Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Ingatlan hirdetés (Gyulai út 29.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Gyulai út 29. szám alatt található ingatlanát

Helyrajzi szám: 75

Területe, megnevezése: 906 m2, beépítetlen terület

Az ingatlan a város önkormányzatától kb. 700 m távolságra fekszik, az ingatlannal szemben található a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház. A napi élelmiszert árusító üzlet, iskola az ingatlan 50 méteres körzetében megtalálható. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlantól kb. 50 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. Az ingatlan megközelítése egy irányból lehetséges, parkolás az ingatlan területén, illetve az ingatlan közelében, közterületen megoldott.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Közműellátottság: A környék közlekedőútjai jó minőségű, aszfalt burkolatú utak, közvilágítással, teljes közművesítettséggel. Az ingatlan a 2*2 sávos, igen forgalmas Gyulai úton található, üres, rendezett, téglalap alakú, amely É-D-i hossztengelyű, önálló villany közműbekötéssel, saját villanyórával rendelkezik. A többi közmű az ingatlan előtt, közterületen elérhető, a tüzivíz ellátás az ingatlan közelében, közterületen elhelyezett tűzcsapról biztosított.

Általános feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az esetleges kapacitásbővítés, és a közműfejlesztési hozzájárulás költségei a vevőt terhelik. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az érintett ingatlan övezeti besorolása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról és a Szabályozási Tervről szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) szerint Lk-OKkisvárosias lakóterület, oldalhatáron álló beépítéssel.

Az Lk-OK övezetre vonatkozó beépítési előírások az alábbiak:

Beépítési mód:                                                            oldalhatáron álló

Megengedett legkisebb telekterület:                              400 m2

Megengedett legnagyobb beépíthetőség:                       40%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:               6,0 m

Megengedett legnagyobb szintterület sűrűség:               0,8

Legkisebb zöldfelület:                                                  40%

Kialakítandó új telek legkisebb telek szélesség:            14,0 m

Kialakítandó új telek legkisebb telek mélység:              25,0 m

 

Építési hely meghatározása:

Előkert: minimum 5 méter vagy a kialakult állapothoz igazodó.

Oldalkert: oldalhatáron álló beépítés esetén legalább az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke, de legalább 6 méter kell legyen.

Hátsókert mérete: a tényleges építménymagasság mértéke kell legyen, de legalább 6 méter.

A kisvárosias lakóövezet elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

Beépítési kötelezettség: A telek beépítési kötelezettségének lejárata: 2024. december 31.

A beépítési kötelezettség biztosítására az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a szerződés tárgyát képező ingatlanra. Az eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön vagy támogatás biztosítását szolgáló jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb biztosíték ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az eladó a támogatás-, és a hitel folyósítását végző pénzintézet, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

 

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a törvény alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az ingatlan tehermentes, jelenleg nem áll hasznosítás alatt.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió forint, a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008-00000000 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

 

Az árverés ideje: 2022. június 2., de. 10,00 (csütörtök)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-870