Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Önkormányzat

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság

 • Központi telefon: 06-66-452-252/2471;06-20-942-8584

Email: 

(5 fő képviselő + 4 fő nem képviselő tag)

Elnök:
Bíró Csaba

Titkár:
Szabóné Ádám Erika

 

Képviselő tagok:
Dr. Fábián Ágnes
Bíró János
Takács Péter
Fülöp Csaba

 

Nem képviselő tagok:
Szente Béla
Futaki Sándor
Csicsely Tamás
Körömi János Géza

 

A bizottság feladatkörei:

A bizottságok általános feladatköre

31. §

A bizottság:

 1. önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,
 2. közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,
 3. véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,
 4. szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,
 5. kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,
 6. előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,
 7. felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,
 8. véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, önkormányzati hatósági hatáskörben,
 9. gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,
 10. figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,
 11. véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket,
 12. véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság részletes feladatai:

 1. Előkészíti, illetve véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési feladatellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket, koncepciókat, rendelettervezeteket, e feladatkörök támogatási rendszerét.
 2. Kezdeményezi vagy véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési önkormányzati intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására vonatkozó előterjesztéseket. Véleményezi az intézmények alapító okiratának módosítását, azok névhasználatát.
 3. Javaslatot tesz az intézmények magasabb vezetői munkakörei betöltésére kiírandó pályázat feltételeire. Meghallgatja a pályázókat, véleményezi a pályázatokat és közművelődési intézmények esetén ellátja a szakmai bizottsági feladatokat.
 4. Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési létesítmények hasznosítására, elidegenítésére, használatára, felújítására, az ágazati beruházások és azok támogatási, pályázati rendszerére vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket.
 5. Előkészíti az ágazat fejlesztését segítő pályázatok benyújtását, véleményezi az intézmények által készített és önrész biztosítását igénylő pályázatokat és javaslatot tesz az önrész biztosítására.
 6. Értékeli a helyi kitüntetésekre beérkezett javaslatokat, kezdeményezi a nem helyi kitüntetésekre történő felterjesztést.
 7. Kapcsolatot tart az ágazathoz kapcsolódó civil szervezetekkel és diákönkormányzatokkal, segítséget nyújt működési feltételeik megteremtéséhez, javaslatot tesz meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását szolgáló közművelődési megállapodás megkötésére.
 8. Véleményezi az ágazat területén működő közalapítványok alapító okiratainak módosítását, az éves beszámolókat.
 9. Véleményezi a költségvetésben szereplő oktatási, közművelődési és sport felújítási és fejlesztési előirányzatok felhasználását.
 10. Véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását, javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására.
 11. Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások értékesítését.
 12. Javaslatot tesz a közösségi színtér, illetve közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti intézmény használatának szabályaira, működésének módjára, valamint a közművelődési, közgyűjteményi intézmény feladataira.
 13. Javaslatot tesz a nem helyi önkormányzat, nem állami szerv, illetve állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézménnyel történő, valamint pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény vonatkozásában történő megállapodások megkötésére.
 14. Véleményezi az önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények működtetését érintő oktatásszakmai döntéseket.
 15. Véleményezi a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetői kinevezését.
 16. Évente egy alkalommal beszámoltatja a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetőjét a köznevelési intézmények működtetésének helyzetéről.
 17. Kialakítja álláspontját az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének kinevezése vonatkozásában [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 68. § (1)].
 18. Kialakítja álláspontját az állami intézményfenntartó központ döntése vagy véleményének kialakítása előtt az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, önkormányzati működtetésű köznevelési intézmény megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása, nevének megállapítása, vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása vonatkozásában [Köznev. tv . 83. § (4)].
 19. Kialakítja álláspontját a kormányhivatal által meghatározott iskolai felvételi körzetek, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete vonatkozásában [Köznev. tv. 50. § (8), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1)].
 20. Véleményezi a Sportkoncepciót.
 • Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság
2007. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2008. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2009. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2010. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2011. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2012. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2013. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2014. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2015. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2016. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2017. évi meghívók, jegyzőkönyvek
2018. évi meghívók, jegyzőkönyvek

Munkatársak