Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Ingatlan hirdetés (Kisrét tanya 12.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a szennyvíztisztító telep környezetében található, Békéscsaba, Kisrét tanya 12. szám alatti külterületi ingatlanát

Helyrajzi szám: 0570/4

Területe, megnevezése, aranykorona értéke: 5496 m2, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, kert, tanya művelési ágú, 17,90 aranykorona értékű

Az ingatlan a szennyvíztisztító telep környezetében található, a város Önkormányzatától kb. 4,5 km távolságra fekszik. Az ingatlan megközelítése gépjárművel lehetséges, parkolás az ingatlan előtt megoldott.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

A terület a helyi Építési Szabályzat értelmében külterületi mezőgazdasági terület besorolású, ahol annak környezetében hasonló gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területek, elszórtan tanyás ingatlanok találhatóak. A föld minősége a térségre jellemző, jó földminőséggel rendelkezik.

Közműellátottság: A környék részleges közművesítettséggel, az ingatlan saját villanyórával rendelkezik, a vízellátás saját almérő órán keresztül történik. A vízellátása fúrt kútról is biztosított. Értékesítést követően, az almérő óra leszerelése indokolt.

Általános feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az esetleges kapacitásbővítés, és a közműfejlesztési hozzájárulás költségei a vevőt terhelik. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

A nyilvános árverésen magánszemélyek szerezhetnek tulajdont.

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben rögzített előírások figyelembevételével kerül lebonyolításra.

Az árverésen résztvevőknek a fenti törvényben meghatározott jogosultságokat igazoló iratokat az árverés megkezdése elött be kell mutatni.

 

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az ingatlan 66 m2 területrésze az MVM Démász Áramhálózati Kft. jogosult javára bejegyzett vezetékjoggal terhelt, amely az ingatlan értékét és használhatóságát jelentősen nem befolyásolja. Jelenleg az ingatlan nem áll hasznosítás alatt.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10.600.000,- Ft, azaz tízmillió-hatszázezer forint, a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008-00000000 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

 

Az árverés ideje: 2022. szeptember 8., de. 10,00 (csütörtök)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-870.