Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Ingatlan hirdetés (Kétegyházi u. 3.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

Békéscsaba, 5600 Kétegyházi út 3. szám alatt található 2655 hrsz.-ú, 20.190 m2 területű kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

 

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az ingatlan a megyeszékhely déli ipari régiójában fekszik, a jó forgalmú, és jól megközelíthető Kétegyházi úton. Közvetlen környezetében ipari-kereskedelmi, és intézményi ingatlanok találhatók. A települési és a helyközi közutakhoz jól integrált útkapcsolat mellett elérhető közelségben a vasúti iparvágánykapcsolat lehetősége is rendelkezésre áll. A telek geometriája szabálytalan, erősen tagolt konkáv, felszíne sík, rajta mintegy 3200 m2 közepes állapotú szilárd beton-aszfaltbeton térburkolat készült.

A földrészletet a Kétegyházi út felől falazott téglalábazatos kerítés, egyéb telekhatárain felépítményei, drótfonat, és betonpanel kerítések határolják. A telephely személy és gépjár-műforgalma, illetve beközlekedése a közút felől kialakított kapun, portaszolgálat mellett valósul meg. Az utcafronton az irodaépület előtt saját telken közúti parkolók is létesültek.

 

Közművesítettség:

 

A telephely összközműves kapcsolattal ellátott a telken belül a közművezetékek jellemzően a földben elhelyezett vezetékeken jutnak el az egyedi fogyasztási helyekre.

Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik.

 

Bejegyzett jogok és terhek:

 

Illeti a Békéscsaba, belterület 2652 hrsz-t terhelő csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog.

Illeti a Békéscsaba, belterület 2654 hrsz-t terhelő csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog.

Terheli az NKM Áramhálózati Kft.-t illető vezetékjog, a 40937/2010. ikt. számú ügyirat mellékletét képező vázrajz és területkimutatás szerinti 256 m2 területre.

 

Beépíthetőség:

 

A telephely jelenlegi épületállományának összesített bruttó alapterülete mintegy 6 000 m2. A teljes telekterület 20 190 m2, ezek alapján a beépítettsége megközelítőleg 30%. Bár ennek alapján még hozzávetőlegesen 4 000 m2 bruttó alapterület létesítésére adódik lehetőség, azonban a kötött meglévő épületelhelyezkedések, a nyugati telehatáron a vasút védő-távolsága, illetve átellenben a Kétegyházi út mentén lévő parkoló (stb.) e későbbi beruházások lehetőségét jelentősen korlátozzák.

 

Egyéb feltételek:

 A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.

Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége.

 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 419.980.000,- Ft + áfa, amely bruttó 533.374.600,- Ft.

Az ingatlan értékesítésekor - a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik. 

Aki az árverésen részt kíván venni, -tekintettel az összeg nagyságára - annak legkésőbb az árverés napját megelőző nap, azaz 2021. június 9. 24.00 óráig a kikiáltási ár 10 %-át, 41.998.000, Ft-ot, azaz Negyvenegymillió-kilencszázkilencvennyolcezer forintot átutalással kell teljesíteni az önkormányzat OTP-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlájára.

Az árverésen a letéti összegnek az önkormányzat bankszámlájára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak az átutalt összeg 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni.

Az ingatlan birtokbaadási időpontja az adásvételi szerződés aláírását követő 110. nap.

Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, illetve az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 40 napon belül nem fizeti meg az Önkormányzat részére, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az árverés időpontja: 2021. június 10. 1100 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

 

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-800, 3816 mellék