Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

Ingatlan hirdetés (Ipari út déli része)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja együttesen értékesíteni az Ipari út déli részén lévő Békéscsaba, 6185/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület és a 6191 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanjait.

Helyrajzi számok: 6185/9 és 6191

Terület összesen: 9757 m2 és 1259 m2

Az ingatlanok a várost elkerülő út közelében, frekventált, igen forgalmas, ipari környezetben helyezkednek el.

Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közművesítettség: Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről, a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Beépítési kötelezettség: A Békéscsaba 6185/9 hrsz.-ú ingatlan esetében a vevő köteles az ingatlanon fennálló beépítési kötelezettséget 2024. december 31. napjáig teljesíteni. Amennyiben a vevő ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy az eladó visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra a vételár évi 5 %-kal csökkentett értéken, illetve az árverésen kialakult vételár 10 %-ának megfelelő kötbért köteles évenként megfizetni az eladó számára mindaddig, amíg a beépítésre vonatkozó szerződéses feltételt nem teljesíti. A beépítési kötelezettség teljesítéséig az eladó elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a szerződés tárgyát képező ingatlanra. Az eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását szolgáló, valamint a vevőhöz köthető, az ingatlan beépítését szolgáló pályázati forráshoz kapcsolódó jelzálogjog vagy egyéb biztosíték önkormányzatot megelőző ranghelyre történő bejegyzéséhez. Az eladó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog átruházást követően a Békéscsaba 6185/9 és a 6191 hrsz.-ú összevonásra kerüljenek, azzal a feltétellel, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom az összevonás utáni ingatlanra is fennmarad, továbbá a Békéscsaba 6185/9 hrsz.-ú ingatlanra kikötésre kerülő visszavásárlási jog az összevonás után kialakuló teljes ingatlanra vonatkozik a két ingatlan eredeti vételárát alapul véve.

 

Beépítési kötelezettség az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló és ellenőrzésekről, valamit az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti építési engedély alapján építhető épülettel teljesíthető, melyhez kapcsolódóan a használatbavételi eljárás lefolytatása és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kötelező.

 

Egyéb feltételek:

A megvásárolandó ingatlanokon esetlegesen szükségessé váló a Balassa utcán kiépített közúthoz való csatlakozás költségei a vevőt terhelik. A megvásárolt ingatlanok közül a Békéscsaba 6185/9 hrsz.-ú ingatlan továbbértékesítése az eladó hozzájárulása mellett történhet mindaddig, amíg a beépítési kötelezettségét a vevő nem teljesíti.

Az ingatlanokat megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

 

Az ingatlanok együttes kikiáltási ára: nettó 43.996.850,- Ft, azaz negyvenhárommillió-kilencszázkilencvenhatezer-nyolcszázötven forint (bruttó 55.876.000,- Ft), a hatályos áfa törvénynek megfelelően.

Az árverésen az vehet részt, aki az árverés megkezdéséig az 5.587.600,- Ft-ot letétbe helyezi Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlanok teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. Az eladó a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

Az árverés időpontja: 2020. november 5., de. 10,00 (csütörtök)

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint III. tárgyalója

Felhívjuk a figyelmét az árverésen résztvevőknek, hogy az árverésen maszk viselése kötelező.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztály szolgál.

Telefonszám: 66/523-870