Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
A Baross utca környékén komoly probléma a parkolóhelyek hiánya. A Berényi út 1. sz. alatti leromlott állapotú ingatlant korábban elbontották, és kerékpártárolókat alakítottak ki. Ezen projekt keretében parkolóhelyek kialakítása valósult meg.

Folyik az új parkoló területének előkészítése

2021. március 31.

A Berényi út - Áchim L. András utca sarkán önkormányzati tulajdonú ingatlanon új parkolók építése valósul meg a közeljövőben a városrészben működő vállalkozások, egészségügyi intézmények parkolási gondjainak enyhítésére a Modern Városok Program finanszírozásában.

Békéscsaba belvárosában, a Baross utca környéke egy gazdasági és közfunkcióval is bíró városrész, ahol komoly probléma a parkolóhelyek hiánya. A Berényi út 1. szám alatt található, erősen leromlott állapotú ingatlan egy részét már korábban elbontották, ahol egy Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázat keretében kerékpártárolót alakítottak ki. A jelenlegi projekt keretében további ingatlanok elbontása után parkolóhelyek kialakítására kerül sor.

A belvárosban található Békéscsaba legmagasabb épülete. Az épülettel szemben található továbbá egy egészségügyi centrum, amelyben körzeti- és szakorvosi rendelők találhatóak. A Berényi út - Áchim L. András utca sarkán található továbbá egy olyan, részben önkormányzati tulajdonú telek található, amely terület barnamezős leromlással fenyeget. A köz- és gazdasági funkcióval is bíró városrészben a legégetőbb közterületi probléma a parkolóhelyek hiánya. A funkcióvesztett területnek az újrahasznosítása célszerűen egy közforgalom előtt nyitott parkoló kialakításával oldódhat meg.

Az új parkolóhelyek kialakításának első lépéseként megkezdődött a terület rendezése, és lebontásra került a telken álló, leromlott állagú ingatlan bontása. A területen 14 db merőleges beállású a parkoló kerül majd kiépítésre 2022. második felében. A parkoló megvilágítása napelemes kandeláberrel történik, és a terület megközelítését biztosító meglévő útcsatlakozás is áthelyezésre kerül. A parkoló környezetében növénytelepítésre is sor kerül a projekt megvalósítása során.


Közel 3 milliárdos beruházás a békéscsabai munkahelyekért

2020. július 28.

A nagyszabású komplex, infrastrukturális beruházás közvetve a békéscsabai munkahelyek megtartását és újak létrehozását segíti. A projekt elsősorban a csabai iparterületek infrastrukturális fejlesztését szolgálja, ezen kívül csapadékelvezetési problémát old meg, parkolási lehetőséget bővít és emeli a közlekedésbiztonság szintjét.

A fejlesztések a csabaiak érdekeit szolgálják

A Modern Városok Program (MVP) keretében a békéscsabai önkormányzat fontos célként határozta meg a város gazdasági versenyképességének erősítése érdekében, részben új befektetések fogadására alkalmas iparterületek létesítését, részben a városban működő termelőüzemek további fejlődéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítását.

A magyar kormány 2016-ban az MVP keretében a ”Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” elnevezésű projekt támogatásáról döntött. A támogatói okirat 2008. május 4-én került aláírásra. A projekt 2022. december 31-én fejeződik be. A támogatás bruttó összege: 2.771.027.725,-Ft, mely 100%-ban a magyar költségvetésből kerül finanszírozásra.

A teljes projekt célja olyan közterületi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a városi iparterületekhez kapcsolódva, melyek a helyi vállalkozások, az ott dolgozó munkavállalók és a város lakóinak érdekeit, komfortérzetének növekedését egyaránt szolgálják.

A projekt keretében épülnek kerékpárutak, csapadékvíz, ívó- és szennyvízvezetékek, közvilágítást javító, parkolást és gyalogosforgalom biztonságát segítő beruházások, érintve a város összes jelentős ipari területét, egyben a városi infrastruktúra bővítését, megújítását eredményezve.

A beruházás jelentősége

Az előttünk álló két évben megvalósuló 12 projektelem közül 6 elsősorban a kerékpárút-hálózat azon elemeinek felújítását vagy kiegészítését célozza, amelyek a lakóövezeteket az iparterületekkel kötik össze. Ebből négy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaival is összhangba hozható.

A kerékpárutak fejlesztése azért kiemelten fontos, mert Békéscsaba lakosságának mintegy 30 százaléka kerékpározik rendszeresen, ami országos szinten is kiemelkedő arány. Ugyanez az arány jellemzi, az iparterületeken dolgozó munkavállalókat is. Vagyis az iparterületek kerékpárúton történő biztonságos megközelíthetősége elsősorban a dolgozók, a helyben működő vállalkozások és természetesen az önkormányzat számára is alapvető fontosságú.

