Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Önkormányzat által kiírt pályázatok

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 17. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Hirdető felhasználó: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

 

Ellátandó lakosságszám: 1614 fő

 

Pályázati feltételek:

 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § szerinti szakképesítés megléte,
 2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 3. büntetlen előélet,
 4. cselekvőképesség,
 5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 6. egészségügyi alkalmasság,
 7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes szakmai önéletrajz,
 2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
 3. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
 5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata (amennyiben vállalkozásban kívánja ellátni a feladatot),
 6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: Amennyiben érvényes pályázat érkezik, a pályázat elbírálásra kerül a pályázat benyújtását követő testületi ülésen.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.), és elektronikus úton a szocialis@bekescsaba.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a szaszak@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.

Területi ellátási kötelezettség: Igen

Jogviszony kezdete: a pályázó praxisjogának megszerzéséről szóló határozat véglegessé válását követően

Jogviszony jellege: területi ellátási kötelezettség szerinti ellátás, egészségügyi ellátási-szerződés megkötésével, vállalkozó háziorvosként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Kategória: felnőtt háziorvosi

Típusa: felnőtt háziorvosi körzet

Leírás/Megjegyzések:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 17. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2022. március 19. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott.
 • A körzet lakosságszáma a 2022. december 31-i lakosságszám alapján 1614 fő.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
 • A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
 • A nyertes pályázónak a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.
 • Vállalkozás formájában történő feladatellátás esetén a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő rendelő és alapbútorzata, valamint a körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint történik.
 • Amennyiben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátását feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja a feladatot ellátó felnőtt háziorvos egészségügyi szolgáltató számára 2020-2025 években támogatást nyújt a 308/2022. (XI. 10.) közgy. határozattal módosított Támogatási Program II. alapján.
 • A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 2. pontjában megfogalmazottak szerint a Békéscsabán letelepedni szándékozó vagy már Békéscsabán élő és az egészségügyi alapellátásban háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára, - amennyiben nem tudja igénybe venni a központi praxistámogatást - 2.500.000 forint szabadon felhasználható letelepedési támogatást biztosít támogatási szerződés keretében. 
 • A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 3. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata „Békéscsabai Háziorvos” elnevezésű kártyát biztosít az egészségügyi alapellátási feladatát Békéscsabán az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végző háziorvosoknak, amely alapján a városban több kedvezményt is igénybe vehet.
 • A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 4. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabán területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára igény esetén önkormányzati lakást biztosít meghatározott feltételek szerint.
 • Az önkormányzat pénzbeli támogatást is nyújt, amelynek összege a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvos vagy a háziorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató tulajdonában álló rendelőben dolgozó háziorvosi szolgáltatók számára 50.000,- Ft/hó (600.000,- Ft/év), az önkormányzati tulajdonú rendelőben tevékenykedő háziorvosi szolgáltatók számára a 35.000,- Ft/hó (420.000,- Ft/év), a bérelt rendelőben háziorvosi feladatot ellátó szolgáltatók számára 40.000,- Ft/hó (480.000,- Ft/év).
 • A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vagy Családügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el.