Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Eladó telek a Kerekegyházi út - Kökény utca sarkán

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsabán, a Kerekegyházi és Kökény utca sarkán található, belterület 19090 hrsz. alatt felvett, 753 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Az ingatlan településen belüli fekvése, jellemzői, környezete, megközelíthetősége:

Az ingatlan Békéscsaba déli szélén, a Kenderföldek elnevezésű városrészben, kül-, és belterület határán helyezkedik el. A telek felszíne egy sávban fákkal telepített, rendezett. Az ingatlan a szomszédos 19088 hrsz.-ú ingatlan felől nem kerített, a többi határvonalán betonoszlopok közötti, drótfonatos kerítéssel kerített.
Környezetében elsősorban a településrészre jellemző hobbitelkek, hétvégi házak, családi házak, illetve horgásztavak és mezőgazdasági termőterületek találhatóak. Az ingatlan az épülő Wenckheim kerékpárút mentén található. A kerékpárút teljes készültsége után Békéscsaba belvárosát érintve összeköti a szabadkígyósi, gerlai, pósteleki és – az M44-es gyorsforgalmi út szervízútján keresztül – a gyulai Harruckern-, Wenckheim-, Almássy-kastélyokat, és növeli a térség kerékpáros turisztikai forgalmát.
Az ingatlan megközelítése több irányból lehetséges. A Kerekegyházi út felől aszfaltúton, a Kökény utca felől kőszórásos burkolatú úton közelíthető meg. A települési hálózathoz jól kapcsolódik.

Beépíthetőség:

Az ingatlan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) szerint Lf-O1 falusias lakóterület besorolású, ami oldalhatáron álló, maximum 30%-os beépítést tesz lehetővé, 40%-os minimális zöldfelület és maximum 4,5 méteres építménymagasság mellett.

A területen a hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg. A beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályának Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége.

Közművek: Az ingatlanon közmű nem található, az utcában csak villany közmű került kiépítésre. A közművek kiépítésének, illetve a közmű rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat a vevőnek kell megfizetnie.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége.
A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ingatlan kikiáltási ára:

Bruttó 930.708 Ft, azaz kilencszázharmincezer-hétszáznyolc forint a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Az árverés időpontja: 2021. október 21. 9:00 óra

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig 93.071,-Ft-ot, azaz kilencvenháromezer-hetvenegy forintot, a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.
A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.
Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.
A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.
Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülhetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/886-511