Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Eladó építési telkek Gerlán a Tisza István utcában

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait: Békéscsabán, Gerlán, a Tisza István utcában található 3 db építési telkét

Az ingatlanok településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az ingatlanok a megyeszékhely VIII. kerületében, Gerla városrész területén, annak északi részén (a kül-, és belterületi határ mellett) fekszenek. Jó megközelítésüket a meglévő és az előrehaladott kivitelezés alatt álló szilárdburkolatú út biztosítja. Autóbusz megálló, és alap ellátást biztosító üzletek, valamint posta mintegy 10-perces gyalogtávolságban fellelhetők, közvetlen környezetükben kertes lakóingatlanok találhatók.

Általános feltételek:

Beépíthetőség:   

A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Közművesítettség:

A közművezetékekre csatlakozási lehetőségek a szomszédos közterületeken megtalálhatóak, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. A közművek csatlakozó vezetékeinek kiépítése a vevők feladata és költsége, az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat a vevőknek kell megfizetniük.

A vevők kötelesek az általuk megvásárolt építési telkek előtti utcafronti szakaszon a csapadékvíz-elvezető árkot megépíteni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) rendelkezésére álló vízjogi létesítési engedélyben meghatározott paraméterekkel. A csapadékvíz-elvezető árok megépítését legkésőbb a lakóépület használatbavételéig kell teljesíteni, a megépítés elmulasztásából eredő összes kár megtérítésére a vevő köteles.

Beépítési kötelezettség: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására az Önkormányzat az értékesített ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitelfolyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége.

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik. 

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az árat határidőn belül nem fizette meg.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába történő befizetéssel, vagy átutalással a Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlájára. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával, vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezésének igazolásával lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. (A Hivatal pénztára minden héten csütörtökön 9:00-12:00 óráig tart nyitva.) 

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére ad lehetőséget.

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

Az árverésen kialakult licitárat az árverés nyertesének az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell egy összegben megfizetnie. A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

Ingatlan adatok:

1. Helyrajzi szám: belterület 18528 hrsz., Területe: 1061 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1.540.000 Ft, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

Az árverés időpontja: 2022. január 27. csütörtök 10:00 óra.

 

2. Helyrajzi szám: belterület 18529 hrsz., Területe: 1076 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1.562.000 Ft, azaz egymillió-ötszázhatvankettőezer forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

Az árverés időpontja: 2022. január 27. csütörtök 10:30 óra.

 

3. Helyrajzi szám: belterület 18530 hrsz., Területe: 1085 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1.573.000 Ft, azaz egymillió-ötszázhetvenháromezer forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

Az árverés időpontja: 2022. január 27. csütörtök 11:00 óra.

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó építési telkek Gerlán a Tisza István utcában).

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.