Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Ingatlan ajánlat (Ipari területek)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-16-BC1-2017-00001 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívás keretein belül a Kétegyházi úti és a Csanádapácai úti ipari területek fejlesztését valósította meg.

A projekt célja a meghatározott ipari területek alapinfrastruktúrájának kiépítése volt, amely alapján ipari tevékenység végzéséhez alkalmas, értékesíthető területek alakultak ki.  A területek várhatóan 2022. I. félévében értékesíthetőek lesznek.

A mellékelt helyszínrajzok tartalmazzák a jelenlegi telekkialakításokat, amelyek igény szerint a jogszabályoknak megfelelően módosíthatóak.

Beépíthetőség:

A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatóak meg a területen. A beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

 

Közművesítettség:

Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Hírközlési alépítmény nem került kiépítésre. A területen elérhető kapacitások mértéke a mellékletben feltüntetésre kerültek.

Beépítési kötelezettség:

A korábbi gyakorlat szerint beépítési kötelezettséggel kerültek értékesítésre az ipari célú ingatlanok, általában 2 - 3 éves határidő megadásával. Amennyiben a vevő ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra a vételár évi 5 %-kal csökkentett értékén, illetve az árverésen kialakult vételár 10 %-ának megfelelő kötbért köteles évenként megfizetni az eladó számára mindaddig, amíg a beépítésre vonatkozó szerződéses feltételt nem teljesíti.

A beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanra. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását szolgáló, valamint a vevőhöz köthető, az ingatlan beépítését szolgáló pályázati forrás biztosítékához kapcsolódó jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb biztosíték önkormányzatot megelőző ranghelyre történő bejegyzéséhez.

Beépítési kötelezettség az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti építési engedély alapján építhető épülettel teljesíthető, amelyhez kapcsolódóan a használatbavételi eljárás lefolytatása és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kötelező.  

Egyéb feltételek:

A megvásárolandó területen esetlegesen szükségessé váló régészeti feltárás költségei a vevőt terhelik.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

A telkek értékesítési ára: a jogszabályokban meghatározott, ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott ár alapján, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntése során kerül meghatározásra.

 

Amennyiben az adott ingatlan árverés útján kerül értékesítésre, az árverésen az vehet részt, aki a kikiáltási ár 10 % -át, mint letéti díjat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

 

Az általános gyakorlat szerint az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az adott hirdetés tájékoztató jellegű, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntései során kerülnek meghatározásra az adott ingatlanrészek értékesítésének pontos feltételei.    

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-863

Mellékletek:

  • helyszínrajzok,