Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Békéscsaba, Pósteleki parkerdő hasznosítására, üzemeltetésére és karbantartására együttesen

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Pósteleki parkerdő hasznosítására, üzemeltetésére és karbantartására

Ajánlatkérő neve, címe:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Telefon: +36-66/523-800.

A pályázat jellege: nyilvános

Ajánlatkérő ajánlatot kér az alábbi ingatlanok hasznosítására (bérletére):

 1. 01304/2 hrsz: kivett kemping megnevezésű ingatlan, helyi jelentőségű védett természeti terület
 2. 01341/5 hrsz: kivett sporttelep megnevezésű (volt autós mozi ingatlan)

Ellátandó feladatok:

 • A nyertes ajánlattevő köteles az általa használt ingatlanok épületeinek és egyéb létesítményeinek karbantartását, rendben tartását, állapot megóvását folyamatosan végezni és erről az Önkormányzatnak minden év december 31. napjáig beszámolni.
 • A hasznosítási díjon felül a nyertes ajánlattevő fizeti az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (közmű számlák, biztosítás, őrzés stb.).
 • A nyertes ajánlattevő kizárólagosan jogosult az ingatlanok hasznainak szedésére, kivéve a 01341/5 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló Kerékpáros Dirt pálya. 
 • A nyertes ajánlattevő az ingatlanokat vendéglátó-turisztikai tevékenységi körben köteles működtetni. 
 • A hasznosított ingatlanok részének, vagy egészének nyertes ajánlattevő általi albérletbe adása csak az Önkormányzat engedélyével lehetséges.

Ajánlatkérő ajánlatot kér az alábbi ingatlanok üzemeltetésére, karbantartására:

 1. 01305/1 hrsz: kivett udvar, út rom megnevezésű ingatlan, természetvédelmi terület
 2. 01305/2 hrsz: kivett út és erdő megnevezésű ingatlan (kivéve a Pósteleki Parkerdő természeti védettséggel nem érintett részéből a Pósteleki Kempinggel közvetlenül határos 4.000 m2 terület), természetvédelmi terület, Natura 2000 terület
 3. 01341/6 hrsz: kivett út megnevezésű ingatlan

Ellátandó feladatok:

Parkerdő területével kapcsolatos feladatok

 • A parkerdő teljes területéhez tartozó kommunális és egyéb hulladék önkormányzat által elhelyezett edényekbe történő folyamatos összegyűjtése.
 • A tó vízellátásának és vízminőségének ellenőrzése, felügyelete, a tó vízszintjének folyamatos fenntartása, levegőztetése. Ezen feladat ellátásához szükséges vízjogi engedélyekkel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rendelkezik, a nyertes ajánlattevőnek az Egyesülettel az üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó szerződés megkötését követően 30 napon belül külön megállapodást kell kötnie.
 • A nyertes ajánlattevő az ingatlanok hasznainak szedésére nem jogosult, nem szedhet díjakat.
 • A szalonnasütő helyek rendben tartása, gondozása, karbantartása. A szalonnasütő helyek használatához biztosított tűzifát illetően, annak díját a felek évente átbeszélik és arról írásban megállapodnak, legkésőbb tárgyév január 31-ig.
 • A parkerdő területén lévő berendezési tárgyak (pl. tájékoztató táblák, padok, hulladékgyűjtők, kiülők stb.) karbantartása, szükség szerinti felújítása.
 • A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy a látogatók számára legyen Póstelek területén folyamatosan elérhető illemhely. A nyertes ajánlattevő feladata az illemhely folyamatos tisztántartása. A vízdíjat a tulajdonos fizeti.
 • A parkerdő területén megtalálható cserjefelületek folyamatos gyommentesítése (kapálás, gyomlálás), metszése, szükség szerinti öntözése, növényvédelme. A parkerdő területén megtalálható gyepfelület folyamatos kaszálása, a kaszálék összegyűjtése, elszállítása. A zöldfelületen lévő letört gallyak, ágrészek eltávolítása.
 • A szórt burkolatok gyommentesen tartása, folyamatos karbantartása, a jelenlegi minőségű és frakciójú szórt anyaggal történő pótlása.
 • A kastélyrom állapota miatt kihelyezett figyelmeztető táblák felügyelete, esetleges pótlása.
 • A parkerdő területén megrendezésre kerülő előzetesen bejelentett nagyobb rendezvények (pl. futóverseny, kutyakiállítás stb.) előtt szükséges üzemeltetési munkák elvégzése (pl. kaszálás, szemétszedés).
 • A 01305/2 hrsz.-ú, út és erdő megnevezésű ingatlan területén rendezvények szervezése és harmadik személyek által szervezett rendezvények engedélyezése a szerződés fennállásának időtartama alatt az üzemeltető kizárólagos jogát képezi. A nyertes ajánlattevő a 01305/2 hrsz.-ú területen tartani kívánt rendezvényekről köteles a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni. Az Önkormányzat évente 4 alkalommal jogosult térítésmentesen, a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időpontban saját rendezvény tartására a területeken.

