Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
A Szarvasi úti üzemek esetében régóta vár megoldásra a tömegközlekedéssel történő elérhetőség, valamint a főúton történő biztonságos átjutás. A beruházás keretében egy buszmegálló építés és egy új gyalogátkelőhely kiépítése valósul meg.

Forgalomba helyezték a Szarvasi úti infrastruktúra fejlesztés elemeit

2021. december 23.

A Szarvasi út környékén, az Északi Iparterületen több intézmény, üzem, jelentős forgalomvonzó létesítmény is található, ezért régóta megoldásra várt a tömegközlekedéssel való elérhetőség javítása, valamint a négysávos főúton történő biztonságos átjutás biztosítása. A város iparterületeinek infrastruktúrális fejlesztését szolgáló projekt egyik kiemelt célja a békéscsabai munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozásának segítése.

A mai napon a forgalomba helyezése is megtörtént a fejlesztés során kiépített infrastruktúra elemeknek, a Szarvasi úton épült buszöbölnek, és a hozzá kapcsolódó gyalog-átkelőhelynek, valamint az ezek biztonságos megközelítését szolgáló járdaszakaszoknak.

A fejlesztés 2021 tavaszán indult, és 27.793.358 Ft költséggel valósult meg.


Elkészült a közlekedésbiztonságot javító fejlesztés a Szarvasi úton

2021. június 3.

Tavasz óta folytak a munkálatok a Szarvasi úton, a Linamar gyár térségében. A békéscsabai munkahelyek megtartását és újak létrehozását segítő, infrastruktúrális fejlesztéseket magába foglaló projekt keretében elkészült a Szarvasi úton a buszmegálló és a hozzá kapcsolódó gyalog-átkelőhely.

Az autóbusz megállóhely 3 méter széles öbölben került elhelyezésre, a körforgalom előtti behajtó ágban. Zárt csapadékvíz elvezető csatorna is épült a buszmegálló és járda vízelvezetése érdekében. A megépült csatorna Békéscsaba település belterületi csapadékvíz elvezető rendszeréhez csatlakozik.

A buszmegálló biztonságos megközelíthetősége érdekében egy új gyalog-átkelőhely létesült közvetlenül a körforgalomban meglévő kerékpárút átvezetés mellett, valamint az átkelő környezetében, mindkét oldalon kiépült a járdakapcsolat is.

A mai napon megindult a fejlesztésekhez kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás, az új infrastruktúra elemek hivatalos forgalomba helyezése is még 2021-ben lezárul.


Új buszöböl és gyalogátkelőhely épül a Szarvasi úton

2021. április 16.

Hamarosan biztonságosabbá válik a Szarvasi út külső szakasza a tömegközlekedést használók részére. A 2020. júniusában aláírt szerződés értelmében a közlekedés biztonságát javító beavatkozás munkálatai folynak a Szarvasi úton.

A fejlesztés keretein belül egy új buszöböl épül meg, amely a több mint 1000 főt foglalkoztató Linamar gyár jobb és biztonságosabb elérését hivatott szolgálni. A buszmegálló építése mellett egy új gyalogátkelőhelyet is kialakítanak a projekt során, amely a Szarvasi úton való átkelés biztonságát fogja javítani.

A közel 28 millió forintból megvalósuló munkálatok várhatóan 2021. júniusában fejeződnek be.


Közel 3 milliárdos beruházás a békéscsabai munkahelyekért

2020. július 28.

A nagyszabású komplex, infrastrukturális beruházás közvetve a békéscsabai munkahelyek megtartását és újak létrehozását segíti. A projekt elsősorban a csabai iparterületek infrastrukturális fejlesztését szolgálja, ezen kívül csapadékelvezetési problémát old meg, parkolási lehetőséget bővít és emeli a közlekedésbiztonság szintjét.

A fejlesztések a csabaiak érdekeit szolgálják

A Modern Városok Program (MVP) keretében a békéscsabai önkormányzat fontos célként határozta meg a város gazdasági versenyképességének erősítése érdekében, részben új befektetések fogadására alkalmas iparterületek létesítését, részben a városban működő termelőüzemek további fejlődéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítását.

A magyar kormány 2016-ban az MVP keretében a ”Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” elnevezésű projekt támogatásáról döntött. A támogatói okirat 2008. május 4-én került aláírásra. A projekt 2022. december 31-én fejeződik be. A támogatás bruttó összege: 2.771.027.725,-Ft, mely 100%-ban a magyar költségvetésből kerül finanszírozásra.

A teljes projekt célja olyan közterületi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a városi iparterületekhez kapcsolódva, melyek a helyi vállalkozások, az ott dolgozó munkavállalók és a város lakóinak érdekeit, komfortérzetének növekedését egyaránt szolgálják.

A projekt keretében épülnek kerékpárutak, csapadékvíz, ívó- és szennyvízvezetékek, közvilágítást javító, parkolást és gyalogosforgalom biztonságát segítő beruházások, érintve a város összes jelentős ipari területét, egyben a városi infrastruktúra bővítését, megújítását eredményezve.

A beruházás jelentősége

Az előttünk álló két évben megvalósuló 12 projektelem közül 6 elsősorban a kerékpárút-hálózat azon elemeinek felújítását vagy kiegészítését célozza, amelyek a lakóövezeteket az iparterületekkel kötik össze. Ebből négy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaival is összhangba hozható.

