklektikus-neoreneszánsz stílusban készített pályatervükkel.
A ZENIT Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó 29 éve kerül megrendezésre Békéscsabán a korábbi Ifjúsági Ház. illetve a jelenlegi Csabagyöngye Kulturális Központ gondozásában.