Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Gerla városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A fejlesztés célja olyan kerékpárút fejlesztése, amely megteremti a biztonságos eljutás lehetőségét Gerla városrész és az Északi Iparterület között.

Újabb szakasz készült el a Gerla városrész felé vezető kerékpárútból

2022. november 24.

Elkészült a Dobozi úton a Gém utca – Csabai út közötti kerékpárút szakasz korszerűsítése. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, hamarosan megtörténik a szakasz forgalomba helyezése is.

A munkálatok során 777 méter hosszban került átépítésre a kerékpárút a Gém utcai csomóponttól a Csabai útig. A kivitelezés 127,7 millió forint költséggel valósult meg. Ezen szakasz átadásával immár a Dobozi úti kerékpáros átvezetéstől a Csabai útig közel 2,3 km-en újult meg a kerékpárút hálózat.


Folytatódik a kerékpárút fejlesztés Gerla városrész irányába

2021. november 19.

A korábban elkészült első ütem után, újabb kerékpárút szakasz felújítása kezdődik meg a Dobozi út mentén, Gerla városrész irányába. A kivitelezővel aláírt szerződés szerint november 18-án átadásra került a munkaterület, így megkezdődhet a meglévő kerékpárút fejlesztése. 

Ebben az ütemben a Gém utcai csomóponttól a Csabai útig újul meg a kerékpáros infrastruktúra, 777 méter hosszban. A kétirányú kerékpárút 2,25 méteres burkolatszélességgel kerül kialakításra a meglévő pályaszerkezet elbontását követően, kétoldali járdaszegéllyel. 379 méter hosszon a kerékpárút nyomvonal korrekciójára kerül sor. A kivitelezési munkák 127,7 millió forint összegből valósulnak.

A 4239 számú, Békéscsaba-Doboz összekötőút 4+243 km szélvényében található hídon DAK-H2S-H rendszerű, kerékpáros korláttal kiegészített vezetőkorlát kerül kiépítésre a híd teljes hosszában.

A konkrét kivitelezési munkák az időjárás függvényében 2022 év elején kezdődnek meg, és várhatóan 2022. novemberétől válik majd használhatóvá a kerékpárút felújított szakasza.


Elkészült a gerlai kerékpárút fejlesztés első szakasza

2021. június 14.

Megtörtént az I. ütemben épült, 1,5 km hosszú szakasz műszaki átadása. A 2020 végén indult felújítás során a Dobozi úti kerékpáros átvezetéstől a Gém utcáig valósult meg a kerékpárút 2 méter szélességűre bővítése. Az I. szakasz kivitelezési munkálatai 274 millió forintból valósultak meg a Modern Városok Program keretében.


Nyárra elkészül a Dobozi úti kerékpárút felújításának I. üteme

2021. március 25.

Folyamatosan zajlik a Gerlára vezető kerékpárút rehabilitációja. A projekt során a Dobozi úti meglévő kerékpárút felújítása a 44-es számú főút elkerülő úti körforgalomtól a Dobozi úti kerékpáros átvezetésig, 2114 méter hosszon újul meg.

A kétirányú kerékpárút 2,25 méteres burkolatszélességgel kerül kialakításra a meglévő pályaszerkezet elbontását követően kertiszegéllyel és folyókával. A kerékpárút megépítése szükségessé teszi a Nagyréti I. csatorna 4239. sz. főutat keresztező műtárgy 2 méterrel történő meghosszabbítását. Zárt csapadékvízelvezető csatorna épül a kerékpárút tengelyében. A kerékpárút megvilágítására a meglévő közvilágítás kiegészítésre, illetve új légvezetékes hálózat kiépítésre kerül sor a kerékpárosok Dobozi úton történő biztonságosabb átvezetése érdekében.

A fejlesztés első üteme várhatóan 2021. júniusára valósul meg, míg a teljes szakasz felújítási munkálatai 2022 végéig tartanak majd.


A munka hamarosan folytatódik

2020. november 20.

A „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” elnevezésű projekt keretében valósul meg az Északi Iparterület kerékpárutas összekötése Gerlával.

A fejlesztés kivitelezése augusztusban indult, a munkálatok megkezdése során a kivitelező előre nem látható problémával szembesült. A kialakult helyzet miatt az eredeti tervek felülvizsgálata, és módosítása szükséges, amely folyamatban van. A felújítási munkálatokat a módosított tervek elkészülte után tudja folytatni a kivitelező cég, de elmondásuk szerint ezek a nehézségek sem fogják befolyásolni a kivitelezés határidejét, és az eredetileg tervezett időben használatban tudják majd venni a megújult kerékpárútat a közlekedők.

A felmerülő kellemetlenségért az érintettek megértését és türelmét kérik.


Közel 3 milliárdos beruházás a békéscsabai munkahelyekért

2020. július 28.

A nagyszabású komplex, infrastrukturális beruházás közvetve a békéscsabai munkahelyek megtartását és újak létrehozását segíti. A projekt elsősorban a csabai iparterületek infrastrukturális fejlesztését szolgálja, ezen kívül csapadékelvezetési problémát old meg, parkolási lehetőséget bővít és emeli a közlekedésbiztonság szintjét.

A fejlesztések a csabaiak érdekeit szolgálják

A Modern Városok Program (MVP) keretében a békéscsabai önkormányzat fontos célként határozta meg a város gazdasági versenyképességének erősítése érdekében, részben új befektetések fogadására alkalmas iparterületek létesítését, részben a városban működő termelőüzemek további fejlődéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítását.

A magyar kormány 2016-ban az MVP keretében a ”Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” elnevezésű projekt támogatásáról döntött. A támogatói okirat 2008. május 4-én került aláírásra. A projekt 2022. december 31-én fejeződik be. A támogatás bruttó összege: 2.771.027.725,-Ft, mely 100%-ban a magyar költségvetésből kerül finanszírozásra.

A teljes projekt célja olyan közterületi infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a városi iparterületekhez kapcsolódva, melyek a helyi vállalkozások, az ott dolgozó munkavállalók és a város lakóinak érdekeit, komfortérzetének növekedését egyaránt szolgálják.

A projekt keretében épülnek kerékpárutak, csapadékvíz, ívó- és szennyvízvezetékek, közvilágítást javító, parkolást és gyalogosforgalom biztonságát segítő beruházások, érintve a város összes jelentős ipari területét, egyben a városi infrastruktúra bővítését, megújítását eredményezve.

A beruházás jelentősége

Az előttünk álló két évben megvalósuló 12 projektelem közül 6 elsősorban a kerékpárút-hálózat azon elemeinek felújítását vagy kiegészítését célozza, amelyek a lakóövezeteket az iparterületekkel kötik össze. Ebből négy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaival is összhangba hozható.

A kerékpárutak fejlesztése azért kiemelten fontos, mert Békéscsaba lakosságának mintegy 30 százaléka kerékpározik rendszeresen, ami országos szinten is kiemelkedő arány. Ugyanez az arány jellemzi, az iparterületeken dolgozó munkavállalókat is. Vagyis az iparterületek kerékpárúton történő biztonságos megközelíthetősége elsősorban a dolgozók, a helyben működő vállalkozások és természetesen az önkormányzat számára is alapvető fontosságú.

A Modern Városok Programjában szereplő békéscsabai fejlesztési igények között ennek megfelelően kiemelkedő szerepet kapott nem csupán az ipari célra alkalmas területek fejlesztése, de a városban már működő iparterületek jobb megközelíthetősége és infrastrukturális ellátottsága is.

A hat útfejlesztési projekten túl a program magában foglal további hat közterületen megvalósítandó infrastrukturális fejlesztést is. Ezek az itt működő vállalkozások magasabb szintű kiszolgálását eredményezik. Két projektelem a csapadékvíz-elvezetés égető problémáit hivatott megoldani, kettő a parkolási lehetőségeket bővíti, egy pedig a közlekedésbiztonság szintjét emeli. További egy projektelem a Csanádapácai út mentén található iparterületek komplex kiszolgálását segíti elő, ahol víz-, szennyvíz és a közvilágítási hálózat fejlesztése a cél.

Mindegyik projektelem a városban már működő vállalkozásokhoz, illetve a most fejlesztés alatt álló Állami Iparterülethez kapcsolódóan felmerülő igényeket hivatott kielégíteni és elsősorban a munkavállalók érdekeit, biztonságát szolgálják.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések

1. Északi iparterület kerékpárutas összekötése Gerla városrésszel

Gerla városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A fejlesztés célja a településrész összekötése az Északi Iparterülettel.

2. A fejlesztés alatt álló Állami Iparterület és az Északi iparterület kerékpáros elérhetőségének biztosítása Mezőmegyer és Békéscsaba irányából

Mezőmegyer városrész lakosságának nagy százaléka a városközpontban dolgozik. A projektben ezen településrész, valamint Jamina városrész összeköttetése valósul meg az Északi Iparterülettel, valamint a most fejlesztés alatt álló Állami Iparterülettel.

3. Iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat felülvizsgálata

A fejlesztés célja, hogy a csapadékvíz-elvezető hálózat hidraulikai modellezés eredményei alapján bemutatásra kerüljenek a vízelvezetési, üzemeltetési lehetőségek javítását célzó beavatkozások, valamint fejlesztési javaslatok. Ezen felül iparterületek csapadékvizeinek elvezetése érdekében csatornák felújítása, illetve az Ilosvai utcai átemelő kapacitásbővítése is megvalósul.

4. Északi iparterület csapadékvíz-elvezetése

A beruházás célja Békéscsaba Északi Iparterületén a Tevan Andor utcában csapadékvíz elvezetése és az Északi lecsapoló csatorna korszerűsítése és fejlesztése.

5. Közműhálózati fejlesztések a Csanádapácai úti iparterületek ellátásához

A Csanádapácai út mellett számos vállalkozás telepedett meg. Az iparterület közműhálózatának fejlődése elmaradt a növekvő igényekkel, így szükségessé vált azok fejlesztése. 2018-ban megépült a Csanádapácai úttól az iparterület bekötőútja mellett 805 m ivóvíz nyomóvezeték, valamint a Kereki úton 800 m hosszon szennyvíz nyomóvezeték. A közlekedés biztonságának növelése érdekében még kiépítésre kerül a Fürjesi út építésével összhangban kb. 1.500 m közvilágítás.

6. Közforgalom számára nyitott parkoló létesítése a Belvárosi irodaház kiszolgálására

Békéscsaba belvárosában, a Baross utca környéke egy gazdasági és közfunkcióval is bíró városrész, ahol komoly probléma a parkolóhelyek hiánya. A Berényi út 1 sz. alatt található erősen leromlott állapotú ingatlan egy részét már korábban elbontották, ahol TOP-os pályázat keretében kerékpártárolót alakítottak ki. A jelenlegi projekt keretében további ingatlanok elbontása után parkolóhelyek kialakítására kerül sor.

7. Közterületi parkoló fejlesztése a Déli Iparterületen

A magyar kormány a Déli Iparterületen (az egykori Hűtőház területén) található jelentős méretű barnamezős területek revitalizációját a Modern Városok Programja keretében élelmiszeripari beruházások támogatásával tervezi megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan a program keretében, az önkormányzati területen található 1200 m2 területű parkoló felújítása valósul meg.

8. Közlekedési csomópont kialakítása a Szarvasi úton, az Északi iparterületen

A Szarvasi út környékén, az Északi Iparterületen több intézmény, üzem, jelentős forgalomvonzó létesítmény is található, ezért megoldásra vár a tömegközlekedéssel történő elérhetőség, valamint a 4-sávos főúton történő biztonságos átjutás. A közlekedésbiztonsági szempontból fontos közterületi beruházás egy buszmegálló építést és egy új, gyalogos átkelőhely kiépítését foglalja magában.