A „Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” projekt keretében a Pósteleki parkerdő területén létesített elemek és az ahhoz kapcsolódó ellátandó üzemeltetési feladatok:

Kronoszkóp (01305/1 hrsz.):

A telepítéstől számított 1 évig (2023.03.24 – 2024.03.24-ig) garancia van a műszerre. A telepítés 2023-ban megtörtént.

A műszer távfelügyeleti szoftverrel fut, mely interneten keresztül a központba továbbítja a műszer működéséről ill. hibájáról az üzeneteket.

A műszerre karbantartási szerződést kell kötni a nyertes ajánlattevőnek a gyártóval, mely a távfelügyeleten túl évi 3-4 alkalommal helyszíni ellenőrzést és karbantartást tartalmaz (A nyertes ajánlattevő feladata: lencse tisztítás, csapágyolajozás stb.). A villamosenergia díjat a tulajdonos fizeti.

Kerékpáros Dirt pálya (01341/5 hrsz.):

 • rézsűk gyomtalanítása,
 • garanciális időszak: 3 év, (2021.08.26 – 2024.08.26-ig),
 • szemetesek ürítése, terület tisztán tartása, kézi hulladékgyűjtő karbantartása (szemét, gally, lomb stb.),
 • locsoló vezetékek téli víztelenítése, a locsoló tömlők és szórófejek téli tárolása,
 • murva feltöltése szezonban lehordás esetén, tél végén karbantartó feltöltés (kb. 0,5 m3)
 • pad festése (két évente), karbantartása,
 • kapu nyitás-zárás naponta (vagy automata kapu létesítése),
 • gyepnyírás (10 alkalom/év) 2240 m2,
 • működési szabályzatot tartalmazó tábla rongálásmentességének ellenőrzése,
 • murva pályára való visszagereblyézése, szezonban (tavasztól őszig) kéthetente átnézni,
 • reflektor, térvilágítás: külön mérőről (áramdíjat a tulajdonos fizeti), műszaki üzemeltetés, vezérlés,
 • a pálya teljes körű üzemeltetése, amely magában foglalja a pálya heti rendszerességgel történő felülvizsgálatát,
 • a rendeltetésszerű használat felügyelete, amennyiben észleli a rendeltetésszerű használattól való eltérést, köteles jelezni az önkormányzat felé,
 • a gyepfelület és a pálya igény szerinti öntözése (a vízdíjat a tulajdonos fizeti),
 • a pálya karbantartás elvégzése az átadott karbantartási leírásnak megfelelően, amelyhez az alapanyagot a Kivitelező a garanciális időszak alatt biztosítja, ezt követően az üzemeltető feladata az alapanyag biztosítása, karbantartási feladatok elvégzése.
 • a kerítés állapotának folyamatos ellenőrzése, javítása.

Új telepítésű növényágyak (kastély előtti területre):

 • öntözés
 • gyomlálás
 • kapálás
 • növényvédelem
 • növénypusztulás esetén pótlás.

Komplex fedett pihenőhely (01341/6 hrsz.)

 • információs tábla rendszeres ellenőrzése, helyreállítása,
 • asztalok, padok festése (két évente), helyreállítása,
 • szórt burkolat gyommentesítése, kezelés karbantartási útmutatóban meghatározott karbantartási munkák,
 • építmény festése (két évente),
 • kerékpártámaszok rendszeres ellenőrzése, helyreállítása,
 • szeméttároló edényzet ürítése, karbantartása,
 • napelemes telefontöltő rendszeres ellenőrzése, világítás műszaki üzemeltetése,
 • önkiszolgáló pumpa pont karbantartása, szerszám pótlás.

Térfigyelő kamerák

 • Villamos energia biztosítás külön mérőről (áramdíjat a tulajdonos fizeti).
 • A nyertes ajánlattevő a kamerák képanyagának szükség szerinti leolvasásának lehetőségét (bejutást) biztosítja a Közterület-felügyelet számára és a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. részére, továbbá a műszaki üzemeltetést lehetővé teszi.

Meglévő sétány Stabilizer burkolata (01305/2; 01305/1 hrsz.)

