Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, NÉKE Bizottság pályázata

Pályázati felhívás Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására!

Pályázati felhívás Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jaminai Településrészi Önkormányzata pályázatot hirdet a

Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2019. évi támogatására

 

 

A pályázat célja:

Jamina területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

 

A pályázat benyújtási határideje:                          2019. május 31.

 

Támogatási időszak:                                               2019. március 1. – 2019. december 31.

 

A pályázatok elbírálásának várható határideje2019. június 10.

 

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

 

Jaminai Civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: JTÖ/CIVIL-2019)

 

A pályázati keretösszeg:                                                                   500 000, - Ft

Egy pályázó által elnyerhető maximális összeg egy rendezvényre: 50 000, - Ft

 

Pályázók köre:

Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség, amelynek székhelye Jamina területén van és közösségépítő munkáját Jamina területén fejti ki.

(Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

 

Támogatás igényelhető:

 • A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények költségeire.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok:

 • amelyek a teljes költség 50%ánál kevesebb támogatást igényelnek,
 • széles réteget megszólító tevékenységek, a jaminai lakosságnak szóló programok,
 • civil szervezetek együttműködése során megvalósuló programok, rendezvények.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap (itt letölthető) benyújtása a kötelező mellékletekkel.
 • Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

 

 

 

 

 

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.[1]
 • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek.[2]
 • Amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.[3]
  • Az Áht. 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)
  • A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.[4]
  • Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).
  • A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.
  • Civil szervezettel mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a szerződéskötésig a 2017. év vonatkozásában a jogszabályokban meghatározott módon eleget tesz.

 

A támogatás nyújtására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség.

A hiányosan kitöltött vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

 

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

A pályázatokat egy eredeti példányban (mellékletekkel együtt) az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen eljuttatni:

 

BMJV Önkormányzat Közgyűlésének Jaminai Településrészi Önkormányzata (JTÖ)

5600 Békéscsaba

Szent István tér 7.

 

 

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót!

 

További információ kérhető Belanka Zsolt testületi referenstől a 06-66/886-623-as telefonszámon, illetve a belanka@bekescsaba.hu e-mail címen. Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap Pályázati hírek oldaláról.

 

A pályázati döntést a pályáztató a helyben szokásos módon közzéteszi, a kedvezményezett szervezet, a pályázati cél és a megítélt támogatási összeg feltüntetésével.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az önkormányzat támogatási megállapodást köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező jellegű előírásokat.

 

 

 

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  50. § (1) bek. a) pont

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

[3] Áht. 50 § (3) bek.

[4] Áht. 52. § (1) bek., 53. §