Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata, Segítő tevékenységet végző civil szervezetek támogatása

Pályázati Felhívás közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására

Békéscsaba Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján nyilvános pályázatot ír ki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, az alábbi feltételekkel:

 

Általános információk

        1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Telefonszáma: 66/523-800

Fax száma: 66/523-804

Képviseli: Szarvas Péter, polgármester

Kapcsolattartó: Csiaki Tamás, osztályvezető

Kapcsolattartó e-mail: csiaki@bekescsaba.hu

2. Az eljárás tárgya

Közszolgáltatási szerződés keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési feladatainak koncessziós alapú komplex ellátása, az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel, így különösen a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, továbbá a jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni.

A részletes adatokat, követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szolgáltatás teljesítésének helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2022. január 01.

5. A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 5 évre köti.

6. A pályázati kiírás ára: 200.000,- Ft + ÁFA (254.000,- Ft).

7. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7., 2021. október 12. 11:00 óra

8. A pályázat felbontásának helye, ideje:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7., 2021. október 12. 11:00 óra

9. Az eredményhirdetés helye és időpontja:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 7., 2021. november 08. 11:00 óra

10. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2021. december 20.

11. Elbírálás módja és szempontjai:

A szabályszerűen benyújtott pályázatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése által felkért Bizottság a pályázati kiírásban meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételek és bírálati szempontok (megajánlott díjigény, illetve környezetvédelmi szempontrendszer) alapján értékeli. A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

12. A Pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton azon szolgáltatók vehetnek részt, melyek teljesíteni tudják az alábbi feltételeket:

- legalább három teljes, lezárt gazdasági évben (2018-2020) üzletszerűen – gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében – végez autóbusszal személyszállítást,

- nem állnak fenn vele szemben az eljárásban való részvételt kizáró okok,

- eddigi tevékenysége, valamint a pályázat tárgyát képező tevékenységre vonatkozó vállalásai alapján alkalmas és képes a közszolgáltatás ellátására,

- nevére szólóan megvásárolta a pályázati kiírást,

- teljesítette az ajánlati biztosítékra vonatkozó kötelezettséget, továbbá

- a pályázat elnyerése esetére vállalja a közszolgáltatási szerződés megkötését a kiírásban foglaltaknak és a pályázatában vállaltaknak megfelelően kiegészített feltételekkel.

Magyarországon, illetve az EGT-tagállamok valamelyikében be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti országban külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben, és a pályázat elnyerése esetére vállalja a letelepedést Magyarországon.

13. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A Kiíró pályázati kiírást bocsát az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, mely a pályázati felhívás megjelenését követően, előzetes faxon, vagy e-mailben történő igénylést követően, a pályázati kiírás ellenértéke befizetésének igazolása után átvehető hétfőtől szerdáig 9-14 óra között, ill. csütörtökön, pénteken 9-12 óra között a következő címen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály (Békéscsaba Szent István tér 7.).

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP banknál vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlájára. A Pályázati kiírás beszerzésének végső határideje: 2021. október 12. 10:00 óra

A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell történnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti Kiíró a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás megküldése a beszerzés végső határidejét figyelembe véve öt munkanapon belül teljesíthető.

A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.