Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata, Segítő tevékenységet végző civil szervezetek támogatása

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 22. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Ellátandó lakosságszám: 1565 fő

 

Pályázati feltételek:

 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte,
 2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 3. büntetlen előélet,
 4. cselekvőképesség,
 5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 6. egészségügyi alkalmasság,
 7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság,
 8. a praxis vállalkozói formában történő működtetése.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes szakmai önéletrajz,
 2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
 5.  vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
 6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés első érvényes pályázat beérkezését követő ülésén

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.), és elektronikus úton a szaszak@bekescsaba.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a szaszak@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.

Területi ellátási kötelezettség: Igen

Jogviszony kezdete: a pályázó praxisjogának megszerzéséről szóló határozat véglegessé válását követően

Jogviszony jellege: területi ellátási kötelezettség szerinti ellátás, egészségügyi ellátási-szerződés megkötésével, vállalkozó háziorvosként

Kategória: felnőtt háziorvosi

Típusa: felnőtt háziorvosi körzet

Leírás/Megjegyzések:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 22. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2021. április 13. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott. A körzet lakosságszáma a 2020. december 31-i lakosságszám alapján 1565 fő.
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben a 22. számú felnőtt háziorvosi praxis jelenlegi jogosultja a praxisjogát 2021. október 13. napjáig értékesíti.
 • A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
 • A nyertes pályázónak a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.
 • A felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő rendelő és alapbútorzata, valamint a körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint.
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel - az önkormányzattal feladat-ellátási szerződés keretében - végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) szolgáltatók számára 2020-2025 években támogatást nyújt a 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozattal elfogadott Támogatási Program II. alapján, amely szerint a bérelt rendelőben dolgozó háziorvosok esetében 32.000,- Ft/hó (384.000,- Ft/év) támogatást jelent.
 • A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 2. pontjában megfogalmazottak szerint a Békéscsabán letelepedni szándékozó vagy már Békéscsabán élő és az egészségügyi alapellátásban háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára, - amennyiben nem tudja igénybe venni a praxistámogatást - 2.500.000 forint szabadon felhasználható letelepedési támogatást biztosít támogatási szerződés keretében. 
 • A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 3. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata „Békéscsabai Háziorvos” elnevezésű kártyát biztosít az egészségügyi alapellátási feladatát Békéscsabán az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végző háziorvosoknak, amely alapján a városban több kedvezményt is igénybe vehet.
 • A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 4. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabán területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára igény esetén önkormányzati lakást biztosít meghatározott feltételek szerint.

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bírálja el.