Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Pályázat jogász munkakör betöltésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, helyettesítésre szóló, előreláthatólag 2024. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba Szent István tér 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Megállapodások, szerződések, jognyilatkozatok előkészítése, szerződéstervezetek véleményezése.
 • Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Jogi állásfoglalások önálló készítése.
 • Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban. Közbeszerzési bíráló bizottságban a jogi szakértelem biztosítása.
 • Szervezet-szabályozó anyagok kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata (szabályzatok, utasítások stb.).
 • Közgyűlési és bizottsági anyagok készítése, jogi szempontú véleményezése.
 • Választás, népszavazás előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.

Feladatkör: jogi-és perképviseleti feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII.20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete alapján.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • állam-és jogtudományi egyetem, jogász végzettség,
 • a munkakör betöltése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek.c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési szakjogász vagy OKJ-s közbeszerzési referens képesítés
 • közbeszerzési eljárások lefolytatását, vagy abban való közreműködést magába foglaló szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán - Bíró Ágnes, osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász.

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat jogász munkakörre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu