Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

 • Központi telefon: 06-66-452-252/1471

Email: 

6 fő képviselő + 5 fő nem képviselő

Titkár:
Palánczné Madarász Edit

Elnök:
Dr. Ferenczi Attila

Képviselő tagok:
Kutyej Pál
Tímár Ella
Bíró János
Dr. Kerekes Attila
Miklós Attila

 

Nem képviselő tagok:
Labos Tibor
Filadelfi Szabolcs Mátyás
Nagy Sándor
Hrabovszki Gyögy
Prókai Zoltán

 

A bizottságok általános feladatköre

37. §

A bizottság:

a/ önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/ közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c/ véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

d/ szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/ kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/ előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/ felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/ véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/ gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/ figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/ véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/ véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részletes feladatköre:

Gazdasági területen:

 1. Kidolgozza az önkormányzat vállalkozási, vagyoni koncepcióját.
 2. Véleményezi az önkormányzati részvételű gazdasági társaságok, vállalkozások és az önkormányzati intézmények alapítására, átalakítására, megszüntetésére, önkormányzati intézmények vállalkozásba adására vonatkozó döntés-tervezeteket.
 3. Ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységet, a közgyűlés ilyen irányú döntéseivel összhangban.
 4. Véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját és üzleti terveit.
 5. Önkormányzati tulajdonrésszel működő egyéb gazdasági társaságokban lévő vagyoni értékű jogok, értékpapírok hasznosítását véleményezi.
 6. Kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel.
 7. Véleményezi az önkormányzati intézmények, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az alapítványok alapító okiratait.
 8. Javaslatot tesz, illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket.

 

Pénzügyi és költségvetési területen:

 1. Véleményezi az éves költségvetésről és zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, valamint a végrehajtásról szóló évközi beszámolókat.
 2. Az éves zárszámadással egyidejűleg véleményezi az önkormányzat éves vagyonváltozásáról szóló jelentést.
 3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 4. Figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások alakulását, különös tekintettel az elkülönített pénzügyi alapokra. Értékeli a költségvetési tartalékok alakulását.
 5. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
 6. Véleményezi azokat a közgyűlési előterjesztéseket, amelyek a városi költségvetés számára követeléseket, illetve kötelezettségeket (bevételeket, illetve kiadásokat) tartalmaznak.
 7. Ellenőrzi a kisebbségi önkormányzatok esetében a közgyűlés által biztosított támogatás célszerű felhasználását.
 • Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2010. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2011. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2012. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2013. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2014. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2015. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2016. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2017. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2018. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2019. évi Meghívók, jegyzőkönyvek

Munkatársak