A Wenckheim projekt keretében a meglévő burkolatra épített Stabilizer burkolat folyamatos karbantartása, különösen az alábbi feladatok:

 • általános fenntartási munkák – idegen tárgyak és organikus anyagok eltávolítása gépi fúvóberendezéssel vagy kézi tisztítóeszközökkel (gereblye, lombgereblye, seprű),
 • huzamos szárazság esetén a felület kezelése a fenntartási és javítási útmutatóban leírtak szerint,
 • hóolvadást követően, illetve intenzív csapadékos időjárás után a felület kezelése a fenntartási és javítási útmutatóban leírtak szerint,
 • javítási munkálatok szükség szerint a fenntartási és javítási útmutatóban leírtak szerint.

Meglévő sétány világítás (01305/2; 01305/1 hrsz.)

  • A sétány világítás igény szerinti üzemeltetése, szükség szerint beavatkozás az automata rendszer üzemelésébe.
  • Műszaki üzemeltetési munkák (mozgásérzékelők, kandeláberek tisztítása, hálózat és lámpatestek műszaki üzemeltetése, karbantartása),
  • Villamosenergia biztosítása külön mérőről (áramdíjat a tulajdonos fizeti).

Teljesítés helye: Békéscsaba, Pósteleki parkerdő (01304/2, 01341/5, 01305/1, 01305/2, 01341/6 hrsz.-ú ingatlanok).

Teljesítés időtartama: 2024. március 1-től 2026. február 28. napjáig. (Amennyiben a pályázati eljárás ennél későbbi időpontban lenne eredményes, akkor a szerződés aláírásától számított 2 év időtartamra.)

Fizetés teljesítése: A hasznosítási díjat a nyertes ajánlattevő tárgyévben március 31-ig egy összegben fizeti meg, az erre vonatkozó számla kiállításától számított 15 napon belül. A nyertes ajánlattevőt megillető karbantartási, üzemeltetési díjról a nyertes ajánlattevő teljesítésigazolás alapján jogosult félévente számlát kiállítani, melyet az Önkormányzat a számla kiállításától számított 15 napon belül megfizet.  

Részekre történő ajánlattétel: nem

Ajánlat benyújtásának ideje: 2024. február 28. 10.00 óra

A pályázat benyújtásának és felbontásának helye:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai- Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., I. emelet 131. számú iroda

A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek figyelembe vételével összefüggésben összességében (a megajánlott hasznosítási díj és az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj együttes értékelése alapján) legelőnyösebb ajánlatot tevőnek kell az önkormányzati vagyonelemet hasznosításába, üzemeltetésébe, karbantartásába adni.

Az ajánlatot az alábbi formátumban kell megadni:

Az ajánlattevő neve, címe, a megajánlott hasznosítási díj összege forintban, az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj összege forintban, a megajánlott hasznosítási díj és az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj különbözete forintban (lásd: Adatlap).

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Ajánlati kötöttség időtartama: 90 nap

További információ kérhető:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport

Moravszkyné Kalcsu Gizella, tel.: 06-66-523-800 / 3870 mellék, e-mail: moravszkyne@bekescsaba.hu

Az ingatlanok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Egyéb:

 • Az ajánlatot zártan és írásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. A zárt borítékra fel kell írni „AJÁNLAT a békéscsabai Pósteleki parkerdő hasznosítására, üzemeltetésére és karbantartására „Ajánlattételi határidőig nem bontható fel”, „Vagyonkezelési Csoport részére”
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti ajánlattételi adatlapot változatlan tartalommal, kitöltve, aláírva.
 • A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.
 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli.
 • Az Önkormányzat a hasznosítási, valamint a karbantartási, üzemeltetési díjat évente, a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével azonos mértékkel korrigálja.
 • Az ajánlat a benyújtási határidőig visszavonható

  AJÁNLATI ADATLAP

  a „Békéscsaba, Pósteleki parkerdő hasznosítására, üzemeltetésére és karbantartására

  Ajánlattevő neve:..................................................................................

  Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):......................................................

       Telefon: ……………...……………., e-mail: ………………………….………………………

      A megajánlott hasznosítási díj összege forintban:

      nettó ……………………….……….…Ft+ áfa/év azaz bruttó …………..………….…. Ft/év.

     Az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj összege forintban:

     nettó……………………….…Ft+áfa/év, azaz ……..…………………………………. forint.

     A megajánlott hasznosítási díj és az üzemeltetésért, karbantartásért kért díj különbözete

    forintban:

    bruttó …….………..........………Ft, azaz ………..…………..……………………………….forint.

   

  Ajánlatom a beadástól számított 90 napig érvényes.

   

  Kelt:............................. , ................ év........................ hó.............. nap

                                                                                                                       ...............................

 •                                                                                                                      Ajánlattevő aláírása