Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Pályázat titkársági (közbeszerzési) referens munkakör betöltésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály titkársági (közbeszerzési) referens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, helyettesítésre szóló, előreláthatólag 2024. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba Szent István tér 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Közbeszerzési eljárások vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti előkészítésében, lebonyolításában történő részvétel.
 • Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban.
 • A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, vagy kivételi körbe eső beszerzési tárgyakra vonatkozóan a mindenkor hatályos beszerzési szabályzatnak megfelelően beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása.
 • Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó koordinációs, nyilvántartási, közzétételi feladatok ellátása.
 • Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítésében való közreműködés.
 • Adatbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó iratok, iratminták naprakész karbantartása.
 • Szerződések elkészítésének támogatása, kapcsolattartás a társosztályokkal, szakterületekkel. Kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Feladatkör: titkársági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII.20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete alapján.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • bármely egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, de kiemelten: főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdász szakképzettség, jogász vagy műszaki végzettség,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatását, vagy abban való közreműködést magába foglaló szakmai tapasztalat,
 • a vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeret (MS Office irodai alkalmazások), egyéb irodai szoftverek készségszintű használata,
 • a munkakör betöltése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek.c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közbeszerzési szakjogász, közbeszerzési szakmenedzser, közbeszerzési szakközgazdász, vagy OKJ-s közbeszerzési referens képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai tapasztalat hitelt érdemlő igazolása,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán - Bíró Ágnes, osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: titkársági referens.

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat titkársági referens munkakörre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu, behir.hu