A kerékpárutak fejlesztése azért kiemelten fontos, mert Békéscsaba lakosságának mintegy 30 százaléka kerékpározik rendszeresen, ami országos szinten is kiemelkedő arány. Ugyanez az arány jellemzi, az iparterületeken dolgozó munkavállalókat is. Vagyis az iparterületek kerékpárúton történő biztonságos megközelíthetősége elsősorban a dolgozók, a helyben működő vállalkozások és természetesen az önkormányzat számára is alapvető fontosságú.

A Modern Városok Programjában szereplő békéscsabai fejlesztési igények között ennek megfelelően kiemelkedő szerepet kapott nem csupán az ipari célra alkalmas területek fejlesztése, de a városban már működő iparterületek jobb megközelíthetősége és infrastrukturális ellátottsága is.

A hat útfejlesztési projekten túl a program magában foglal további hat közterületen megvalósítandó infrastrukturális fejlesztést is. Ezek az itt működő vállalkozások magasabb szintű kiszolgálását eredményezik. Két projektelem a csapadékvíz-elvezetés égető problémáit hivatott megoldani, kettő a parkolási lehetőségeket bővíti, egy pedig a közlekedésbiztonság szintjét emeli. További egy projektelem a Csanádapácai út mentén található iparterületek komplex kiszolgálását segíti elő, ahol víz-, szennyvíz és a közvilágítási hálózat fejlesztése a cél.

Mindegyik projektelem a városban már működő vállalkozásokhoz, illetve a most fejlesztés alatt álló Állami Iparterülethez kapcsolódóan felmerülő igényeket hivatott kielégíteni és elsősorban a munkavállalók érdekeit, biztonságát szolgálják.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések

1. Északi iparterület kerékpárutas összekötése Gerla városrésszel

Gerla városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A fejlesztés célja a településrész összekötése az Északi Iparterülettel.

2. A fejlesztés alatt álló Állami Iparterület és az Északi iparterület kerékpáros elérhetőségének biztosítása Mezőmegyer és Békéscsaba irányából

Mezőmegyer városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A projektben ezen településrész, valamint Jamina városrész összeköttetése valósul meg az Északi Iparterülettel, valamint a most fejlesztés alatt álló Állami Iparterülettel.

3. Iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat felülvizsgálata

A fejlesztés célja, hogy a csapadékvíz-elvezető hálózat hidraulikai modellezés eredményei alapján bemutatásra kerüljenek a vízelvezetési, üzemeltetési lehetőségek javítását célzó beavatkozások, valamint fejlesztési javaslatok. Ezen felül iparterületek csapadékvizeinek elvezetése érdekében csatornák felújítása, illetve az Ilosvai utcai átemelő kapacitásbővítése is megvalósul.

4. Északi iparterület csapadékvíz-elvezetése

A beruházás célja Békéscsaba Északi Iparterületén a Tevan Andor utcában csapadékvíz elvezetése és az Északi lecsapoló csatorna korszerűsítése és fejlesztése.

5. Közműhálózati fejlesztések a Csanádapácai úti iparterületek ellátásához

A Csanádapácai út mellett számos vállalkozás telepedett meg. Az iparterület közműhálózatának fejlődése elmaradt a növekvő igényekkel, így szükségessé vált azok fejlesztése. 2018-ban megépült a Csanádapácai úttól az iparterület bekötőútja mellett 805 m ivóvíz nyomóvezeték, valamint a Kereki úton 800 m hosszon szennyvíz nyomóvezeték. A közlekedés biztonságának növelése érdekében még kiépítésre kerül a Fürjesi út építésével összhangban kb. 1.500 m közvilágítás.

6. Közforgalom számára nyitott parkoló létesítése a Belvárosi irodaház kiszolgálására

Békéscsaba belvárosában, a Baross utca környéke egy gazdasági és közfunkcióval is bíró városrész, ahol komoly probléma a parkolóhelyek hiánya. A Berényi út 1 sz. alatt található erősen leromlott állapotú ingatlan egy részét már korábban elbontották, ahol TOP-os pályázat keretében kerékpártárolót alakítottak ki. A jelenlegi projekt keretében további ingatlanok elbontása után parkolóhelyek kialakítására kerül sor.

7. Közterületi parkoló fejlesztése a Déli Iparterületen

A magyar kormány a Déli Iparterületen (az egykori Hűtőház területén) található jelentős méretű barnamezős területek revitalizációját a Modern Városok Programja keretében élelmiszeripari beruházások támogatásával tervezi megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan a program keretében, az önkormányzati területen található 1200 m2 területű parkoló felújítása valósul meg.

8. Közlekedési csomópont kialakítása a Szarvasi úton, az Északi iparterületen

A Szarvasi út környékén, az Északi Iparterületen több intézmény, üzem, jelentős forgalomvonzó létesítmény is található, ezért megoldásra vár a tömegközlekedéssel történő elérhetőség, valamint a 4-sávos főúton történő biztonságos átjutás. A közlekedésbiztonsági szempontból fontos közterületi beruházás egy buszmegálló építést és egy új, gyalogos átkelőhely kiépítését foglalja magában.