A Modern Városok Programjában szereplő békéscsabai fejlesztési igények között ennek megfelelően kiemelkedő szerepet kapott nem csupán az ipari célra alkalmas területek fejlesztése, de a városban már működő iparterületek jobb megközelíthetősége és infrastrukturális ellátottsága is.

A hat útfejlesztési projekten túl a program magában foglal további hat közterületen megvalósítandó infrastrukturális fejlesztést is. Ezek az itt működő vállalkozások magasabb szintű kiszolgálását eredményezik. Két projektelem a csapadékvíz-elvezetés égető problémáit hivatott megoldani, kettő a parkolási lehetőségeket bővíti, egy pedig a közlekedésbiztonság szintjét emeli. További egy projektelem a Csanádapácai út mentén található iparterületek komplex kiszolgálását segíti elő, ahol víz-, szennyvíz és a közvilágítási hálózat fejlesztése a cél.

Mindegyik projektelem a városban már működő vállalkozásokhoz, illetve a most fejlesztés alatt álló Állami Iparterülethez kapcsolódóan felmerülő igényeket hivatott kielégíteni és elsősorban a munkavállalók érdekeit, biztonságát szolgálják.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések

1. Északi iparterület kerékpárutas összekötése Gerla városrésszel

Gerla városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A fejlesztés célja a településrész összekötése az Északi Iparterülettel.

2. A fejlesztés alatt álló Állami Iparterület és az Északi iparterület kerékpáros elérhetőségének biztosítása Mezőmegyer és Békéscsaba irányából

Mezőmegyer városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A projektben ezen településrész, valamint Jamina városrész összeköttetése valósul meg az Északi Iparterülettel, valamint a most fejlesztés alatt álló Állami Iparterülettel.

3. Iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat felülvizsgálata

A fejlesztés célja, hogy a csapadékvíz-elvezető hálózat hidraulikai modellezés eredményei alapján bemutatásra kerüljenek a vízelvezetési, üzemeltetési lehetőségek javítását célzó beavatkozások, valamint fejlesztési javaslatok. Ezen felül iparterületek csapadékvizeinek elvezetése érdekében csatornák felújítása, illetve az Ilosvai utcai átemelő kapacitásbővítése is megvalósul.

4. Északi iparterület csapadékvíz-elvezetése

A beruházás célja Békéscsaba Északi Iparterületén a Tevan Andor utcában csapadékvíz elvezetése és az Északi lecsapoló csatorna korszerűsítése és fejlesztése.

5. Közműhálózati fejlesztések a Csanádapácai úti iparterületek ellátásához

A Csanádapácai út mellett számos vállalkozás telepedett meg. Az iparterület közműhálózatának fejlődése elmaradt a növekvő igényekkel, így szükségessé vált azok fejlesztése. 2018-ban megépült a Csanádapácai úttól az iparterület bekötőútja mellett 805 m ivóvíz nyomóvezeték, valamint a Kereki úton 800 m hosszon szennyvíz nyomóvezeték. A közlekedés biztonságának növelése érdekében még kiépítésre kerül a Fürjesi út építésével összhangban kb. 1.500 m közvilágítás.

6. Közforgalom számára nyitott parkoló létesítése a Belvárosi irodaház kiszolgálására

Békéscsaba belvárosában, a Baross utca környéke egy gazdasági és közfunkcióval is bíró városrész, ahol komoly probléma a parkolóhelyek hiánya. A Berényi út 1 sz. alatt található erősen leromlott állapotú ingatlan egy részét már korábban elbontották, ahol TOP-os pályázat keretében kerékpártárolót alakítottak ki. A jelenlegi projekt keretében további ingatlanok elbontása után parkolóhelyek kialakítására kerül sor.

7. Közterületi parkoló fejlesztése a Déli Iparterületen

A magyar kormány a Déli Iparterületen (az egykori Hűtőház területén) található jelentős méretű barnamezős területek revitalizációját a Modern Városok Programja keretében élelmiszeripari beruházások támogatásával tervezi megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan a program keretében, az önkormányzati területen található 1200 m2 területű parkoló felújítása valósul meg.

8. Közlekedési csomópont kialakítása a Szarvasi úton, az Északi iparterületen

A Szarvasi út környékén, az Északi Iparterületen több intézmény, üzem, jelentős forgalomvonzó létesítmény is található, ezért megoldásra vár a tömegközlekedéssel történő elérhetőség, valamint a 4-sávos főúton történő biztonságos átjutás. A közlekedésbiztonsági szempontból fontos közterületi beruházás egy buszmegálló építést és egy új, gyalogos átkelőhely kiépítését foglalja magában.